TC: LES - Okrogli in žagani les

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 45
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 942:2007
angleško : Timber in joinery - General requirements
slovensko : Les v mizarstvu - Splošne zahteve
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1438:1998
angleško : Symbols for timber and wood-based products
slovensko : Simboli za les in lesne proizvode
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040 01.075
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 975-1:2009
angleško : Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 1: Oak and beech
slovensko : Žagani les - Razvrščanje listavcev po videzu - 1. del: Hrast in bukev
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 975-2:2004
angleško : Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 2: Poplars
slovensko : Žagani les – Razvrščanje listavcev po videzu – 2. del: Topoli
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 12169:2008
angleško : Criteria for the assessment of conformity of a lot of sawn timber
slovensko : Merila za ugotavljanje skladnosti partije žaganega lesa
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1309-1:1997
angleško : Round and sawn timber - Method of measurement of dimensions - Part 1: Sawn timber
slovensko : Okrogli in žagani les – Metode merjenja izmer - 1. del: Žagani les
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1309-2:2006
angleško : Round and sawn timber - Method of measurement of dimensions - Part 2: Round timber - Requirements for measurement and volume calculation rules
slovensko : Okrogli in žagani les. Metode merjenja - 2. del: Okrogli les - Zahteve za merjenje dimenzij in pravila računanja volumna
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1313-2:1998
angleško : Round and sawn timber - Permitted deviations and preferred sizes - Part 2: Hardwood sawn timber
slovensko : Okrogli in žagani les – Dovoljena odstopanja in prednostne mere – 2. del: Žagani les listavcev
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14519:2005
angleško : Solid softwood panelling and cladding - Machined profiles with tongue and groove
slovensko : Notranje in zunanje obloge (opaž) iz masivnega lesa iglavcev – Profili z utorom in peresom
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15146:2006
angleško : Solid softwood panelling and cladding - Machined profiles without tongue and groove
slovensko : Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa - Profili brez utora in peresa
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15644:2008
angleško : Traditionally designed prefabricated stairs made of solid wood - Specifications and requirements
slovensko : Tradicionalno oblikovane predizdelane stopnice iz masivnega lesa - Specifikacije in zahteve
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 91.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15679:2007
angleško : Thermal Modified Timber - Definitions and characteristics
slovensko : Toplotno obdelan les - Definicije in lastnosti
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040 01.040.79
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15680:2007
angleško : Prefabricated timber stairs - Mechanical test methods
slovensko : Predizdelane lesene stopnice - Mehanske preskusne metode
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 19.060 91.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1611-1:1999
angleško : Sawn timber - Appearance grading of softwoods - Part 1: European spruces, firs, pines and Douglas firs
slovensko : Žagani les – Razvrščanje iglavcev po videzu – 1. del: Evropske smreke, jelke, bori, duglazije in macesni
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1927-1:2008
angleško : Qualitative classification of softwood round timber - Part 1: Spruces and firs
slovensko : Razvrščanje okroglega lesa iglavcev po kakovosti - 1. del: Smreke in jelke
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1927-2:2008
angleško : Qualitative classification of softwood round timber - Part 2: Pines
slovensko : Razvrščanje okroglega lesa iglavcev po kakovosti - 2. del: Bori
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1927-3:2008
angleško : Qualitative classification of softwood round timber - Part 3: Larches and Douglas fir
slovensko : Razvrščanje okroglega lesa iglavcev po kakovosti - 3. del: Macesni in duglazije
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1313-2:1998/AC:1999
angleško : Round and sawn timber - Permitted deviations and preferred sizes - Part 2: Hardwood sawn timber
slovensko : Okrogli in žagani les – Dovoljena odstopanja in prednostne mere – 2. del: Žagani les listavcev
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1927-2:2008/AC:2009
angleško : Qualitative classification of softwood round timber - Part 2: Pines
slovensko : Razvrščanje okroglega lesa iglavcev po kakovosti - 2. del: Bori
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 942:1996
angleško : Timber in joinery - General classification of timber quality
slovensko : Les v mizarstvu - Splošno razvrščanje po kakovosti lesa
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
Razveljavitev : 01-Nov-2008
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1534:2000
angleško : Wood and parquet flooring - Determination of resistance to indentation (Brinell) - Test method
slovensko : Wood and parquet flooring - Determination of resistance to indentation (Brinell) - Test method
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 97.150 79.080
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
Razveljavitev : 01-Mar-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3131:1975
angleško : Wood -- Determination of density for physical and mechanical tests
slovensko : Les - Ugotavljanje gostote za fizikalne in mehanske preskuse
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-1998
Razveljavitev : 01-May-2020
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 975-1:1995
angleško : Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 1: Oak and beech
slovensko : Žagani les – Razvrščanje listavcev po videzu – 1. del: Hrast in bukev
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
Razveljavitev : 01-Jul-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 12169:2000
angleško : Criteria for the assessment of conformity of a lot of sawn timber
slovensko : Merila za ugotavljanje skladnosti partije žaganega lesa
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
Razveljavitev : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1315-1:1997
angleško : Dimensional classification - Part 1: Hardwood round timber
slovensko : Razvrščanje po izmerah – 1. del: Okrogli les listavcev
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
Razveljavitev : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi