TC: OCE - Oprema za ceste

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 155
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1423:2012
angleško : Road marking materials - Drop on materials - Glass beads, antiskid aggregates and mixtures of the two
slovensko : Materiali za označevanje vozišča - Materiali za posipanje - Steklene kroglice, posipi za zmanjšanje drsnosti in mešanice obeh
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1424:1997
angleško : Road marking materials - Premix glass beads
slovensko : Materiali za označevanje vozišča – Steklene kroglice za primešanje k barvi
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1436:2018
angleško : Road marking materials - Road marking performance for road users and test methods
slovensko : Materiali za označevanje vozišča - Lastnosti označb in preskusne metode
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1790:2013
angleško : Road marking materials - Preformed road markings
slovensko : Materiali za označevanje vozišča - Predoblikovane oznake
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1824:2020
angleško : Road marking materials - Road trials
slovensko : Materiali za označevanje vozišča - Terenski preskusi
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1871:2020
angleško : Road marking materials - Paint, thermoplastic and cold plastic materials - Physical properties
slovensko : Materiali za označevanje vozišča - Barve, vroče in hladne plastične mase - Fizikalne lastnosti
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12352:2006
angleško : Traffic control equipment - Warning and safety light devices
slovensko : Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa - Svetlobne signalne naprave (SSN)
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12368:2015
angleško : Traffic control equipment - Signal heads
slovensko : Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa - Signalne luči
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12414:2020
angleško : Vehicle parking control equipment - Requirements and test methods for a parking terminal
slovensko : Nadzorna oprema za parkirišča - Zahteve in preskusne metode za parkirne avtomate
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 39.040.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12675:2017
angleško : Traffic signal controllers - Functional safety requirements
slovensko : Krmilniki za svetlobne prometne znake - Funkcionalne varnostne zahteve
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12767:2019
angleško : Passive safety of support structures for road equipment - Requirements and test methods
slovensko : Pasivna varnost nosilnih konstrukcij za opremo cest - Zahteve in preskusne metode
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12802:2011
angleško : Road marking materials - Laboratory methods and identification
slovensko : Materiali za označevanje vozišča - Laboratorijske metode za identifikacijo
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1317-1:2010
angleško : Road restraint systems - Part 1: Terminology and general criteria for test methods
slovensko : Oprema cest - 1. del: Terminologija in splošna merila za preskusne metode
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 01.040.93
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1317-2:2010
angleško : Road restraint systems - Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers including vehicle parapets
slovensko : Oprema cest - 2. del: Razredi uporabnosti, merila sprejemljivosti pri preskusnih trčenjih in preskusne metode za varnostne ograje
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1317-3:2010
angleško : Road restraint systems - Part 3: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for crash cushions
slovensko : Oprema cest - 3. del: Razredi uporabnosti, merila za preskušanje ob naletu in preskusne metode za blažilnike trkov
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 1317-4:2001
angleško : Road restraint systems - Part 4: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for terminals and transitions of safety barriers
slovensko : Oprema cest - 4. del: Razredi uporabnosti, merila za preskušanje ob naletu in preskusne metode za zaključnice in prehodne elemente varnostnih ograj
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13212:2011
angleško : Road marking materials - Requirements for factory production control
slovensko : Materiali za označevanje vozišča - Zahteve za kontrolo proizvodnje v obratu
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13422:2019
angleško : Vertical road signs - Portable deformable warning devices and delineators - Portable road traffic signs - Cones and cylinders
slovensko : Pokončni cestni znaki - Prenosni upogljivi opozorilni in usmerjevalni znaki - Prenosni cestni signalni znaki - Stožci in valji
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13459:2011
angleško : Road marking materials - Sampling from storage and testing
slovensko : Materiali za označevanje vozišča - Vzorčenje in preskušanje
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14388:2015
angleško : Road traffic noise reducing devices - Specifications
slovensko : Protihrupne ovire za cestni promet - Specifikacije
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1463-1:2021
angleško : Road marking materials - Retroreflecting road studs - Part 1: Initial performance requirements
slovensko : Materiali za označevanje vozišča - Cestni odsevniki - 1. del: Zahtevane lastnosti novih cestnih odsevnikov
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1463-2:2021
angleško : Road marking materials - Retroreflecting road studs - Part 2: Road test performance specifications
slovensko : Materiali za označevanje vozišča - Odsevniki - 2. del: Terenski preskusi
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16303:2020
angleško : Road restraint systems - Validation and verification process for the use of virtual testing in crash testing against vehicle restraint system
slovensko : Oprema cest - Postopek validacije in verifikacije računalniške simulacije preskusnih trčenj v sisteme za zadrževanje vozil
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16786:2018
angleško : Road restraint systems - Truck Mounted Attenuators - Performance classes, impact test acceptance criteria and test performance
slovensko : Oprema cest - Blažilnik trka za tovorna vozila (TMA) - Razredi uporabnosti, merila za preskušanje ob naletu in preskus zmogljivosti
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 43.080.10 43.040.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16949:2016
angleško : Road restraint system - Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets
slovensko : Oprema cest - Varnostne ograje za pešce - Ograje za pešce
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi