TC: IMIN - Merilni instrumenti

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 140
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 472:1994
angleško: Pressure gauges - Vocabulary
slovensko: Pressure gauges - Vocabulary
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 01.040.17 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 748:2007
angleško: Hydrometry - Measurement of liquid flow in open channels using current-meters or floats (ISO 748:2007)
slovensko: Hidrometrija - Merjenje pretoka tekočin v odprtih kanalih z uporabo hidrometričnih kril ali plavačev (ISO 748:2007)
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 772:2011
angleško: Hydrometry - Vocabulary and symbols (ISO 772:2011)
slovensko: Hidrometrija - Slovar in simboli (ISO 772:2011)
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški in francoski jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1088:2007
angleško: Hydrometry - Velocity-area methods using current-meters - Collection and processing of data for determination of uncertainties in flow measurement
slovensko: Hidrometrija - Metode hitrost-prerez z uporabo merilnikov tokov - Zbiranje in obdelovanje podatkov za ugotavljanje negotovosti pri meritvah pretokov
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1438:2017
angleško: Hydrometry - Open channel flow measurement using thin-plate weirs
slovensko: Hidrometrija - Meritev pretoka odprtega kanala z uporabo jezov iz tanke plošče
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2186:2007
angleško: Fluid flow in closed conduits - Connections for pressure signal transmissions between primary and secondary elements
slovensko: Pretok tekočin v zaprtih kanalih - Povezave za prenos signala tlaka med primarnimi in sekundarnimi elementi
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3455:2007
angleško: Hydrometry - Calibration of current-meters in straight open tanks
slovensko: Hidrometrija - Kalibracija merilnikov tokov v ravnih odprtih cisternah
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4373:2008
angleško: Hydrometry - Water level measuring devices (ISO 4373:2008)
slovensko: Hidrometrija - Naprave za merjenje višine gladine vode (ISO 4373:2008)
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4375:2014
angleško: Hydrometric determinations - Cableway systems for stream gauging (ISO 4375:2014)
slovensko: Hidrometrične določbe - Žičniški sistemi za merjenje toka (ISO 4375:2014)
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6416:2017
angleško: Hydrometry - Measurement of discharge by the ultrasonic transit time (time of flight) method (ISO 6416:2017)
slovensko: Hidrometrija - Merjenje pretoka z ultrazvočno časovno prenosno metodo (čas letenja) (ISO 6416:2017)
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8316:1995
angleško: Measurement of liquid flow in closed conduits - Method by collection of the liquid in a volumetric tank (ISO 8316:1987)
slovensko: Measurement of liquid flow in closed conduits - Method by collection of the liquid in a volumetric tank
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 837-1:1996
angleško: Pressure gauges - Part 1: Bourdon tube pressure gauges - Dimensions, metrology, requirements and testing
slovensko: Merilniki tlaka - 1. del: Merilniki tlaka z Bourdonovo cevjo - Mere, meroslovje, zahteve in preskušanje
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1997
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 837-2:1997
angleško: Pressure gauges - Part 2: Selection and installation recommendations for pressure gauges
slovensko: Pressure gauges - Part 2: Selection and installation recommendations for pressure gauges
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 837-3:1996
angleško: Pressure gauges - Part 3: Diaphragm and capsule pressure gauges - Dimensions, metrology, requirements and testing
slovensko: Merila tlaka - 3. del: Merila tlaka z membrano in mehovi - Mere, meroslovje, zahteve in preskušanje
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1997
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9300:2005
angleško: Measurement of gas flow by means of critical flow Venturi nozzles (ISO 9300:2005)
slovensko: Merjenje pretoka plina na podlagi kritičnega toka v Venturijevi šobi (ISO 9300:2005)
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13190:2001
angleško: Dial thermometers
slovensko: Kazalni termometri
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13485:2001
angleško: Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability
slovensko: Termometri za merjenje zraka in registratorji temperature za transport, skladiščenje in prodajo hladne, zamrznjene, globoko zamrznjene/hitro zamrznjene hrane in sladoleda - Preskusi, značilnosti, ustreznost
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 67.260 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13486:2001
angleško: Temperature recorders and thermometers for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Periodic verification
slovensko: Registratorji temperature in termometri za transport, skladiščenje in prodajo hladne, zamrznjene, globoko zamrznjene/hitro zamrznjene hrane in sladoleda - Periodično preverjanje
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 67.260 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13798:2010
angleško: Hydrometry - Specification for a reference raingauge pit
slovensko: Hidrometrija - Specifikacija referenčnega jaška za postavitev dežemera
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.01 07.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14968:2006
angleško: Semantics for groundwater data interchange
slovensko: Pomen in definicija izrazov pri izmenjavi podatkov o podtalnici
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 35.240.70 13.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 15769:2010
angleško: Hydrometry - Guidelines for the application of acoustic velocity meters using the Doppler and echo correlation methods
slovensko: Hidrometrija - Smernice za uporabo akustičnih merilnikov hitrosti s pomočjo Dopplerjeve in korelacijske metode z odmevom
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15964:2011
angleško: Breath alcohol test devices other than single use devices - Requirements and test methods
slovensko: Preskusne naprave za merjenje alkohola v sapi (razen naprave za enkratno uporabo) - Zahteve in preskusne metode
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15996:2010
angleško: Hydrometry - Measurement of snow water equivalent using snow mass registration devices
slovensko: Hidrometrija - Merjenje količine vode v snegu s pomočjo naprav za registracijo snežne mase
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 07.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16469:2013
angleško: Hydrometry - Measurement of the rainfall intensity (liquid precipitation): requirements, calibration methods and field measurements
slovensko: Hidrometrija - Merjenje intenzivnosti padavin (tekoče padavine): zahteve, kalibracijske metode in terenske meritve
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 07.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16588:2014
angleško: Manual measurement of snow water equivalent
slovensko: Ročno merjenje količine vode v snegu
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 07.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 




• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi