TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 492
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 22:1991
angleško : Belt drives -- Flat transmission belts and corresponding pulleys -- Dimensions and tolerances
slovensko : Jermenski pogoni - Ploščati pogonski jermeni in pripadajoče jermenice - Mere in tolerance
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 21.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 155:1998
angleško : Belt drives -- Pulleys -- Limiting values for adjustment of centres
slovensko : Jermenski pogoni - Jermenice - Mejne vrednosti za nastavitve medosnih razmikov
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 21.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 252:2007
angleško : Conveyor belts - Adhesion between constitutive elements - Test methods (ISO 252:2007)
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Sprijetost osnovnih sestavnih elementov - Preskusne metode (ISO 252:2007)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 255:1990
angleško : Belt drives -- Pulleys for V-belts (system based on datum width) -- Geometrical inspection of grooves
slovensko : Jermenski pogoni - Jermenice za klinasta jermena (sistem, temelječ na osnovni širini) - Geometrijsko kontroliranje utorov
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 21.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 282:1992
angleško : Conveyor belts -- Sampling
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Vzorčenje
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 583:2007
angleško : Conveyor belts with a textile carcass - Total belt thickness and thickness of constitutive elements - Test methods (ISO 583:2007)
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev s tekstilnim vložkom - Debelina celotnega traku in debelina posameznih sestavnih elementov traku - Merilne metode (ISO 583:2007)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 627:1995
angleško : Specification for data logging and monitoring of lifts, escalators and passenger conveyors
slovensko : Pravila za zajemanje podatkov in daljinski nadzor dvigal, tekočih stopnic in trakov za osebe
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 938:1975
angleško : Hand-operated stillage trucks -- Principal dimensions
slovensko : Vozila za talni transport - Ročni vozički s ploščadjo - Glavne mere
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1044:1993
angleško : Industrial trucks - Lead-acid traction batteries for electric trucks - Preferred voltages
slovensko : Vozila za talni transport - Akumulatorji za pogon električnih vozil - Priporočene napetosti
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.060 29.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1049:1975
angleško : Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Vibrating conveyors and feeders with rectangular or trapezoidal trough
slovensko : Naprave za kontinuirni transport sipkih materialov - Vibracijski transporterji in dodajalniki s pravokotnim in trapeznim koritom
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1050:1975
angleško : Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Screw conveyors
slovensko : Naprave za kontinuirni transport sipkih materialov - Polžni transporterji
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1398:2009
angleško : Dock levellers - Safety requirements
slovensko : Nagibne premostitvene ploščadi - Varnostne zahteve
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1493:2010
angleško : Vehicle lifts
slovensko : Dvigala za servisiranje vozil
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.99 43.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1535:1975
angleško : Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Troughed belt conveyors (other than portable conveyors) -- Belts
slovensko : Naprave za kontinuirni transport sipkih materialov - Koritasti tračni transporterji (razen prenosnih tračnih transporterjev) - Trakovi
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1536:1975
angleško : Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Troughed belt conveyors (other than portable conveyors) -- Belt pulleys
slovensko : Naprave za kontinuirni transport sipkih materialov - Koritasti tračni transporterji (razen prenosnih tračnih transporterjev) - Bobni
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1537:1975
angleško : Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Troughed belt conveyors (other than portable conveyors) -- Idlers
slovensko : Naprave za kontinuirni transport sipkih materialov - Koritasti tračni transporterji (razen prenosnih tračnih transporterjev) - Valjčki
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1604:1989
angleško : Belt drives -- Endless wide V-belts for industrial speed-changers and groove profiles for corresponding pulleys
slovensko : Jermenski pogoni - Brezkončni široki klinasti jermeni za variatorske pogone in pripadajoče jermenice
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 21.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1756:1975
angleško : Industrial trucks - Dimensions of stillages - Connection gauge
slovensko : Vozila za talni transport - Mere vozičkov in ploščadi - Povezava med njimi
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1808:2015
angleško : Safety requirements for suspended access equipment - Design calculations, stability criteria, construction - Examinations and tests
slovensko : Varnostne zahteve za visečo opremo, namenjeno dostopu - Konstrukcijski izračuni, kriteriji stabilnosti, izvedbe - Pregledi in preskusi
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2109:1975
angleško : Continuous mechanical handling equipment -- Light duty belt conveyors for loose bulk materials
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Lahki trakovi tračnih transporterjev za sipke materiale
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2139:1975
angleško : Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Oscillating conveyors and shaking or reciprocating feeders with tubular trough
slovensko : Naprave za kontinuirni transport sipkih materialov - Nihalni transporterji in dodajalniki v cevni izvedbi
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2140:1975
angleško : Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Apron conveyors
slovensko : Naprave za kontinuirni transport sipkih materialov - Členkasti transporterji
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2148:1974
angleško : Continuous handling equipment -- Nomenclature
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Dvojezična izdaja
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.01 01.040.53
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1997
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2232:1990
angleško : Round drawn wire for general purpose non-alloy steel wire ropes and for large diameter steel wire ropes -- Specifications
slovensko : Okrogla vlečena žica iz nelegiranega jekla za vrvi splošnega namena in vrvi z velikimi premeri - Specifikacije
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 77.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2327:1972
angleško : Pneumatic handling appliances for loose bulk materials -- Piping
slovensko : Naprave za pnevmatski transport sipkih materialov - Cevovodi
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi