TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 321
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50614:2020
angleško: Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment
slovensko: Zahteve za pripravo ponovne uporabe odpadne električne in elektronske opreme
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020 13.030.50
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC GUIDE 109
angleško: Environmental aspects - Inclusion in electrotechnical product standards
slovensko: Okoljski vidiki – Vključitev v elektrotehniške standarde za proizvode
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 13.020.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC GUIDE 113
angleško: Materials declaration questionnaires - Basic guidelines
slovensko: Vprašalniki za deklaracijo materialov – Osnovne smernice
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 13.020.30 13.020.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC GUIDE 114
angleško: Environmentally conscious design - Integrating environmental aspects into design and development of electrotechnical products
slovensko: Zasnova z upoštevanjem okolja – Vključitev okoljskih vidikov v zasnovo in razvoj elektrotehničnih proizvodov
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 29.020 13.020.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50489:2006
angleško: Smart tracker chips - Feasibility study on the inclusion of RFID in Electrical and Electronic Equipment for WEEE management
slovensko: Čipi za pametno sledenje - Študija možnosti vključitve RFID v električno in elektronsko opremo za vodenje po WEEE
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 35.040.50 31.020 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50581:2012
angleško: Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
slovensko: Tehnična dokumentacija za ocenjevanje električnih in elektronskih izdelkov glede na omejitev nevarnih snovi
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 01.110 31.020 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50693:2019
angleško: Product category rules for life cycle assessments of electronic and electrical products and systems
slovensko: Pravila za kategorije proizvodov za ocenjevanje življenjskega cikla elektronskih in električnih proizvodov in sistemov
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020 13.020.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60097
angleško: Grid systems for printed circuits
slovensko: Mrežni sistem za plošče tiskanega vezja
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60194:2006
angleško: Printed board design, manufacture and assembly - Terms and definitions
slovensko: Načrtovanje, izdelava in sestavljanje tiskanih plošč – Izrazi in definicije (IEC 60194:2006)
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 01.040.31 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62090:2017
angleško: Product package labels for electronic components using bar code and two- dimensional symbologies
slovensko: Označbe za pakiranje elektronskih komponent s črtnimi kodami in dvodimenzionalnimi simboli
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 35.040.50 31.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62137:2004
angleško: Environmental and endurance testing - Test methods for surface-mount boards of area array type packages FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON and QFN
slovensko: Okoljsko in vzdržljivostno preskušanje – Preskusne metode za površinsko vgrajene plošče z ohišji s ploskovnimi nizi tipa FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON in QFN
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 19.040 31.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62421:2007
angleško: Electronics assembly technology - Electronic modules
slovensko: Tehnologija elektronskega sestavljanja - Elektronski moduli (IEC 62421:2007)
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62430:2009
angleško: Environmentally conscious design for electrical and electronic products
slovensko: Načrtovanje električnih in elektronskih proizvodov glede na okoljske vidike (IEC 62430:2009)
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62430:2019
angleško: Environmentally Conscious Design (ECD) - Principles, requirements and guidance
slovensko: Okoljsko osveščeno snovanje (ECD) - Načela, zahteve in napotki
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62474:2012
angleško: Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
slovensko: Deklaracija materialov za izdelke elektronske industrije
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62474:2019
angleško: Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
slovensko: Deklaracija materialov za izdelke elektronske industrije
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 29.020 31.020 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62542:2013
angleško: Environmental standardization for electrical and electronic products and systems - Standardization of environmental aspects - Glossary of terms
slovensko: Okoljska standardizacija električnih in elektronskih proizvodov in sistemov - Standardizacija okoljskih vidikov - Slovar izrazov (IEC 62542:2013)
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020 13.020.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 63000:2018
angleško: Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
slovensko: Tehnična dokumentacija za presojo električnih in elektronskih naprav v zvezi z omejitvami pri nevarnih snoveh
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 123000:1991
angleško: Generic Specification: Printed boards
slovensko: Generic Specification: Printed boards
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 123100:1992
angleško: Sectional Specification: Single and double-sided printed boards with plain holes
slovensko: Sectional Specification: Single and double-sided printed boards with plain holes
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 123200:1992
angleško: Sectional Specification: Single and double sided printed boards with plated-through holes
slovensko: Sectional Specification: Single and double sided printed boards with plated-through holes
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 123300:1992
angleško: Sectional Specification: Multilayer printed boards
slovensko: Sectional Specification: Multilayer printed boards
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 123400:1992
angleško: Sectional Specification: Flexible printed boards without through connections
slovensko: Sectional Specification: Flexible printed boards without through connections
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 123500:1992
angleško: Sectional Specification: Flexible printed boards with through connections
slovensko: Sectional Specification: Flexible printed boards with through connections
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CECC 200 008:1995
angleško: Process Assessment Schedule: GaAs MMIC process approval
slovensko: Process Assessment Schedule: GaAs MMIC process approval
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi