TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 333
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC GUIDE 109
angleško : Environmental aspects - Inclusion in electrotechnical product standards
slovensko : Okoljski vidiki – Vključitev v elektrotehniške standarde za proizvode
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 13.020.01 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC GUIDE 113
angleško : Materials declaration questionnaires - Basic guidelines
slovensko : Vprašalniki za deklaracijo materialov – Osnovne smernice
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 13.020.30 13.020.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC GUIDE 114
angleško : Environmentally conscious design - Integrating environmental aspects into design and development of electrotechnical products
slovensko : Zasnova z upoštevanjem okolja – Vključitev okoljskih vidikov v zasnovo in razvoj elektrotehničnih proizvodov
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 29.020 13.020.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50419:2022
angleško : Marking of electrical and electronic equipment (EEE) in respect to separate collection of waste EEE (WEEE)
slovensko : Označevanje električne in elektronske opreme glede na ločeno zbiranje odpadkov EEE (WEEE)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 01.080.20 31.020 29.020 13.030.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50489:2006
angleško : Smart tracker chips - Feasibility study on the inclusion of RFID in Electrical and Electronic Equipment for WEEE management
slovensko : Čipi za pametno sledenje - Študija možnosti vključitve RFID v električno in elektronsko opremo za vodenje po WEEE
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 35.040.50 31.020 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50581:2012
angleško : Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
slovensko : Tehnična dokumentacija za ocenjevanje električnih in elektronskih izdelkov glede na omejitev nevarnih snovi
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 01.110 31.020 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50614:2020
angleško : Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment
slovensko : Zahteve za pripravo ponovne uporabe odpadne električne in elektronske opreme
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 13.030.50
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50693:2019
angleško : Product category rules for life cycle assessments of electronic and electrical products and systems
slovensko : Pravila za kategorije proizvodov za ocenjevanje življenjskega cikla elektronskih in električnih proizvodov in sistemov
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 13.020.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60097
angleško : Grid systems for printed circuits
slovensko : Mrežni sistem za plošče tiskanega vezja
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60194:2006
angleško : Printed board design, manufacture and assembly - Terms and definitions
slovensko : Načrtovanje, izdelava in sestavljanje tiskanih plošč – Izrazi in definicije (IEC 60194:2006)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 01.040.31 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62090:2017
angleško : Product package labels for electronic components using bar code and two- dimensional symbologies
slovensko : Označbe za pakiranje elektronskih komponent s črtnimi kodami in dvodimenzionalnimi simboli
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 35.040.50 31.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62137:2004
angleško : Environmental and endurance testing - Test methods for surface-mount boards of area array type packages FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON and QFN
slovensko : Okoljsko in vzdržljivostno preskušanje – Preskusne metode za površinsko vgrajene plošče z ohišji s ploskovnimi nizi tipa FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON in QFN
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 19.040 31.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62421:2007
angleško : Electronics assembly technology - Electronic modules
slovensko : Tehnologija elektronskega sestavljanja - Elektronski moduli (IEC 62421:2007)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62430:2009
angleško : Environmentally conscious design for electrical and electronic products
slovensko : Načrtovanje električnih in elektronskih proizvodov glede na okoljske vidike (IEC 62430:2009)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62430:2019
angleško : Environmentally Conscious Design (ECD) - Principles, requirements and guidance
slovensko : Okoljsko osveščeno snovanje (ECD) - Načela, zahteve in napotki
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62474:2019
angleško : Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
slovensko : Deklaracija materialov za izdelke elektronske industrije
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 29.020 31.020 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62542:2013
angleško : Environmental standardization for electrical and electronic products and systems - Standardization of environmental aspects - Glossary of terms
slovensko : Okoljska standardizacija električnih in elektronskih proizvodov in sistemov - Standardizacija okoljskih vidikov - Slovar izrazov (IEC 62542:2013)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 13.020.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63000:2018
angleško : Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
slovensko : Tehnična dokumentacija za presojo električnih in elektronskih naprav v zvezi z omejitvami pri nevarnih snoveh
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 123000:1991
angleško : Generic Specification: Printed boards
slovensko : Generic Specification: Printed boards
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 123100:1992
angleško : Sectional Specification: Single and double-sided printed boards with plain holes
slovensko : Sectional Specification: Single and double-sided printed boards with plain holes
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 123200:1992
angleško : Sectional Specification: Single and double sided printed boards with plated-through holes
slovensko : Sectional Specification: Single and double sided printed boards with plated-through holes
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 123300:1992
angleško : Sectional Specification: Multilayer printed boards
slovensko : Sectional Specification: Multilayer printed boards
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 123400:1992
angleško : Sectional Specification: Flexible printed boards without through connections
slovensko : Sectional Specification: Flexible printed boards without through connections
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 123500:1992
angleško : Sectional Specification: Flexible printed boards with through connections
slovensko : Sectional Specification: Flexible printed boards with through connections
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CECC 200 008:1995
angleško : Process Assessment Schedule: GaAs MMIC process approval
slovensko : Process Assessment Schedule: GaAs MMIC process approval
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi