TC: LES - Okrogli in žagani les

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 44
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 942:2007
angleško: Timber in joinery - General requirements
slovensko: Les v mizarstvu - Splošne zahteve
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1438:1998
angleško: Symbols for timber and wood-based products
slovensko: Simboli za les in lesne proizvode
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040 01.075
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 975-1:2009
angleško: Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 1: Oak and beech
slovensko: Žagani les - Razvrščanje listavcev po videzu - 1. del: Hrast in bukev
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 975-2:2004
angleško: Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 2: Poplars
slovensko: Žagani les – Razvrščanje listavcev po videzu – 2. del: Topoli
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 12169:2008
angleško: Criteria for the assessment of conformity of a lot of sawn timber
slovensko: Merila za ugotavljanje skladnosti partije žaganega lesa
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1309-1:1997
angleško: Round and sawn timber - Method of measurement of dimensions - Part 1: Sawn timber
slovensko: Okrogli in žagani les – Metode merjenja izmer - 1. del: Žagani les
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1309-2:2006
angleško: Round and sawn timber - Method of measurement of dimensions - Part 2: Round timber - Requirements for measurement and volume calculation rules
slovensko: Okrogli in žagani les. Metode merjenja - 2. del: Okrogli les - Zahteve za merjenje dimenzij in pravila računanja volumna
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1313-2:1998
angleško: Round and sawn timber - Permitted deviations and preferred sizes - Part 2: Hardwood sawn timber
slovensko: Okrogli in žagani les – Dovoljena odstopanja in prednostne mere – 2. del: Žagani les listavcev
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14519:2005
angleško: Solid softwood panelling and cladding - Machined profiles with tongue and groove
slovensko: Notranje in zunanje obloge (opaž) iz masivnega lesa iglavcev – Profili z utorom in peresom
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15146:2006
angleško: Solid softwood panelling and cladding - Machined profiles without tongue and groove
slovensko: Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa - Profili brez utora in peresa
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15644:2008
angleško: Traditionally designed prefabricated stairs made of solid wood - Specifications and requirements
slovensko: Tradicionalno oblikovane predizdelane stopnice iz masivnega lesa - Specifikacije in zahteve
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 91.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15679:2007
angleško: Thermal Modified Timber - Definitions and characteristics
slovensko: Toplotno obdelan les - Definicije in lastnosti
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15680:2007
angleško: Prefabricated timber stairs - Mechanical test methods
slovensko: Predizdelane lesene stopnice - Mehanske preskusne metode
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 19.060 91.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1611-1:1999
angleško: Sawn timber - Appearance grading of softwoods - Part 1: European spruces, firs, pines and Douglas firs
slovensko: Žagani les – Razvrščanje iglavcev po videzu – 1. del: Evropske smreke, jelke, bori, duglazije in macesni
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1927-1:2008
angleško: Qualitative classification of softwood round timber - Part 1: Spruces and firs
slovensko: Razvrščanje okroglega lesa iglavcev po kakovosti - 1. del: Smreke in jelke
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1927-2:2008
angleško: Qualitative classification of softwood round timber - Part 2: Pines
slovensko: Razvrščanje okroglega lesa iglavcev po kakovosti - 2. del: Bori
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1927-3:2008
angleško: Qualitative classification of softwood round timber - Part 3: Larches and Douglas fir
slovensko: Razvrščanje okroglega lesa iglavcev po kakovosti - 3. del: Macesni in duglazije
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1313-2:1998/AC:1999
angleško: Round and sawn timber - Permitted deviations and preferred sizes - Part 2: Hardwood sawn timber
slovensko: Okrogli in žagani les – Dovoljena odstopanja in prednostne mere – 2. del: Žagani les listavcev
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1927-2:2008/AC:2009
angleško: Qualitative classification of softwood round timber - Part 2: Pines
slovensko: Razvrščanje okroglega lesa iglavcev po kakovosti - 2. del: Bori
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 942:1996
angleško: Timber in joinery - General classification of timber quality
slovensko: Les v mizarstvu - Splošno razvrščanje po kakovosti lesa
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2002
Razveljavitev: 01-nov-2008
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1534:2000
angleško: Wood and parquet flooring - Determination of resistance to indentation (Brinell) - Test method
slovensko: Wood and parquet flooring - Determination of resistance to indentation (Brinell) - Test method
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 97.150 79.080
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3131:1975
angleško: Wood -- Determination of density for physical and mechanical tests
slovensko: Les - Ugotavljanje gostote za fizikalne in mehanske preskuse
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1998
Razveljavitev: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 975-1:1995
angleško: Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 1: Oak and beech
slovensko: Žagani les – Razvrščanje listavcev po videzu – 1. del: Hrast in bukev
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 12169:2000
angleško: Criteria for the assessment of conformity of a lot of sawn timber
slovensko: Merila za ugotavljanje skladnosti partije žaganega lesa
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-jun-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1315-1:1997
angleško: Dimensional classification - Part 1: Hardwood round timber
slovensko: Razvrščanje po izmerah – 1. del: Okrogli les listavcev
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2000
Razveljavitev: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi