TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 580:2005
angleško: Plastics piping and ducting systems - Injection-moulded thermoplastics fittings - Methods for visually assessing the effects of heating (ISO 580:2005)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Brizgani plastomerni fitingi - Metode za vizualno oceno vpliva segrevanja (ISO 580:2005)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 637:1994/AC:1995
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced plastics components - Determination of the amounts of constituents using the gravimetric method
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Sestavni deli iz polimernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni - Določanje količine sestavin z gravimetrično metodo
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 705:1994/AC:1995
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Methods for regression analysis and their use
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Metode za regresijsko analizo in njihova uporaba
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 728:1997
angleško: Plastics piping and ducting systems - Polyolefin pipes and fittings - Determination of oxidation induction time
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz poliolefinov - Določanje indukcijskega časa oksidacije
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 761:1994/AC:1995
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the creep factor under dry conditions
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje koeficienta lezenja v suhem
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 802:1994
angleško: Plastics piping and ducting systems - Injection-moulded thermoplastics fittings for pressure piping systems - Test method for maximum deformation by crushing
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Plastomerni fitingi, oblikovani z injekcijskim vbrizgavanjem, za tlačne cevovode - Metoda za preskus največje deformacije s stiskanjem
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 803:1994
angleško: Plastics piping systems - Injection-moulded thermoplastics fittings for elastic sealing ring type joints for pressure piping - Test method for resistance to a short-term internal pressure without end thrust
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Plastomerni fitingi, oblikovani z injekcijskim vbrizgavanjem, za spoje z elastomernimi tesnilnimi obroči v tlačnih cevovodih - Metoda za preskus odpornosti proti kratkotrajnemu notranjemu tlaku, brez osne obremenitve
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.60 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 804:1994
angleško: Plastics piping systems - Injection-moulded socket fittings for solvent-cemented joints for pressure piping - Test method for resistance to a short-term internal hydrostatic pressure
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Fitingi, oblikovani z injekcijskim vbrizgavanjem, z oglavki za lepljene spoje v tlačnih cevovodih - Metoda za preskus odpornosti proti kratkotrajnemu notranjemu hidrostatičnemu tlaku
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.60 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 852:2010
angleško: Plastics piping systems for the transport of water intended for human consumption - Migration assessment - Guidance on the interpretation of laboratory derived migration values
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za transport pitne vode - Vrednotenje migracije - Navodilo za razlago laboratorijsko pridobljenih migracijskih vrednosti
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 13.060.20 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 917:1997
angleško: Plastics piping systems - Thermoplastics valves - Test methods for resistance to internal pressure and leaktightness
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Ventili iz plastomernih materialov - Metode za preskus odpornosti proti notranjemu tlaku in neprepustnosti
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 1046:2013
angleško: Thermoplastics piping and ducting systems - Systems outside building structures for the conveyance of water or sewage - Practices for underground installation
slovensko: Cevni in kanalski sistemi iz plastomernih materialov - Sistemi zunaj stavb za transport vode ali kanalizacije - Postopki za vgradnjo pod zemljo
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.030 93.025
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1119:2009
angleško: Plastics piping systems - Joints for glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods for leaktightness and resistance to damage of non-thrust resistant flexible joints with elastomeric sealing elements
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Spoji za cevi in fitinge iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Metode za preskus tesnjenja in odpornosti proti poškodbam gibljivih in omejeno gibljivih spojev
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1120:1996
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Determination of the resistance to chemical attack from the inside of a section in a deflected condition
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje kemične odpornosti iz notranjosti deformiranega odseka
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1228:1996
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of initial specific ring stiffness
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje začetne specifične obodne togosti
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1229:1996
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods to prove the leaktightness of the wall under short-term internal pressure
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Preskusne metode za preverjanje tesnosti sten pod kratkotrajnim notranjim tlakom
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1393:1996
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of initial longitudinal tensile properties
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje začetnih nateznih lastnosti v vzdolžni smeri
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1394:1996
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the apparent initial circumferential tensile strength
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje navidezne začetne natezne trdnosti v obodni smeri
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1680:1997
angleško: Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems - Test method for leaktightness under and after bending applied to the operating mechanisms
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Ventili za cevne sisteme iz polietilena (PE) - Metoda za preskus neprepustnosti med upogibanjem zaradi uporabe zapiralnih mehanizmov in po njem
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1704:1997
angleško: Plastics piping systems - Thermoplastics valves - Test method for the integrity of a valve after temperature cycling under bending
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Ventili iz plastomernih materialov - Metode za preskus neoporečnosti ventila, ki je bil podvržen izpostavljen cikličnim spremembam temperature in upogibanju
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1705:1996
angleško: Plastics piping systems - Thermoplastics valves - Test method for the integrity of a valve after an external blow
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Plastomerni ventili - Metoda za preskus neoporečnosti ventila po zunanjem udarcu
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1716:1997
angleško: Plastics piping systems - Polyethylene (PE) tapping tees - Test method for impact resistance of an assembled tapping tee
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov– Iztočni T-kos iz polietilena (PE) – Preskusna metoda za odpornost sestavljenega iztočnega T-kosa na udarce
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1796:2013
angleško: Plastics piping systems for water supply with or without pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo z vodo, s tlakom ali brez njega - S steklenimi vlakni ojačeni duromerni materiali (GRP), ki temeljijo na nenasičeni poliestrski smoli (UP)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 91.140.60 83.120 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1905:1998
angleško: Plastics piping systems - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes, fittings and material - Method for assessment of the PVC content based on total chlorine content
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi, fitingi in material iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) - Metoda za ugotavljanje deleža PVC na osnovi celotnega klora
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2505:2005
angleško: Thermoplastics pipes - Longitudinal reversion - Test method and parameters (ISO 2505:2005)
slovensko: Plastomerne cevi –Dimenzijska stabilnost po segrevanju – Preskusna metoda in parametri (ISO 2505:2005)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 265-1:1988
angleško: Pipes and fittings of plastics materials -- Fittings for domestic and industrial waste pipes -- Basic dimensions: Metric series -- Part 1: Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)
slovensko: Cevi in fitingi iz polimernih materialov - Fitingi za odtočne cevi v gospodinjstvu in industriji - Osnovne dimenzije: Metrska serija - 1. del: Nemehčan polivinilklorid (PVC - U)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 91.140.80 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi