TC: UZO - Upravljanje z okoljem

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 85
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO Guide 64:2008
angleško: Guide for addressing environmental issues in product standards
slovensko: Vodilo za reševanje okoljske problematike v standardih za proizvode
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14001:2015
angleško: Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)
slovensko: Sistemi ravnanja z okoljem - Zahteve z navodili za uporabo (ISO 14001:2015)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 03.100.70 13.020.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14004:2016
angleško: Environmental management systems - General guidelines on implementation (ISO 14004:2016)
slovensko: Sistemi ravnanja z okoljem - Splošne smernice za uvajanje (ISO 14004:2016)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 03.100.70 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14005:2019
angleško: Environmental management systems - Guidelines for a flexible approach to phased implementation (ISO14005:2019)
slovensko: Sistemi ravnanja z okoljem - Smernice za prilagodljiv pristop faznega uvajanja (ISO 14005:2019)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 03.100.70 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14006:2020
angleško: Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign (ISO 14006:2020)
slovensko: Sistemi ravnanja z okoljem - Smernice za vpeljevanje ekološkega načrtovanja (ISO 14006:2020)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14007:2020
angleško: Environmental management - Guidelines for determining environmental costs and benefits (ISO 14007:2019)
slovensko: Ravnanje z okoljem - Smernice za ugotavljanje okoljskih stroškov in koristi (ISO 14007:2019)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14008:2020
angleško: Monetary valuation of environmental impacts and related environmental aspects - Principles, requirements and guidelines (ISO 14008:2019)
slovensko: Denarno vrednotenje vplivov na okolje in povezanih okoljskih vidikov - Načela, zahteve in smernice (ISO 14008:2019)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 14015:2001
angleško: Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO)
slovensko: Ravnanje z okoljem - Okoljsko ocenjevanje lokacij in organizacij
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14015:2010
angleško: Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO) (ISO 14015:2001)
slovensko: Ravnanje z okoljem - Okoljsko ocenjevanje lokacij in organizacij (ISO 14015:2001)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14020:2001
angleško: Environmental labels and declarations - General principles (ISO 14020:2000)
slovensko: Okoljske označbe in deklaracije - Splošna načela (ISO 14020:2000)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14021:2016
angleško: Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) (ISO14021:2016)
slovensko: Okoljske označbe in deklaracije - Okoljsko samodeklariranje (okoljsko označevanje II. vrste) (ISO 14021:2016)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14024:2000
angleško: Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures (ISO 14024:1999)
slovensko: Okoljske označbe in deklaracije - Okoljsko označevanje I. vrste - Načela in postopki (ISO 14024:1999)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14024:2018
angleško: Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures
slovensko: Okoljske označbe in deklaracije - Okoljsko označevanje I. vrste - Načela in postopki (ISO 14024:2018)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.50
Stopnja: 5020 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14025:2010
angleško: Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures (ISO 14025:2006)
slovensko: Okoljske označbe in deklaracije - Okoljske deklaracije tipa III - Načela in postopki (ISO 14025:2006)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14026:2018
angleško: Environmental labels and declarations - Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information (ISO 14026:2017)
slovensko: Okoljske označbe in deklaracije - Okoljsko samodeklariranje (okoljsko označevanje II. vrste) - Dopolnilo A1 (ISO 14021:1999/Amd 1:2011)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 14027:2018
angleško: Environmental labels and declarations - Development of product category rules (ISO/TS 14027:2017)
slovensko: Okoljske označbe in deklaracije - Razvoj pravil za kategorije proizvodov (ISO/TS 14027:2017)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14031:2021
angleško: Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines
slovensko: Ravnanje z okoljem - Vrednotenje učinkov ravnanja z okoljem - Smernice (ISO 14031:2021)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14034:2018
angleško: Environmental management - Environmental technology verification (ETV) (ISO 14034:2016)
slovensko: Ravnanje z okoljem - Preverjanje okoljske tehnologije (ETV) (ISO 14034:2016)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14040:2006
angleško: Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (ISO 14040:2006)
slovensko: Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Načela in okviri (ISO 14040:2006)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.60 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14044:2006
angleško: Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines (ISO 14044:2006)
slovensko: Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla – Zahteve in smernice (ISO 14044:2006)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.60 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14045:2012
angleško: Environmental management - Eco-efficiency assessment of product systems - Principles, requirements and guidelines (ISO 14045:2012)
slovensko: Ravnanje z okoljem - Ocena okoljske učinkovitosti proizvodnih sistemov - Načela, zahteve in smernice (ISO 14045:2012)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14046:2016
angleško: Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines (ISO 14046:2014)
slovensko: Ravnanje z okoljem - Vodni odtis - Načela, zahteve in smernice (ISO 14046:2014)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.10 03.100.70 13.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 14047:2003
angleško: Environmental management - Life cycle impact assessment - Examples of application of ISO 14042
slovensko: Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje vpliva življenjskega cikla - Primeri uporabe ISO 14042
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.60 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 14048:2002
angleško: Environmental management - Life cycle assessment - Data documentation format
slovensko: Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Oblika dokumentiranja podatkov za ocenjevanje življenjskega cikla
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.10 13.020.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 14049:2000
angleško: Environmental management - Life cycle assessment - Examples of application of ISO 14041 to goal and scope definition and inventory analysis
slovensko: Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Primeri uporabe ISO 14041 za opredelitev cilja in namena ter inventarizacijo
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.60 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi