TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 66
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2817:1999
angleško: Tobacco and tobacco products -- Determination of silicated residues insoluble in hydrochloric acid
slovensko: Tobak in tobačni proizvodi - Določevanje silikatnih netopnih ostankov v solni kislini
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2881:1992
angleško: Tobacco and tobacco products -- Determination of alkaloid content -- Spectrometric method
slovensko: Tobak in tobačni proizvodi - Določanje vsebnosti alkaloidov - Spektrometrična metoda
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2971:2013
angleško: Cigarettes and filter rods - Determination of nominal diameter - Method using a non-contact optical measuring apparatus
slovensko: Cigarete in filtri - Določevanje nazivnega premera - Metoda uporabe nekontaktnih optičnih merilnih naprav
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3308:2012
angleško: Routine analytical cigarette-smoking machine - Definitions and standard conditions
slovensko: Rutinski analizni cigaretni dimni stroj - Definicije in standardni pogoji
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3400:1997
angleško: Cigarettes -- Determination of alkaloids in smoke condensates -- Spectrometric method
slovensko: Cigarete - Določevanje alkaloidov v kondenzatih dima - Spektrometrijska metoda
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3401:1991
angleško: Cigarettes -- Determination of alkaloid retention by the filters -- Spectrometric method
slovensko: Cigarettes - Determination of alkaloid retention by the filters - Spectrometric method
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3402:1999
angleško: Tobacco and tobacco products -- Atmosphere for conditioning and testing
slovensko: Tobak in tobačni proizvodi - Pogoji za kondicioniranje in preskušanje
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4388:1991
angleško: Cigarettes -- Determination of the smoke condensate retention index of a filter -- Direct spectrometric method
slovensko: Cigarete - Določanje dimnega kondenzatnega retenzijskega indeksa filtra - Direktna spektrometrična metoda
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4389:2000
angleško: Tobacco and tobacco products -- Determination of organochlorine pesticide residues -- Gas chromatographic method
slovensko: Tobak in tobačni proizvodi - Določevanje ostankov organokloridnih pesticidov - Plinska kromatografska metoda
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4876:1980
angleško: Tobacco and tobacco products -- Determination of maleic hydrazide residues
slovensko: Tobak in tobačni proizvodi - Določanje maleinsko hidrazidnih preostankov
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6466:1983
angleško: Tobacco and tobacco products -- Determination of dithiocarbamate pesticides residues -- Molecular absorption spectrometric method
slovensko: Tobak in tobačni proizvodi - Določanje preostankov ditiokarbamatnih pesticidov - Molekularna absorpcijska spektrometrijska metoda
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6488:2004
angleško: Tobacco and tobacco products -- Determination of water content -- Karl Fischer method
slovensko: Tobak in tobačni proizvodi – Določevanje vode – Metoda po Karl Fischerju
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6565:2015
angleško: Tobacco and tobacco products - Draw resistance of cigarettes and pressure drop of filter rods - Standard conditions and measurement
slovensko: Tobak in tobačni proizvodi - Odpornost cigarete na vlek in upornost filtra - Standardni pogoji in merjenje
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 7821:2005
angleško: Tobacco and tobacco products - Preparation and constitution of identical samples from the same lot for collaborative studies for the evaluation of test methods
slovensko: Tobak - Priprava identičnih vzorcev iz iste serije (dobra praksa za primerljive študije izračunskih metod preskusov)
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8243:2013
angleško: Cigarettes - Sampling
slovensko: Cigarete - Vzorčenje
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8454:2007
angleško: Cigarettes - Determination of carbon monoxide in the vapour phase of cigarette smoke - NDIR method
slovensko: Cigarete - Določevanje ogljikovega monoksida v plinski fazi cigaretnega dima - Metoda NDIR
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10315:2013
angleško: Cigarettes - Determination of nicotine in smoke condensates - Gas-chromatographic method
slovensko: Cigarete - Določevanje nikotina in dimnih kondenzatov - Plinsko-kromatografska metoda
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 12194:1995
angleško: Leaf tobacco -- Determination of strip particle size
slovensko: Surovi tobak - Določanje tobačnega lista brez žile
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 22305:2006
angleško: Cigarettes - Measurement of nicotine-free dry particulate matter, nicotine, water and carbon monoxide in cigarette smoke - Analysis of data from collaborative studies reporting relationships between repeatability, reproducibility and tolerances
slovensko: Cigarete - Merjenje proste suhe snovi nikotina, nikotina, vode in ogljikovega monoksida v cigaretnem dimu - Analiza podatkov primerjalnih študij s poročanjem razmerij med ponovljivostjo, obnovljivostjo in tolerancami
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3550-1:1997
angleško: Cigarettes -- Determination of loss of tobacco from the ends -- Part 1: Method using a rotating cylindrical cage
slovensko: Cigarete - Določanje izgub tobaka na koncih cigaret - 1. del: Metoda uporabe rotirajoče cilindrične kletke
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3550-2:1997
angleško: Cigarettes -- Determination of loss of tobacco from the ends -- Part 2: Method using a rotating cubic box (sismelatophore)
slovensko: Cigarete - Določanje izgub tobaka na koncih cigaret - 2. del: Metoda uporabe rotirajoče kubične kocke (sismelatofor)
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10362-2:2013
angleško: Cigarettes - Determination of water in smoke condensates - Part 2: Karl Fischer method
slovensko: Cigarete - Določanje vode v dimnem kondenzatu - 2. del: Karl Fischerjeva metoda
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2817:1974
angleško: Tobacco and tobacco products -- Determination of silica content
slovensko: Tobak in tobačni proizvodi - Določanje vsebnosti silicija
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-1995
Razveljavitev: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2965:1997
angleško: Materials used as cigarette papers, filter plug wrap and filter joining paper, including materials having an oriented permeable zone -- Determination of air permeability
slovensko: Materiali, uporabljeni kot cigaretni papirji, zunanji in notranji cigaretni papirji, ki ovijajo filter - Določanje zračne prepustnosti
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-1998
Razveljavitev: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2965:2009
angleško: Materials used as cigarette papers, filter plug wrap and filter joining paper, including materials having a discrete or oriented permeable zone and materials with bands of differing permeability - Determination of air permeability
slovensko: Materiali, uporabljeni kot cigaretni papirji, zunanji in notranji cigaretni papirji, ki ovijajo filter, ter materiali z različno zračno prepustnostjo - Določevanje zračne prepustnosti
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2014
Razveljavitev: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi