TC: I13 - Imaginarni 13

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 499
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 74-1:2005
angleško: Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 1: Couplers for tubes - Requirements and test procedures
slovensko: Spojke, vezne centične spojke in podnožne plošče za delovne in nosilne odre – 1. del: Cevne spojke – Zahteve in postopki preskušanja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 74-3:2007
angleško: Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 3: Plain base plates and spigot pins - Requirements and test procedures
slovensko: Spojke, spojni čepi in podnožne plošče za nosilne in delovne odre - 3. del: Ravne podnožne plošče in spojni čepi - Zahteve in načini preskušanja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1004:2004
angleško: Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
slovensko: Pomični delovni odri na kolesih iz predizdelanih tipskih elementov - Materiali, mere, obtežbe in varnostne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1065:1998
angleško: Adjustable telescopic steel props - Product specifications, design and assessment by calculation and tests
slovensko: Jekleni teleskopski gradbeni podporniki - Specifikacije proizvoda, dimenzioniranje in dokazovanje nosilnosti s preračunom in s preskusi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1298:1996
angleško: Mobile access and working towers - Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual
slovensko: Pomični delovni odri na kolesih - Pravila in smernice za pripravo navodil za montažo in uporabo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1389:2003
angleško: Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Physical properties - Determination of density and apparent porosity
slovensko: Sodobna tehnična keramika - Keramični kompoziti – Fizikalne lastnosti - Določanje gostote in navidezne poroznosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3411:2007
angleško: Earth-moving machinery - Physical dimensions of operators and minimum operator space envelope (ISO 3411:2007)
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Telesne mere upravljavca in najmanjša velikost upravljavčevega prostora (ISO 3411:2007)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5353:1998
angleško: Earth-moving machinery, and tractors and machinery for agriculture and forestry - Seat index point (ISO 5353:1995)
slovensko: Stroji za premikanje zemljin, traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Referenčna točka sedeža
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 65.060.01 53.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 843-4:2005
angleško: Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 4: Vickers, Knoop and Rockwell superficial hardness
slovensko: Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 4: Vickers, Knoop and Rockwell superficial hardness
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1007-1:2002
angleško: Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for reinforcement - Part 1: Determination of size content
slovensko: Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for reinforcement - Part 1: Determination of size content
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1007-2:2002
angleško: Advanced technical ceramics - Ceramics composites - Methods of test for reinforcement - Part 2: Determination of linear density
slovensko: Advanced technical ceramics - Ceramics composites - Methods of test for reinforcement - Part 2: Determination of linear density
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1007-3:2002
angleško: Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for reinforcement - Part 3: Determination of filament diameter and cross-section area
slovensko: Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for reinforcement - Part 3: Determination of filament diameter and cross-section area
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1007-4:2004
angleško: Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for reinforcement - Part 4: Determination of tensile properties of filaments at ambient temperature
slovensko: Sodobna tehnična keramika – Keramični kompoziti – Preskusne metode za ojačitve – 4. del: Ugotavljanje nateznih lastnosti vlaken pri sobni temperaturi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10437:2003
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Steam turbines - Special-purpose applications (ISO 10437:2003)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Parne turbine - Uporaba za posebne namene (ISO 10437:2003)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.20 27.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10442:2002
angleško: Petroleum, chemical and gas service industries - Packaged, integrally geared centrifugal air compressors (ISO 10442:2002)
slovensko: Petroleum, chemical and gas service industries - Packaged, integrally geared centrifugal air compressors (ISO 10442:2002)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.20 23.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1083-1:1997
angleško: Power-driven brushes - Part 1: Definitions and nomenclature
slovensko: Krtače na električni pogon - 1. del: Definicije in nomenklatura
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.100.70 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1083-2:1997
angleško: Power-driven brushes - Part 2: Safety requirements
slovensko: Krtače na električni pogon - 2. del: Varnostne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12151:2007
angleško: Machinery and plants for the preparation of concrete and mortar - Safety requirements
slovensko: Stroji in oprema za pripravo betona in malte - Varnostne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2009
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12263:1998
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - Safety switching devices for limiting the pressure - Requirements and tests
slovensko: Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostne stikalne naprave za omejevanja tlaka - Zahteve in preskusi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.200 27.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12693:2008
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Positive displacement refrigerant compressors
slovensko: Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - Kompresorji za hladilne tekočine z iztiskavanjem
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.200 27.080 23.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13377:2002
angleško: Prefabricated timber formwork beams - Requirements, classification and assessment
slovensko: Predizdelani leseni opažni nosilci - Zahteve, razvrščanje in dokazovanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13533:2001
angleško: Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Drill-through equipment (ISO 13533:2001)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Vrtalna in proizvodna oprema - Oprema za prevrtavanje (ISO 13533:2001)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13625:2002
angleško: Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Marine drilling riser couplings (ISO 13625:2002)
slovensko: Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Marine drilling riser couplings (ISO 13625:2002)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13626:2004
angleško: Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Drilling and well-servicing structures (ISO 13626:2003)
slovensko: Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Drilling and well-servicing structures (ISO 13626:2003)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13631:2002
angleško: Petroleum and natural gas industries - Packaged reciprocating gas compressors (ISO 13631:2002)
slovensko: Petroleum and natural gas industries - Packaged reciprocating gas compressors (ISO 13631:2002)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.140 75.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi