TC: POZ - Požarna varnost

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 483
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Fire protection - Safety signs - Emergency escape, fire fighting equipment and fire alarm call point
slovensko : Požarna zaščita - Varnostni znaki - Evakuacijska pot, naprave za gašenje in ročni javljalniki požara
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.20
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Oct-1996
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 2:1992
angleško : Classification of fires
slovensko : Klasifikacija požarov
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 3-9:2006
angleško : Portable fire extinguishers - Part 9: Additional requirements to EN 3-7 for pressure resistance of CO2 extinguishers
slovensko : Prenosni gasilniki - 9. del: Dodatne zahteve k EN 3-7 za odpornost proti tlaku za gasilnike s CO2
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 3-10:2009
angleško : Portable fire extinguishers - Part 10: Provisions for evaluating the conformity of a portable fire extinguisher to EN 3-7
slovensko : Prenosni gasilniki - 10. del: Pravila za ugotavljanje skladnosti prenosnih gasilnikov z EN 3-7
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-2:1997
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara - 2. del: Oprema za kontrolo in indikacijo
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-4:1997
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara - 4. del: Oprema za napajanje
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 615:2009
angleško : Fire protection - Fire extinguishing media - Specifications for powders (other than class D powders)
slovensko : Požarna zaščita - Gasila - Specifikacije za praške (razen za praške razreda D)
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1147:2010
angleško : Portable ladders for fire service use
slovensko : Prenosne lestve za gasilce
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 97.145 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 1187:2012
angleško : Test methods for external fire exposure to roofs
slovensko : Preskusne metode za izpostavljenost streh požaru z zunanje strani
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.20 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1777:2010
angleško : Hydraulic platforms (HPs) for fire fighting and rescue vehicles - Safety requirements and testing
slovensko : Hidravlične ploščadi (HPs) za gasilske in reševalne enote - Varnostne zahteve in preskušanje
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1806:2006
angleško : Chimneys - Clay/ceramic flue blocks for single wall chimneys - Requirements and test methods
slovensko : Dimniki – Keramične tuljave za enoslojne dimnike – Zahteve in preskusne metode
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.100.25 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1857:2010
angleško : Chimneys - Components - Concrete flue liners
slovensko : Dimniki - Sestavni deli - Betonske tuljave
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.100.30 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3261:1975
angleško : Fire tests -- Vocabulary
slovensko : Požarni preskusi - Slovar
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1995
Razveljavitev : 01-Sep-2018
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-10:2002
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors
slovensko : Odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 10. del: Plamenski javljalniki - Točkovni javljalniki
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-11:2001
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 11. del: Ročni javljalniki
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-16:2008
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 16: Voice alarm control and indicating equipment
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 16. del: Centrala za zvočno alarmiranje in prikazovalna oprema
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-17:2005
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 17. del: Kratkostični ločilniki
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-18:2005
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 18. del: Vhodno/izhodne naprave
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-20:2006
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 20. del: Aspiracijski dimni javljalniki
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2006
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-21:2006
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 21. del: Oprema za usmerjanje alarma in opozoril o napakah
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-23:2010
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire alarm devices - Visual alarm devices
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 23. del: Naprave za alarmiranje - Vizualne alarmne naprave
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-24:2008
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 24: Components of voice alarm systems - Loudspeakers
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 24. del: Sestavni deli zvočnih sistemov za javljanje požara - Zvočniki
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-25:2008
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 25. del: Sestavni deli za radijske povezave
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5657:1997
angleško : Reaction to fire tests -- Ignitability of building products using a radiant heat source
slovensko : Preskusi odziva na ogenj – Sposobnost vžiga gradbenih proizvodov pri sevalnem viru vžiga
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 671-3:2009
angleško : Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 3: Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose
slovensko : Vgrajeni gasilni sistemi - Cevni sistemi - 3. del: Vzdrževanje cevnih sistemov s poltogo cevjo in cevnih kolutov s plosko cevjo
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 23.040.70 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi