TC: OCE - Oprema za ceste

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 128
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1423:2012
angleško: Road marking materials - Drop on materials - Glass beads, antiskid aggregates and mixtures of the two
slovensko: Materiali za označevanje vozišča - Materiali za posipanje - Steklene kroglice, posipi za zmanjšanje drsnosti in mešanice obeh
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1424:1997
angleško: Road marking materials - Premix glass beads
slovensko: Materiali za označevanje vozišča – Steklene kroglice za primešanje k barvi
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1436:2018
angleško: Road marking materials - Road marking performance for road users and test methods
slovensko: Materiali za označevanje vozišča - Lastnosti označb in preskusne metode
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1790:2013
angleško: Road marking materials - Preformed road markings
slovensko: Materiali za označevanje vozišča - Predoblikovane oznake
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1824:2011
angleško: Road marking materials - Road trials
slovensko: Materiali za označevanje vozišča - Terenski preskusi
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1871:2000
angleško: Road marking materials - Physical properties
slovensko: Materiali za označevanje vozišča - Fizikalne lastnosti
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12352:2006
angleško: Traffic control equipment - Warning and safety light devices
slovensko: Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa - Svetlobne signalne naprave (SSN)
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12368:2015
angleško: Traffic control equipment - Signal heads
slovensko: Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa - Signalne luči
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12414:1999
angleško: Vehicle parking control equipment - Pay and display ticket machine - Technical and functional requirements
slovensko: Nadzorna oprema za parkirišča - Parkomati (parkirni avtomat) - Tehnične in funkcionalne zahteve
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 39.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12675:2017
angleško: Traffic signal controllers - Functional safety requirements
slovensko: Krmilniki za svetlobne prometne znake - Funkcionalne varnostne zahteve
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12767:2019
angleško: Passive safety of support structures for road equipment - Requirements and test methods
slovensko: Pasivna varnost nosilnih konstrukcij za opremo cest - Zahteve in preskusne metode
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12802:2011
angleško: Road marking materials - Laboratory methods and identification
slovensko: Materiali za označevanje vozišča - Laboratorijske metode za identifikacijo
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1317-1:2010
angleško: Road restraint systems - Part 1: Terminology and general criteria for test methods
slovensko: Oprema cest - 1. del: Terminologija in splošna merila za preskusne metode
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30 01.040.93
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1317-2:2010
angleško: Road restraint systems - Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers including vehicle parapets
slovensko: Oprema cest - 2. del: Razredi uporabnosti, merila sprejemljivosti pri preskusnih trčenjih in preskusne metode za varnostne ograje
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1317-3:2010
angleško: Road restraint systems - Part 3: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for crash cushions
slovensko: Oprema cest - 3. del: Razredi uporabnosti, merila za preskušanje ob naletu in preskusne metode za blažilnike trkov
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 1317-4:2001
angleško: Road restraint systems - Part 4: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for terminals and transitions of safety barriers
slovensko: Oprema cest - 4. del: Razredi uporabnosti, merila za preskušanje ob naletu in preskusne metode za zaključnice in prehodne elemente varnostnih ograj
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13212:2011
angleško: Road marking materials - Requirements for factory production control
slovensko: Materiali za označevanje vozišča - Zahteve za kontrolo proizvodnje v obratu
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13422:2019
angleško: Vertical road signs - Portable deformable warning devices and delineators - Portable road traffic signs - Cones and cylinders
slovensko: Pokončni cestni znaki - Prenosni upogljivi opozorilni in usmerjevalni znaki - Prenosni cestni signalni znaki - Stožci in valji
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13459:2011
angleško: Road marking materials - Sampling from storage and testing
slovensko: Materiali za označevanje vozišča - Vzorčenje in preskušanje
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14388:2015
angleško: Road traffic noise reducing devices - Specifications
slovensko: Protihrupne ovire za cestni promet - Specifikacije
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1463-1:2009
angleško: Road marking materials - Retroreflecting road studs - Part 1: Initial performance requirements
slovensko: Materiali za označevanje vozišča - Odsevniki - 1. del: Lastnosti novih odsevnikov
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1463-2:2000
angleško: Road marking materials - Retroreflecting road studs - Part 2: Road test performance specifications
slovensko: Road marking materials - Retroreflecting road studs - Part 2: Road test performance specifications
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16786:2018
angleško: Road restraint systems - Truck Mounted Attenuators - Performance classes, impact test acceptance criteria and test performance
slovensko: Oprema cest - Blažilnik trka za tovorna vozila (TMA) - Razredi uporabnosti, merila za preskušanje ob naletu in preskus zmogljivosti
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 43.080.10 43.040.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16949:2016
angleško: Road restraint system - Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets
slovensko: Oprema cest - Varnostne ograje za pešce - Ograje za pešce
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16958:2017
angleško: Road marking materials - Conditions for removing/masking road markings
slovensko: Materiali za označevanje vozišča - Pogoji za odstranjevanje/prekrivanje označb vozišča
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi