TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 580:2005
angleško : Plastics piping and ducting systems - Injection-moulded thermoplastics fittings - Methods for visually assessing the effects of heating (ISO 580:2005)
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Brizgani plastomerni fitingi - Metode za vizualno oceno vpliva segrevanja (ISO 580:2005)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.45
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 637:1994/AC:1995
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced plastics components - Determination of the amounts of constituents using the gravimetric method
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Sestavni deli iz polimernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni - Določanje količine sestavin z gravimetrično metodo
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 705:1994/AC:1995
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Methods for regression analysis and their use
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Metode za regresijsko analizo in njihova uporaba
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 761:1994/AC:1995
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the creep factor under dry conditions
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje koeficienta lezenja v suhem
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 802:1994
angleško : Plastics piping and ducting systems - Injection-moulded thermoplastics fittings for pressure piping systems - Test method for maximum deformation by crushing
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Plastomerni fitingi, oblikovani z injekcijskim vbrizgavanjem, za tlačne cevovode - Metoda za preskus največje deformacije s stiskanjem
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.45
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 852:2010
angleško : Plastics piping systems for the transport of water intended for human consumption - Migration assessment - Guidance on the interpretation of laboratory derived migration values
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za transport pitne vode - Vrednotenje migracije - Navodilo za razlago laboratorijsko pridobljenih migracijskih vrednosti
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 13.060.20 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 917:1997
angleško : Plastics piping systems - Thermoplastics valves - Test methods for resistance to internal pressure and leaktightness
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Ventili iz plastomernih materialov - Metode za preskus odpornosti proti notranjemu tlaku in neprepustnosti
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1119:2009
angleško : Plastics piping systems - Joints for glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods for leaktightness and resistance to damage of non-thrust resistant flexible joints with elastomeric sealing elements
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Spoji za cevi in fitinge iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Metode za preskus tesnjenja in odpornosti proti poškodbam gibljivih in omejeno gibljivih spojev
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1120:1996
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Determination of the resistance to chemical attack from the inside of a section in a deflected condition
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje kemične odpornosti iz notranjosti deformiranega odseka
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1228:1996
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of initial specific ring stiffness
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje začetne specifične obodne togosti
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1229:1996
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods to prove the leaktightness of the wall under short-term internal pressure
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Preskusne metode za preverjanje tesnosti sten pod kratkotrajnim notranjim tlakom
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1393:1996
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of initial longitudinal tensile properties
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje začetnih nateznih lastnosti v vzdolžni smeri
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1394:1996
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the apparent initial circumferential tensile strength
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje navidezne začetne natezne trdnosti v obodni smeri
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1680:1997
angleško : Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems - Test method for leaktightness under and after bending applied to the operating mechanisms
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Ventili za cevne sisteme iz polietilena (PE) - Metoda za preskus neprepustnosti med upogibanjem zaradi uporabe zapiralnih mehanizmov in po njem
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1704:1997
angleško : Plastics piping systems - Thermoplastics valves - Test method for the integrity of a valve after temperature cycling under bending
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Ventili iz plastomernih materialov - Metode za preskus neoporečnosti ventila, ki je bil podvržen izpostavljen cikličnim spremembam temperature in upogibanju
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1705:1996
angleško : Plastics piping systems - Thermoplastics valves - Test method for the integrity of a valve after an external blow
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Plastomerni ventili - Metoda za preskus neoporečnosti ventila po zunanjem udarcu
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1716:1997
angleško : Plastics piping systems - Polyethylene (PE) tapping tees - Test method for impact resistance of an assembled tapping tee
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov– Iztočni T-kos iz polietilena (PE) – Preskusna metoda za odpornost sestavljenega iztočnega T-kosa na udarce
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.45
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1905:1998
angleško : Plastics piping systems - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes, fittings and material - Method for assessment of the PVC content based on total chlorine content
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi, fitingi in material iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) - Metoda za ugotavljanje deleža PVC na osnovi celotnega klora
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.45 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2505:2005
angleško : Thermoplastics pipes - Longitudinal reversion - Test method and parameters (ISO 2505:2005)
slovensko : Plastomerne cevi –Dimenzijska stabilnost po segrevanju – Preskusna metoda in parametri (ISO 2505:2005)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 265-1:1988
angleško : Pipes and fittings of plastics materials -- Fittings for domestic and industrial waste pipes -- Basic dimensions: Metric series -- Part 1: Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)
slovensko : Cevi in fitingi iz polimernih materialov - Fitingi za odtočne cevi v gospodinjstvu in industriji - Osnovne dimenzije: Metrska serija - 1. del: Nemehčan polivinilklorid (PVC - U)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 91.140.80 23.040.45
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3126:2005
angleško : Plastics piping systems - Plastics components - Determination of dimensions (ISO 3126:2005)
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Sestavni deli iz polimernih materialov – Ugotavljanje mer (ISO 3126:2005)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3127:2017
angleško : Thermoplastics pipes - Determination of resistance to external blows - Round-the-clock method (ISO 3127:1994)
slovensko : Plastomerne cevi - Določanje odpornosti proti zunanjim udarcem - Metoda s postopkom rotiranja (round-the-clock method) (ISO 3127:1994)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3213:2009
angleško : Polypropylene (PP) pipes -- Effect of time and temperature on the expected strength
slovensko : Polipropilenske (PP) cevi - Vpliv časa in temperature na pričakovano trdnost
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3458:2015
angleško : Plastics piping systems - Mechanical joints between fittings and pressure pipes - Test method for leaktightness under internal pressure (ISO 3458:2015)
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Mehanski spoji med fitingi in tlačnimi cevmi - Metoda za preskus tesnjenja spojev, obremenjenih z notranjim hidrostatičnim tlakom (ISO 3458:2015)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3503:2015
angleško : Plastics piping systems - Mechanical joints between fittings and pressure pipes - Test method for leaktightness under internal pressure of assemblies subjected to bending (ISO 3503:2015)
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Mehanski spoji med fitingi in tlačnimi cevmi - Metoda za preskus tesnjenja spojev, obremenjenih z notranjim tlakom in izpostavljenih upogibu (ISO 3503:2015)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi