TC: ŽEN - Železniške električne naprave

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 393
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50128:2011
angleško: Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems
slovensko: Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi - Programska oprema za železniške krmilne in zaščitne sisteme
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 35.240.60
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50129:2003
angleško: Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signalling
slovensko: Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi - Signalno-varnostni elektronski sistemi
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 35.240.60 45.020
Stopnja: 98 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-maj-2003
Razveljavitev: 01-feb-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60034-4-1:2018
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 821: Signalling and security apparatus for railways
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 821: Signalizacija in signalnovarnostne naprave na železnici (IEC/UIC 60050-821:1998)
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 29.020 01.040.29
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50119:2009
angleško: Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines
slovensko: Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Kontaktni vodniki električne vleke
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50119:2020
angleško: Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines
slovensko: Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Kontaktni vodniki električne vleke
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50129:2018
angleško: Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signalling
slovensko: Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi - Signalno-varnostni elektronski sistemi
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50149:2001
angleško: Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Copper and copper alloy grooved contact wires
slovensko: Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Kontaktni ožlebljeni vodniki iz bakra in zlitin
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50149:2012
angleško: Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Copper and copper alloy grooved contact wires
slovensko: Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Kontaktni ožlebljeni vodniki iz bakra in zlitin
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50151:2003
angleško: Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Special requirements for composite insulators
slovensko: Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Posebne zahteve za kompozitne izolatorje
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280 29.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50153:2014
angleško: Railway applications - Rolling stock - Protective provisions relating to electrical hazards
slovensko: Železniške naprave - Vozna sredstva - Zaščitni ukrepi proti nevarnostim električne napetosti
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.060.01 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50155:2017
angleško: Railway applications - Electronic equipment used on rolling stock
slovensko: Železniške naprave - Vozna sredstva - Elektronska oprema
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50155:2021
angleško: Railway applications - Rolling stock - Electronic equipment
slovensko: Železniške naprave - Vozna sredstva - Elektronska oprema
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50159:2010
angleško: Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety-related communication in transmission systems
slovensko: Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi - Varnostna komunikacija v prenosnih sistemih
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50162:2004
angleško: Protection against corrosion by stray current from direct current systems
slovensko: Železniške naprave – Zaščita proti koroziji zaradi učinkovanja blodečih tokov pri enosmernih tokovnih sistemih
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 77.060 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50163:2004
angleško: Railway applications - Supply voltages of traction systems
slovensko: Železniške naprave – Napajalne napetosti sistemov električne vleke
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50215:2009
angleško: Railway applications - Rolling stock - Testing of rolling stock on completion of construction and before entry into service
slovensko: Železniške naprave - Preskušanje voznih sredstev po končani gradnji in pred rednim obratovanjem
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50238-1:2003
angleško: Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems -- Part 2: Compatibility with track circuits
slovensko: Železniške naprave – Združljivost voznih sredstev in sistemov za detekcijo vlaka
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280 45.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50239:2018
angleško: Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for shunting traffic
slovensko: Železniške naprave - Sistem radijskega daljinskega vodenja vlečnih vozil za ranžiranje prometa
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.060.10 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50317:2012
angleško: Railway applications - Current collection systems - Requirements for and validation of measurements of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line
slovensko: Železniške naprave - Sistemi za odjem toka - Zahteve in veljavnost meritev medsebojnih dinamičnih vplivov med odjemnikom toka in kontaktnim vodnikom
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50318:2002
angleško: Railway applications - Current collection systems - Validation of simulation of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line
slovensko: Železniške naprave – Sistemi tokovnega odjema – Veljavnost simuliranja medsebojnih dinamičnih vplivov med tokovnim odjemnikom in kontaktnim vodnikom
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50318:2018
angleško: Railway applications - Current collection systems - Validation of simulation of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line
slovensko: Železniške naprave - Sistemi tokovnega odjema - Veljavnost simuliranja medsebojnih dinamičnih vplivov med tokovnim odjemnikom in kontaktnim vodnikom
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50327:2003
angleško: Railway applications - Fixed installations - Harmonisation of the rated values for converter groups and tests on converter groups
slovensko: Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Harmonizacija vrednosti razredov pretvorniških skupin in preskušanje pretvorniških skupin
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50328:2003
angleško: Railway applications - Fixed installations - Electronic power converters for substations
slovensko: Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Elektronski močnostni pretvorniki za napajalne postaje
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50329:2003
angleško: Railway applications - Fixed installations - Traction transformers
slovensko: Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Transformatorji vlečnih tokokrogov
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280 29.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50343:2014
angleško: Railway applications - Rolling stock - Rules for installation of cabling
slovensko: Železniške naprave - Vozna sredstva - Pravila za inštaliranje kablov
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi