TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 496
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 368 S1:1978
angleško : Direct acting recording electrical measuring instruments and their accessories
slovensko : Neposredno delujoči zapisovalni električni merilni instrumenti s priborom (IEC 60258:1968 + A1:1976)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50212:1996
angleško : Connectors for thermoelectric sensors
slovensko : Connectors for thermoelectric sensors
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2001
Razveljavitev : 01-Mar-2023
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60065:2014
angleško : Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
slovensko : Avdio, video in podobni elektronski aparati - Varnostne zahteve
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60359:2002
angleško : Electrical and electronic measurement equipment - Expression of performance
slovensko : Električna in elektronska merilna oprema – Izražanje lastnosti (IEC 60359:2001)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60469:2013
angleško : Transitions, pulses and related waveforms - Terms, definitions and algorithms (IEC 60469:2013)
slovensko : Prehodi, impulzi in z njimi povezane valovne oblike - Izrazi, definicije in algoritmi (IEC 60469:2013)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 01.040.17 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60477:1997
angleško : Laboratory d.c. resistors
slovensko : Laboratorijski upori za enosmerni tok (IEC 60477:1974)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
Razveljavitev : 01-Apr-2025
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60523:1993
angleško : Direct-current potentiometers
slovensko : Potenciometri za enosmerni tok (IEC 60523:1975 + A1:1979 + corrigendum dec. 1980)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60524:1993
angleško : Direct-current resistive volt ratio boxes
slovensko : Uporovni enosmerni napetostni delilniki (IEC 60524:1975 + A1:1981)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60528
angleško : Expression of performance of air quality infra-red analyzers
slovensko : Expression of performance of air quality infra red analyzers
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60548 Ed. 1.0
angleško : Expression of the properties of sampling oscilloscopes
slovensko : Izražanje lastnosti vzorčevalnih osciloskopov
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60564:1993
angleško : D.C. bridges for measuring resistance
slovensko : Enosmerni mostički za meritve upornosti (IEC 60564:1977 + A1:1981)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60615
angleško : Terminology for microwave apparatus
slovensko : Terminologija za mikrovalovne naprave
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.020 01.040.29
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60618:1997
angleško : Inductive voltage dividers
slovensko : Induktivni napetostni delilniki (IEC 60618:1978 + A1:1981)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60624
angleško : Expression of the performance of pulse generators
slovensko : Izražanje lastnosti impulznih generatorjev
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.160.20 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60688:2013
angleško : Electrical measuring transducers for converting a.c. electrical quantities to analogue or digital signals (IEC 60688:2012)
slovensko : Električni merilni pretvorniki za pretvarjanje izmeničnih električnih veličin v analogne ali digitalne signale (IEC 60688:2012)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60751:2008
angleško : Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors
slovensko : Industrijski uporovni termometri in temperaturni senzorji iz platine (IEC 60751:2008 (EQV))
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
Razveljavitev : 01-Mar-2025
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61028:1993
angleško : Electrical measuring instruments - X-Y recorders
slovensko : Električni merilni instrumenti – Koordinatni (X-Y) zapisovalniki (IEC 61028:1991)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61187:1994
angleško : Electrical and electronic measuring equipment - Documentation
slovensko : Električna in elektronska merilna oprema - Dokumentacija (IEC 61187:1993) (vsebuje popravek AC:1995)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61285:2015
angleško : Industrial-process control - Safety of analyzer houses (IEC 61285:2015)
slovensko : Nadzor industrijskih procesov - Varnost prostorov za analiziranje (IEC 61285:2015)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 61347-2-14:2018
angleško : Measurement of low-frequency magnetic and electric fields with regard to exposure of human beings - Special requirements for instruments and guidance for measurements
slovensko : Merjenje nizkofrekvenčnih elektromagnetnih polj z vidika izpostavljenosti ljudi – Posebne zahteve za instrumente in napotki za merjenje
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61803:1999
angleško : Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations
slovensko : Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations (IEC 61803:1999)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
Razveljavitev : 01-Nov-2023
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61954:1999
angleško : Power electronics for electrical transmission and distribution systems - Testing of thyristor valves for static VAR compensators
slovensko : Močnostna elektronika za elektroenergetske prenosne in distribucijske sisteme – Preskušanje tiristorskih ventilov (elektronk) za statične kompenzatorje jalove moči (IEC 61954:1999)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 31.080.20 29.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62008:2005
angleško : Performance characteristics and calibration methods for digital data acquisition systems and relevant software
slovensko : Karakteristike delovanja in postopki kalibracije sistemov za zajemanje digitalnih podatkov in pripadajoče programske opreme (IEC 62008:2005)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.160 35.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62046:2018
angleško : Safety of machinery - Application of protective equipment to detect the presence of persons (IEC 62046:2018)
slovensko : Varnost strojev - Uporaba zaščitne opreme za zaznavanje prisotnosti oseb (IEC 62046:2018)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62061:2005
angleško : Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems
slovensko : Varnost strojev – Funkcijska varnost na varnost vezanih električnih, elektronskih in programirljivih elektronskih krmilnih sistemov (IEC 62061:2005)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
Razveljavitev : 01-Apr-2024
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi