TC: ŽEN - Železniške električne naprave

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 399
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50128:2011
angleško : Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems
slovensko : Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi - Programska oprema za železniške krmilne in zaščitne sisteme
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 35.240.60
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Sep-2011
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
francoski jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50119:2009
angleško : Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines
slovensko : Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Kontaktni vodniki električne vleke
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2009
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50119:2020
angleško : Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines
slovensko : Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Kontaktni vodniki električne vleke
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50129:2018
angleško : Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signalling
slovensko : Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi - Signalno-varnostni elektronski sistemi
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
francoski jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50149:2001
angleško : Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Copper and copper alloy grooved contact wires
slovensko : Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Kontaktni ožlebljeni vodniki iz bakra in zlitin
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50149:2012
angleško : Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Copper and copper alloy grooved contact wires
slovensko : Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Kontaktni ožlebljeni vodniki iz bakra in zlitin
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50151:2003
angleško : Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Special requirements for composite insulators
slovensko : Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Posebne zahteve za kompozitne izolatorje
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280 29.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50153:2014
angleško : Railway applications - Rolling stock - Protective provisions relating to electrical hazards
slovensko : Železniške naprave - Vozna sredstva - Zaščitni ukrepi proti nevarnostim električne napetosti
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.01 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50155:2017
angleško : Railway applications - Electronic equipment used on rolling stock
slovensko : Železniške naprave - Vozna sredstva - Elektronska oprema
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50155:2021
angleško : Railway applications - Rolling stock - Electronic equipment
slovensko : Železniške naprave - Vozna sredstva - Elektronska oprema
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50159:2010
angleško : Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety-related communication in transmission systems
slovensko : Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi - Varnostna komunikacija v prenosnih sistemih
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
francoski jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50162:2004
angleško : Protection against corrosion by stray current from direct current systems
slovensko : Železniške naprave – Zaščita proti koroziji zaradi učinkovanja blodečih tokov pri enosmernih tokovnih sistemih
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 77.060 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50163:2004
angleško : Railway applications - Supply voltages of traction systems
slovensko : Železniške naprave – Napajalne napetosti sistemov električne vleke
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50215:2009
angleško : Railway applications - Rolling stock - Testing of rolling stock on completion of construction and before entry into service
slovensko : Železniške naprave - Preskušanje voznih sredstev po končani gradnji in pred rednim obratovanjem
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280 45.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2009
Razveljavitev : 01-Dec-2024
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50239:2018
angleško : Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for shunting traffic
slovensko : Železniške naprave - Sistem radijskega daljinskega vodenja vlečnih vozil za ranžiranje prometa
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.10 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50317:2012
angleško : Railway applications - Current collection systems - Requirements for and validation of measurements of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line
slovensko : Železniške naprave - Sistemi za odjem toka - Zahteve in veljavnost meritev medsebojnih dinamičnih vplivov med odjemnikom toka in kontaktnim vodnikom
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50318:2018
angleško : Railway applications - Current collection systems - Validation of simulation of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line
slovensko : Železniške naprave - Sistemi tokovnega odjema - Veljavnost simuliranja medsebojnih dinamičnih vplivov med tokovnim odjemnikom in kontaktnim vodnikom
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50327:2003
angleško : Railway applications - Fixed installations - Harmonisation of the rated values for converter groups and tests on converter groups
slovensko : Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Harmonizacija vrednosti razredov pretvorniških skupin in preskušanje pretvorniških skupin
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50328:2003
angleško : Railway applications - Fixed installations - Electronic power converters for substations
slovensko : Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Elektronski močnostni pretvorniki za napajalne postaje
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50329:2003
angleško : Railway applications - Fixed installations - Traction transformers
slovensko : Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Transformatorji vlečnih tokokrogov
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50343:2014
angleško : Railway applications - Rolling stock - Rules for installation of cabling
slovensko : Železniške naprave - Vozna sredstva - Pravila za inštaliranje kablov
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50345:2009
angleško : Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Insulating synthetic rope assemblies for support of overhead contact lines
slovensko : Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Izolirne vrvi iz sintetičnih vlaken za pritrditev kontaktnih vodnikov
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50367:2012
angleško : Railway applications - Current collection systems - Technical criteria for the interaction between pantograph and overhead line (to achieve free access)
slovensko : Železniške naprave - Sistemi za odjem toka - Tehnični kriteriji za interaktivnost med odjemnikom toka in kontaktnim vodnikom (za doseganje prostega dostopa)
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50367:2020
angleško : Railway applications - Fixed installations and rolling stock - Criteria to achieve technical compatibility between pantographs and overhead contact line
slovensko : Železniške naprave - Fiksni postroji in vozna sredstva - Kriteriji za doseganje tehnične združljivosti med odjemnikom toka in kontaktnim vodnikom
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50388:2012
angleško : Railway Applications - Power supply and rolling stock - Technical criteria for the coordination between power supply (substation) and rolling stock to achieve interoperability
slovensko : Železniške naprave - Preskrba z električno energijo in vozna sredstva - Tehnična merila za uskladitev med elektronapajalnimi postajami in elektrovlečnimi vozili za doseganje medobratovalnosti
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.01 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
francoski jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi