TC: I13 - Imaginarni 13

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 499
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 74-3:2007
angleško : Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 3: Plain base plates and spigot pins - Requirements and test procedures
slovensko : Spojke, spojni čepi in podnožne plošče za nosilne in delovne odre - 3. del: Ravne podnožne plošče in spojni čepi - Zahteve in načini preskušanja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.220
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1065:1998
angleško : Adjustable telescopic steel props - Product specifications, design and assessment by calculation and tests
slovensko : Jekleni teleskopski gradbeni podporniki - Specifikacije proizvoda, dimenzioniranje in dokazovanje nosilnosti s preračunom in s preskusi
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.220
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3411:2007
angleško : Earth-moving machinery - Physical dimensions of operators and minimum operator space envelope (ISO 3411:2007)
slovensko : Stroji za zemeljska dela - Telesne mere upravljavca in najmanjša velikost upravljavčevega prostora (ISO 3411:2007)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 53.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5353:1998
angleško : Earth-moving machinery, and tractors and machinery for agriculture and forestry - Seat index point (ISO 5353:1995)
slovensko : Stroji za premikanje zemljin, traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Referenčna točka sedeža
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 65.060.01 53.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 843-4:2005
angleško : Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 4: Vickers, Knoop and Rockwell superficial hardness
slovensko : Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 4: Vickers, Knoop and Rockwell superficial hardness
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1007-1:2002
angleško : Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for reinforcement - Part 1: Determination of size content
slovensko : Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for reinforcement - Part 1: Determination of size content
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1007-2:2002
angleško : Advanced technical ceramics - Ceramics composites - Methods of test for reinforcement - Part 2: Determination of linear density
slovensko : Advanced technical ceramics - Ceramics composites - Methods of test for reinforcement - Part 2: Determination of linear density
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1007-3:2002
angleško : Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for reinforcement - Part 3: Determination of filament diameter and cross-section area
slovensko : Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for reinforcement - Part 3: Determination of filament diameter and cross-section area
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10437:2003
angleško : Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Steam turbines - Special-purpose applications (ISO 10437:2003)
slovensko : Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Parne turbine - Uporaba za posebne namene (ISO 10437:2003)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.180.20 27.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10442:2002
angleško : Petroleum, chemical and gas service industries - Packaged, integrally geared centrifugal air compressors (ISO 10442:2002)
slovensko : Petroleum, chemical and gas service industries - Packaged, integrally geared centrifugal air compressors (ISO 10442:2002)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.180.20 23.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1083-1:1997
angleško : Power-driven brushes - Part 1: Definitions and nomenclature
slovensko : Krtače na električni pogon - 1. del: Definicije in nomenklatura
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.100.70 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1083-2:1997
angleško : Power-driven brushes - Part 2: Safety requirements
slovensko : Krtače na električni pogon - 2. del: Varnostne zahteve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12151:2007
angleško : Machinery and plants for the preparation of concrete and mortar - Safety requirements
slovensko : Stroji in oprema za pripravo betona in malte - Varnostne zahteve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.220
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2009
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12263:1998
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Safety switching devices for limiting the pressure - Requirements and tests
slovensko : Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostne stikalne naprave za omejevanja tlaka - Zahteve in preskusi
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12693:2008
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Positive displacement refrigerant compressors
slovensko : Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - Kompresorji za hladilne tekočine z iztiskavanjem
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.200 27.080 23.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13377:2002
angleško : Prefabricated timber formwork beams - Requirements, classification and assessment
slovensko : Predizdelani leseni opažni nosilci - Zahteve, razvrščanje in dokazovanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.220
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13533:2001
angleško : Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Drill-through equipment (ISO 13533:2001)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Vrtalna in proizvodna oprema - Oprema za prevrtavanje (ISO 13533:2001)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13625:2002
angleško : Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Marine drilling riser couplings (ISO 13625:2002)
slovensko : Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Marine drilling riser couplings (ISO 13625:2002)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13626:2004
angleško : Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Drilling and well-servicing structures (ISO 13626:2003)
slovensko : Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Drilling and well-servicing structures (ISO 13626:2003)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13631:2002
angleško : Petroleum and natural gas industries - Packaged reciprocating gas compressors (ISO 13631:2002)
slovensko : Petroleum and natural gas industries - Packaged reciprocating gas compressors (ISO 13631:2002)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.140 75.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13691:2002
angleško : Petroleum and natural gas industries - High-speed special-purpose gear units (ISO 13691:2001)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Hitrotekoča gonila za posebne namene (ISO 13691:2001)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.180.20 21.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14163:2001
angleško : Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Welding of pipelines (ISO 13847:2000 modified)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Transportni cevovodni sistemi - Varjenje cevovodov (ISO 13847:2000, spremenjen)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.200 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14183:2003
angleško : Step stools
slovensko : Stopničasti stoli
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.145
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14343:2005
angleško : Rotary positive displacement pumps - Performance tests for acceptance
slovensko : Tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem – Preskus delovanja za sprejem
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14693:2003
angleško : Petroleum and natural gas industries - Drilling and well-servicing equipment (ISO 14693:2003)
slovensko : Petroleum and natural gas industries - Drilling and well-servicing equipment (ISO 14693:2003)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi