TC: GRT - Grafična tehnologija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 299
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6:1993
angleško : Photography -- Black-and-white pictorial still camera negative film/process systems -- Determination of ISO speed
slovensko : Fotografija - Črno-beli negativni procesni sistemi za fotografske kamere z upodabljanjem slik na mirujočem filmu - Določanje splošne občutljivosti po ISO
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5-1:2009
angleško : Photography and graphic technology - Density measurements - Part 1: Geometry and functional notation
slovensko : Fotografija in grafična tehnologija - Merjenje optične gostote - 1. del: Geometrijske in funkcionalne oznake
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.01 01.040.37
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5-2:2009
angleško : Photography and graphic technology - Density measurements - Part 2: Geometric conditions for transmittance density
slovensko : Fotografija in grafična tehnologija - Merjenje optične gostote - 2. del: Geometrijski pogoji za gostoto pri transmisiji
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5-3:2009
angleško : Photography and graphic technology - Density measurements - Part 3: Spectral conditions
slovensko : Fotografija in grafična tehnologija - Merjenje optične gostote - 3. del: Spektralni pogoji
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5-4:2009
angleško : Photography and graphic technology - Density measurements - Part 4: Geometric conditions for reflection density
slovensko : Fotografija in grafična tehnologija - Merjenje optične gostote - 4. del: Geometrični pogoji za gostoto pri refleksiji
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 516:1986
angleško : Camera shutters - Timing - General definition and mechanical shutter measurements
slovensko : Zaklopi na kamerah - Zaklopni časi - Splošna opredelitev in meritve mehanskih zaklopov
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 897:2000
angleško : Photography -- Roll films, 126, 110 and 135-size films -- Identification of the image-bearing side
slovensko : Fotografija - Filmi v zvitkih v velikosti 126, 110 in 135 - Ugotavljanje slikovne (oslojene) strani filma
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1008:1992
angleško : Photography - Paper dimensions - Pictorial sheets
slovensko : Fotografija - Dimenzije papirja - Slikovne pole
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1009:2000
angleško : Photography - Paper dimensions - Rolls for printers
slovensko : Fotografija - Dimenzije papirja - Zvitki za tiskalnike
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1012:1998
angleško : Photography - Films in sheets and rolls for general use - Dimensions
slovensko : Fotografija - Filmi v polah in zvitkih za splošno uporabo - Dimenzije
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1230:2007
angleško : Photography - Determination of flash guide numbers for electronic flash equipment
slovensko : Fotografija – Določanje vodilnih števil za elektronski bliskovni pribor
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.10
Stopnja : 1000 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1755:1987
angleško : Photography -- Projector slides -- Dimensions
slovensko : Photography - Projector slides - Dimensions
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2240:2003
angleško : Photography -- Colour reversal camera films -- Determination of ISO speed
slovensko : Photography - Colour reversal camera films - Determination of ISO speed
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2720:1974
angleško : Photography - General purpose photographic exposure meters (photoelectric type) - Guide to product specification
slovensko : Fotografija - Univerzalni fotografski fotoelektrični svetlomeri - Navodilo za tehnični opis
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2721:2013
angleško : Photography - Film-based cameras - Automatic controls of exposure
slovensko : Fotografija - Kamere - Avtomatski nadzor ekspozicije
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2827:1988
angleško : Photography - Electronic flash equipment - Determination of light output and performance
slovensko : Fotografija - Elektronske bliskavice - Določanje svetlobne zmogljivosti
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2836:2021
angleško : Graphic technology - Prints and printing inks - Assessment of resistance of prints to various agents
slovensko : Grafična tehnologija - Odtisi in tiskarske barve - Ugotavljanje odpornosti proti različnim dejavnikom
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 87.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3028:1984
angleško : Photography - Camera flash illuminants - Determination of ISO spectral distribution index (ISO/SDI)
slovensko : Fotografija - Svetloba bliskavic na kamerah - Določanje indeksa spektralne porazdelitve ISO (ISO/SDI)
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3664:2009
angleško : Graphic technology and photography - Viewing conditions
slovensko : Grafična tehnologija in fotografija - Pogoji za vizualno opazovanje
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.100.01 37.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3665:2011
angleško : Photography - Intra-oral dental radiographic film and film packets - Manufacturer specifications
slovensko : Fotografija - Intraoralni radiografski film in filmski paketi - Specifikacije proizvajalca
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5763:1989
angleško : Photography - Electronic flash equipment - Automatic control of exposure
slovensko : Fotografija - Elektronske bliskavice - Avtomatski nadzor ekspozicije
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5776:2016
angleško : Graphic technology - Symbols for text proof correction
slovensko : Grafična tehnologija - Znamenja za korekturo teksta
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5800:1987
angleško : Photography - Colour negative films for still photography - Determination of ISO speed
slovensko : Fotografija - Barvni negativni filmi za mirujoče fotografije - Določanje splošne občutljivosti ISO
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6328:2000
angleško : Photography -- Photographic materials -- Determination of ISO resolving power
slovensko : Fotografija - Fotografski materiali - Ugotavljanje ločljivosti po ISO
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6516:1980
angleško : Photography - Photographic lenses - Distance scale markings
slovensko : Fotografija - Fotografski objektivi - Oznake skale za razdaljo
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi