TC: ITC - Informacijska tehnologija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 499
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 606:2004
angleško : Bar coding - Transport and handling labels for steel products
slovensko : Črtno kodiranje – Nalepke za transport jeklenih izdelkov in za ravnanje z njimi
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.50 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 841:1995
angleško : Bar coding - Symbology specifications - Format Description
slovensko : Črtno kodiranje - Simbološke specifikacije - Opis formata
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Information technology - Slovenian computer keyboard - Layout of characters
slovensko : Informacijska tehnologija - Slovenska tipkovnica - Razporeditev znakov
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.180
Stopnja : 9800 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1068:2005
angleško : Health informatics - Registration of coding systems
slovensko : Zdravstvena informatika – Registracija kodirnih sistemov
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.99 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1556:1998
angleško : Bar coding - Terminology
slovensko : Črtno kodiranje – Izrazje
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.50 01.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1614:2006
angleško : Health informatics - Representation of dedicated kinds of property in laboratory medicine
slovensko : Zdravstvena informatika - Predstavitev posebnih vrst lastnosti v laboratorijski medicini
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1649:2004
angleško : AIDC technologies - Operational aspects affecting the reading of bar code symbols
slovensko : Tehnologije AIDC – Obratovalni vidiki, ki vplivajo na branje simbolov črtnih kod
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1922:1997
angleško : Information technology - Character repertoire and coding for interworking with Telex services
slovensko : Information technology - Character repertoire and coding for interworking with Telex services
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 33.050.30 35.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 1923:2003
angleško : European character repertoires and their coding - 8-bit single-byte coding
slovensko : Nabori evropskih znakov in njihovo kodiranje – kodiranje v 8-bitne besede
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/IEC 2022:1994
angleško : Information technology -- Character code structure and extension techniques
slovensko : Information technology - Character code structure and extension techniques
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/IEC 6429:1992
angleško : Information technology -- Control functions for coded character sets
slovensko : Information technology - Control functions for coded character sets
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12251:2004
angleško : Health informatics - Secure User Identification for Health Care - Management and Security of Authentication by Passwords
slovensko : Zdravstvena informatika – Varna identifikacija uporabnikov v zdravstvenem varstvu – Upravljanje in varnost avtentikacije z gesli
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12253:2004
angleško : Road transport and traffic telematics - Dedicated short-range communication - Physical layer using microwave at 5,8 GHz
slovensko : Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) – Posebna komunikacija kratkega dosega (DSRC) – Fizična plast na frekvenci 5,8 GHz
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.100.10 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12264:2005
angleško : Health informatics - Categorial structures for systems of concepts
slovensko : Zdravstvena informatika – Kategorijske strukture sistemov konceptov
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12323:2005
angleško : AIDC technologies - Symbology specifications - Code 16K
slovensko : Tehnologije AIDC – Simbološke specifikacije – "Kod 16K"
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12435:2006
angleško : Health informatics - Expression of results of measurements in health sciences
slovensko : Zdravstvena informatika – Prikaz rezultatov meritev v medicinskih znanostih
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2006
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12795:2003
angleško : Road transport and traffic telematics - Dedicated Short Range Communication (DSRC) - DSRC data link layer: medium access and logical link control
slovensko : Cestna transportna in prometna telematika – Posebna komunikacija kratkega dosega (DSRC) – Podatkovna povezovalna plast DSRC: srednji dostop in krmiljenje logične povezave
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 35.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12834:2003
angleško : Road transport and traffic telematics - Dedicated Short Range Communication (DSRC) - DSRC application layer
slovensko : Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) – Posebna komunikacija kratkega dosega (DSRC) – Aplikacijska plast DSRC
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 35.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1332-1:2009
angleško : Identification card systems - Human-machine interface - Part 1: Design principles for the user interface
slovensko : Sistemi z identifikacijskimi karticami - Vmesnik človek-stroj - 1. del: Načela načrtovanja za uporabniški vmesnik
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.15 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13372:2004
angleško : Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Dedicated short-range communication - Profiles for RTTT applications
slovensko : Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) – Posebna komunikacija kratkega dosega (DSRC) – Profili DRSC za uporabo RTTT
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 14381:2003
angleško : Information technology - Character repertoire and coding transformations - European fallback rules
slovensko : Informacijska tehnologija – Nabor znakov in kodne pretvorbe – Evropska pravila za njihov nadomestni prikaz
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14484:2003
angleško : Health informatics - International transfer of personal health data covered by the EU data protection directive - High level security policy
slovensko : Zdravstvena informatika – Mednarodni prenos osebnih zdravstvenih podatkov v skladu z določili Direktive EU o varstvu podatkov – Visoka raven varnosti
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14485:2003
angleško : Health informatics - Guidance for handling personal health data in international applications in the context of the EU data protection directive
slovensko : Zdravstvena informatika – Navodilo za ravnanje z osebnimi zdravstvenimi podatki v mednarodni uporabi in v skladu z določili Direktive EU o varstvu podatkov
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14603:2004
angleško : Information technology - Alphanumeric glyph image set for optical character recognition OCR-B - Shapes and dimensions of the printed image
slovensko : Informacijska tehnologija – Alfanumerični nabor slikovnih znakov za optično razpoznavo znakov OCR-B – Oblike in mere tiskane slike
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14814:2006
angleško : Road transport and traffic telematics - Automatic vehicle and equipment identification - Reference architecture and terminology (ISO 14814:2006)
slovensko : Cestna transportna in prometna telematika – Avtomatična identifikacija vozil in opreme – 1. del: Referenčna arhitektura in terminologija (ISO 14814:2006)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi