TC: IMIN - Merilni instrumenti

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 156
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 472:1994
angleško : Pressure gauges - Vocabulary
slovensko : Pressure gauges - Vocabulary
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 01.040.17 17.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 748:2021
angleško : Hydrometry - Measurement of liquid flow in open channels - Velocity area methods using point velocity measurements (ISO 748:2021)
slovensko : Hidrometrija - Merjenje pretoka tekočin v odprtih kanalih - Metode za določanje območja hitrosti z uporabo točkovnih meritev hitrosti (ISO 748:2021)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 772:2022
angleško : Hydrometry - Vocabulary and symbols (ISO 772:2022)
slovensko : Hidrometrija - Slovar in simboli (ISO 772:2022)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1088:2007
angleško : Hydrometry - Velocity-area methods using current-meters - Collection and processing of data for determination of uncertainties in flow measurement
slovensko : Hidrometrija - Metode hitrost-prerez z uporabo merilnikov tokov - Zbiranje in obdelovanje podatkov za ugotavljanje negotovosti pri meritvah pretokov
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1438:2017
angleško : Hydrometry - Open channel flow measurement using thin-plate weirs
slovensko : Hidrometrija - Meritev pretoka odprtega kanala z uporabo jezov iz tanke plošče
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2186:2007
angleško : Fluid flow in closed conduits - Connections for pressure signal transmissions between primary and secondary elements
slovensko : Pretok tekočin v zaprtih kanalih - Povezave za prenos signala tlaka med primarnimi in sekundarnimi elementi
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3455:2021
angleško : Hydrometry - Calibration of current-meters in straight open tanks
slovensko : Hidrometrija - Kalibracija merilnikov tokov v ravnih odprtih cisternah
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4373:2022
angleško : Hydrometry - Water level measuring devices (ISO 4373:2022)
slovensko : Hidrometrija - Naprave za merjenje višine gladine vode (ISO 4373:2022)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4375:2014
angleško : Hydrometric determinations - Cableway systems for stream gauging (ISO 4375:2014)
slovensko : Hidrometrične določbe - Žičniški sistemi za merjenje toka (ISO 4375:2014)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6416:2017
angleško : Hydrometry - Measurement of discharge by the ultrasonic transit time (time of flight) method (ISO 6416:2017)
slovensko : Hidrometrija - Merjenje pretoka z ultrazvočno časovno prenosno metodo (čas letenja) (ISO 6416:2017)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8316:1995
angleško : Measurement of liquid flow in closed conduits - Method by collection of the liquid in a volumetric tank (ISO 8316:1987)
slovensko : Measurement of liquid flow in closed conduits - Method by collection of the liquid in a volumetric tank
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 837-1:1996
angleško : Pressure gauges - Part 1: Bourdon tube pressure gauges - Dimensions, metrology, requirements and testing
slovensko : Merilniki tlaka - 1. del: Merilniki tlaka z Bourdonovo cevjo - Mere, meroslovje, zahteve in preskušanje
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1997
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 837-2:1997
angleško : Pressure gauges - Part 2: Selection and installation recommendations for pressure gauges
slovensko : Pressure gauges - Part 2: Selection and installation recommendations for pressure gauges
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 837-3:1996
angleško : Pressure gauges - Part 3: Diaphragm and capsule pressure gauges - Dimensions, metrology, requirements and testing
slovensko : Merila tlaka - 3. del: Merila tlaka z membrano in mehovi - Mere, meroslovje, zahteve in preskušanje
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1997
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9300:2022
angleško : Measurement of gas flow by means of critical flow nozzles (ISO 9300:2022)
slovensko : Merjenje pretoka plina na podlagi kritičnega toka v Venturijevi šobi (ISO 9300:2022)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13190:2001
angleško : Dial thermometers
slovensko : Kazalni termometri
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13485:2001
angleško : Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability
slovensko : Termometri za merjenje zraka in registratorji temperature za transport, skladiščenje in prodajo hladne, zamrznjene, globoko zamrznjene/hitro zamrznjene hrane in sladoleda - Preskusi, značilnosti, ustreznost
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 67.260 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13486:2001
angleško : Temperature recorders and thermometers for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Periodic verification
slovensko : Registratorji temperature in termometri za transport, skladiščenje in prodajo hladne, zamrznjene, globoko zamrznjene/hitro zamrznjene hrane in sladoleda - Periodično preverjanje
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 67.260 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13798:2010
angleško : Hydrometry - Specification for a reference raingauge pit
slovensko : Hidrometrija - Specifikacija referenčnega jaška za postavitev dežemera
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.01 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14968:2006
angleško : Semantics for groundwater data interchange
slovensko : Pomen in definicija izrazov pri izmenjavi podatkov o podtalnici
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 35.240.70 13.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 15769:2010
angleško : Hydrometry - Guidelines for the application of acoustic velocity meters using the Doppler and echo correlation methods
slovensko : Hidrometrija - Smernice za uporabo akustičnih merilnikov hitrosti s pomočjo Dopplerjeve in korelacijske metode z odmevom
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15964:2011
angleško : Breath alcohol test devices other than single use devices - Requirements and test methods
slovensko : Preskusne naprave za merjenje alkohola v sapi (razen naprave za enkratno uporabo) - Zahteve in preskusne metode
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 71.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15996:2010
angleško : Hydrometry - Measurement of snow water equivalent using snow mass registration devices
slovensko : Hidrometrija - Merjenje količine vode v snegu s pomočjo naprav za registracijo snežne mase
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16469:2013
angleško : Hydrometry - Measurement of the rainfall intensity (liquid precipitation): requirements, calibration methods and field measurements
slovensko : Hidrometrija - Merjenje intenzivnosti padavin (tekoče padavine): zahteve, kalibracijske metode in terenske meritve
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16588:2014
angleško : Manual measurement of snow water equivalent
slovensko : Ročno merjenje količine vode v snegu
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi