TC: NES - Nevarne snovi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 37
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15855:2009
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Barriers to trade
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Ovire pri trgovanju
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15858:2009
angleško : Construction products - Assessment of the release of regulated dangerous substances from construction products based on the WT, WFT/FT procedures
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja reguliranih nevarnih snovi iz gradbenih proizvodov na osnovi postopkov brez preskušanja (WT), brez nadaljnjega preskušanja (WFT) in z nadaljnjim preskušanjem (FT)
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16045:2010
angleško : Construction Products - Assessment of release of dangerous substances - Content of regulated dangerous substances - Selection of analytical methods
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Vsebnost reguliranih nevarnih snovi - Izbira analitskih metod
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16098:2010
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Concept of horizontal testing procedures in support of requirements under the CPD
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Koncept horizontalnih postopkov preskušanja v podporo zahtevam direktive o gradbenih proizvodih (CPD)
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 91.100.01 13.020.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16220:2011
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Complement to sampling
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Dopolnilo k vzorčenju
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16410:2012
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Barriers to use - Extension to CEN/TR 15855 Barriers to trade
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Ovire pri uporabi - Razširitev CEN/TR 15855 Ovire pri trgovanju
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 91.100.01 13.020.99 91.010.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16496:2013
angleško : Construction Products - Assessment of release of dangerous substances - Use of harmonised horizontal assessment methods
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Uporaba harmoniziranih horizontalnih metod ocenjevanja
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16687:2015
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Terminology
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Terminologija
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški, francoski in nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17087:2019
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Preparation of test portions from the laboratory sample for testing of release and analysis of content
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Priprava preskusnih vzorcev iz laboratorijskega vzorca za preskušanje sproščanja nevarnih snovi in njihovo analizo
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17105:2017
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Guidance on the use of ecotoxicity tests applied to construction products
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Navodilo za uporabo ekotoksikoloških preskusov za gradbene proizvode
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17113:2017
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Radiation from construction products - Dose assessment of emitted gamma radiation
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Sevanje gradbenih proizvodov - Ocena odmerka gama sevanja
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.280 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17195:2018
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in eluates
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Analiza anorganskih snovi v izlužkih
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17196:2018
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Digestion by aqua regia for subsequent analysis of inorganic substances
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Razklop z zlatotopko za analizo anorganskih snovi
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17216:2018
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of activity concentrations of radium-226, thorium-232 and potassium-40 in construction products using semiconductor gamma-ray spectrometry
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Določevanje koncentracije aktivnosti radija Ra-226, torija Th-232 in kalija K-40 v gradbenih proizvodih s polprevodniško gama spektrometrijo
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 17.240 91.100.01 13.020.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17304:2018
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air of ammonia from cellulose insulation at 90 % RH
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Določevanje emisij amoniaka iz celuloznih izolacijskih materialov v notranji zrak pri 90 % relativni vlažnosti
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17331:2019
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Content of organic substances - Methods for extraction and analysis
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Vsebnost organskih snovi - Metode ekstrakcije in analize
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17332:2019
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Analysis of organic substances in eluates
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Analiza organskih snovi v izlužkih
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 91.100.01 13.020.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16637-1:2018
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Part 1: Guidance for the determination of leaching tests and additional testing steps
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - 1. del: Navodilo za določanje preskusov izluževanja in dodatnih korakov preskušanja
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16637-2:2014
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Part 2: Horizontal dynamic surface leaching test
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - 2. del: Horizontalni dinamični preskus za izluževanje s površine
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 91.100.01 13.020.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16637-3:2016
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Part 3: Horizontal up-flow percolation test
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - 3. del: Horizontani preskus precejanja v koloni s tokom navzgor
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 91.100.01 13.020.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16797-1:2015
angleško : Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Guidance on the statistical assessment of declared values - Part 1: Principles and rules of application
slovensko : Gradbeni proizvodi – Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Navodilo za statistično ocenjevanje deklariranih vrednosti - 1. del: Načela in pravila uporabe
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16797-2:2015
angleško : Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Guidance on the statistical assessment of declared values - Part 2: Technical and statistical background
slovensko : Gradbeni proizvodi – Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Navodilo za statistično ocenjevanje deklariranih vrednosti - 2. del: Tehnično in statistično ozadje
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17197:2018+AC:2018
angleško : Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in digests and eluates - Analysis by Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry (ICP-OES)
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Analiza anorganskih snovi po razklopu in v izlužkih - Analiza z optično emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/OES) (vključno s popravkom AC)
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17200:2018+AC:2018
angleško : Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in digests and eluates - Analysis by Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS)
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Analiza anorganskih snovi po razklopu in v izlužkih - Analiza z masno spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/MS) (vključno s popravkom AC)
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17201:2018+AC:2018
angleško : Construction products- Assessment of release of dangerous substances - Content of inorganic substances - Methods for analysis of aqua regia digests
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Vsebnost anorganskih snovi - Metode za analizo po razklopu z zlatotopko (vključno s popravkom AC)
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi