TC: ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 14 od 14


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50689:2021
angleško : Safety of laser products - Particular Requirements for Consumer Laser Products
slovensko : Varnost laserskih izdelkov - Posebne zahteve za laserske izdelke, namenjene potrošniku
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 31.260 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60825-1:2014
angleško : Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements
slovensko : Varnost laserskih izdelkov - 1. del: Klasifikacija opreme in zahteve (IEC 60825-1:2014)
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 31.260 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62471-5:2015
angleško : Photobiological safety of lamps and lamp systems - Part 5: Image projectors
slovensko : Fotobiološka varnost sijalčnih sistemov - 5. del: Slikovni projektorji
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 29.140.99 37.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60825-12:2019
angleško : Safety of laser products - Part 12: Safety of free space optical communication systems used for transmission of information (IEC 60825-12:2019)
slovensko : Varnost laserskih izdelkov - 12. del: Varnost optičnih komunikacijskih sistemov v prostem prostoru, ki se uporabljajo za prenos informacij (IEC 60825-12:2019)
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 33.180.01 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60601-2-22:2020
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-22: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and diagnostic laser equipment
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-22. del: Posebne varnostne zahteve ter bistvene lastnosti kirurške, kozmetične, terapevtske in diagnostične laserske opreme
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 11.040.60 11.040.55 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-57:2011
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-57: Particular requirements for the basic safety and essential performance of non-laser light source equipment intended for therapeutic, diagnostic, monitoring and cosmetic/aesthetic use (IEC 60601-2-57:2011)
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-57. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti opreme z nelaserskim svetlobnim virom, namenjene za terapevtsko, diagnostično, nadzorovalno in kozmetično/estetsko uporabo (IEC 60601-2-57:2011)
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 11.040.60 11.040.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60825-1:2014/AC:2017-06
angleško : Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements
slovensko : Varnost laserskih izdelkov - 1. del: Klasifikacija opreme in zahteve - Popravek AC
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 13.280 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60825-2:2004/A2:2010
angleško : Safety of laser products - Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS) (IEC 60825-2:2004/A2:2010)
slovensko : Varnost laserskih izdelkov - 2. del: Varnost komunikacijskih sistemov z optičnimi vlakni (OFCS) - Dopolnilo A2 (IEC 60825-2:2004/A2:2010)
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 33.180.01 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60825-4:2006/A2:2011
angleško : Safety of laser products - Part 4: Laser guards
slovensko : Varnost laserskih izdelkov - 4. del: Zaščitna oprema za laserje - Dopolnilo A2
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60825-1:2014/A11:2021
angleško : Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements
slovensko : Varnost laserskih izdelkov - 1. del: Klasifikacija opreme in zahteve
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 13.280 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60825-1:2014/A11:2021/AC:2022-03
angleško : Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements
slovensko : Varnost laserskih izdelkov - 1. del: Klasifikacija opreme in zahteve - Popravek AC
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 13.280 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : FprEN IEC 62471-6:2022
angleško : Photobiological Safety of Ultraviolet Lamp Products
slovensko : Fotobiološka varnost ultravijoličnih sijalk
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 29.140.01
Stopnja : 5020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : FprEN IEC 60825-12:2022
angleško : Safety of laser products - Part 12: Safety of free space optical communication systems used for transmission of information
slovensko : Varnost laserskih izdelkov - 12. del: Varnost optičnih komunikacijskih sistemov v prostem prostoru, ki se uporabljajo za prenos informacij
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 33.180.01 31.260
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN IEC 60601-2-57:2022
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-57: Particular requirements for the basic safety and essential performance of non-laser light source equipment intended for therapeutic, diagnostic, monitoring and cosmetic/aesthetic use
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-57. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti opreme z nelaserskim svetlobnim virom, namenjene za terapevtsko, diagnostično, nadzorovalno in kozmetično/estetsko uporabo
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 11.040.55 11.040.60
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi