TC: DPL - Oskrba s plinom

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 170
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16723-2:2017
angleško : Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuels specification
slovensko : Zemeljski plin in biometan za uporabo v prometu in biometan za dodajanje v omrežje zemeljskega plina - 2. del: Specifikacije goriv za motorna vozila
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 43.060.40 75.160.30
Stopnja : 9000 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16726:2015+A1:2018
angleško : Gas infrastructure - Quality of gas - Group H
slovensko : Infrastruktura za plin - Kakovost plina - Skupina H (vključno z dopolnilom A1)
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.060
Stopnja : 9000 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 331:2015
angleško : Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings
slovensko : Ročne krogelne pipe in zasuni za plinske napeljave v stavbah
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40 23.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 334:2019
angleško : Gas pressure regulators for inlet pressure up to 10 MPa (100 bar)
slovensko : Regulatorji tlaka plina za vstopne tlake do 10 MPa (100 bar)
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1359:2017
angleško : Gas meters - Diaphragm gas meters
slovensko : Plinomeri - Mehovni plinomeri
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1473:2021
angleško : Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of onshore installations
slovensko : Napeljave in oprema za utekočinjeni zemeljski plin - Načrtovanje kopenskih napeljav
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1594:2013
angleško : Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar - Functional requirements
slovensko : Infrastruktura za plin - Cevovodni sistemi za najvišjii delovni tlak nad 16 bar - Funkcionalne zahteve
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1775:2007
angleško : Gas supply - Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure less than or equal to 5 bar - Functional recommendations
slovensko : Oskrba s plinom - Plinovod za stavbe - Najvišji delovni tlak do vključno 5 bar - Funkcionalna priporočila
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1776:2015
angleško : Gas infrastructure - Gas measuring systems - Functional requirements
slovensko : Infrastruktura za plin - Merilni sistemi - Funkcionalne zahteve
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6976:2016
angleško : Natural gas - Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe indices from composition (ISO 6976:2016)
slovensko : Zemeljski plin - Izračun kalorične vrednosti, gostote, relativne gostote in Wobbejevega indeksa iz sestave (ISO 6976:2016)
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12065:1997
angleško : Installations and equipment for liquefied natural gas - Testing of foam concentrates designed for generation of medium and high expansion foam and of extinguishing powders used on liquefied natural gas fires
slovensko : Napeljave in oprema za utekočinjeni zemeljski plin - Preskušanje penil za srednjo in lahko peno ter gasilnih praškov, ki se uporabljajo za gašenje požarov utekočinjenega zemeljskega plina
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.180.01 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12066:1997
angleško : Installations and equipment for liquefied natural gas - Testing of insulating linings for liquefied natural gas impounding areas
slovensko : Napeljave in oprema za utekočinjeni zemeljski plin – Preskušanje izolacijskih oblog lovilnih bazenov za utekočinjeni zemeljski plin
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12186:2014
angleško : Gas infrastructure - Gas pressure regulating stations for transmission and distribution - Functional requirements
slovensko : Infrastruktura za plin - Plinske postaje za regulacijo tlaka za prenos in distribucijo - Funkcionalne zahteve
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.200 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12261:2018
angleško : Gas meters - Turbine gas meters
slovensko : Plinomeri - Turbinski plinomeri
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12279:2000
angleško : Gas supply systems - Gas pressure regulating installations on service lines - Functional requirements
slovensko : Sistemi oskrbe s plinom – Naprave za regulacijo tlaka na priključnih vodih - Funkcionalne zahteve
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12327:2012
angleško : Gas infrastructure - Pressure testing, commissioning and decommissioning procedures - Functional requirements
slovensko : Infrastruktura za plin - Tlačni preskus, postopki za začetek in prenehanje obratovanja - Funkcionalne zahteve
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12480:2018
angleško : Gas meters - Rotary displacement gas meters
slovensko : Plinomeri - Rotacijski plinomeri
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12583:2014
angleško : Gas infrastructure - Compressor stations - Functional requirements
slovensko : Infrastruktura za plin - Kompresorske postaje - Funkcionalne zahteve
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.200 23.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12732:2021
angleško : Gas infrastructure - Welding steel pipework - Functional requirements
slovensko : Infrastruktura za plin - Varjenje jeklenih cevovodov - Funkcionalne zahteve
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40 25.160.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12838:2000
angleško : Installations and equipment for liquefied natural gas - Suitability testing of LNG sampling systems
slovensko : Napeljave in oprema za utekočinjeni zemeljski plin - Preskušanje ustreznosti - Sistemi za vzorčenje
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13423:2021
angleško : Natural gas vehicles - Requirements for NGV workshops and the management of compressed natural gas (CNG) vehicles
slovensko : Vozila na zemeljski plin - Zahteve za delavnice za vozila na zemeljski plin in upravljanje vozil na stisnjeni zemeljski plin
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.060 75.200 43.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13645:2001
angleško : Installations and equipment for liquefied natural gas - Design of onshore installations with a storage capacity between 5 t and 200 t
slovensko : Napeljave in oprema za utekočinjeni zemeljski plin - Načrtovanje kopenskih napeljav s skladiščno zmogljivostjo med 5 t in 200 t
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14236:2018
angleško : Ultrasonic domestic gas meters
slovensko : Ultrazvočni plinomeri za gospodinjstva
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14382:2019
angleško : Gas safety shut-off devices for inlet pressure up to 10 MPa (100 bar)
slovensko : Plinske varnostne zaporne naprave za vstopne tlake do 10 MPa (100 bar)
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14532:2017
angleško : Natural gas - Vocabulary (ISO 14532:2014)
slovensko : Zemeljski plin - Slovar (ISO 14532:2014)
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.060 01.040.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški in francoski jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi