TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 193
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12464-2:2014
angleško: Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Razsvetljava na delovnem mestu - 2. del: Delovna mesta na prostem
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 13201-1:2014
angleško: Road lighting - Part 1: Guidelines on selection of lighting classes
slovensko: Cestna razsvetljava - 1. del: Smernice za izbor razredov za razsvetljavo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 93.080.40
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13201-2:2015
angleško: Road lighting - Part 2: Performance requirements
slovensko: Cestna razsvetljava - 2. del: Zahtevane lastnosti
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 93.080.40
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13201-3:2015
angleško: Road lighting - Part 3: Calculation of performance
slovensko: Cestna razsvetljava - 3. del: Izračun lastnosti
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 93.080.40
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13201-4:2015
angleško: Road lighting - Part 4: Methods of measuring lighting performance
slovensko: Cestna razsvetljava - 4. del: Metode za merjenje lastnosti razsvetljave
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 93.080.40
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13201-5:2015
angleško: Road lighting - Part 5: Energy performance indicators
slovensko: Cestna razsvetljava - 5. del: Kazalniki energijske učinkovitosti
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 27.015 93.080.40
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 356:1999
angleško: Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against manual attack
slovensko: Steklo v stavbah - Varnostno steklo - Preskušanje in klasifikacija obstojnosti na udarec z roko
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20 13.310
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 410:2011
angleško: Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 673:2011
angleško: Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Calculation method
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Določevanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 674:2011
angleško: Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Guarded hot plate method
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Ugotavljanje toplotne prehodnosti (U-vrednost) - Metoda z vročo ploščo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 675:2011
angleško: Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Heat flow meter method
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Ugotavljanje toplotne prehodnosti (U-vrednost) - Metoda toplotnega pretoka
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1063:1999
angleško: Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against bullet attack
slovensko: Steklo v stavbah - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in klasifikacija odpornosti proti strelom
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20 13.310
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1838:2013
angleško: Lighting applications - Emergency lighting
slovensko: Razsvetljava - Zasilna razsvetljava
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 572-2:2012
angleško: Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Float glass
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 2. del: Ravno steklo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 572-3:2012
angleško: Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Polished wired glass
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 3. del: Polirano žično steklo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 572-4:2012
angleško: Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Drawn sheet glass
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 4. del: Vlečeno steklo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 572-5:2012
angleško: Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 5: Patterned glass
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 5. del: Vzorčasto steklo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 572-6:2012
angleško: Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 6: Wired patterned glass
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 6. del: Žično vzorčasto steklo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 572-7:2012
angleško: Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 7: Wired or unwired channel shaped glass
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 7. del: Žično in brezžično utorjeno steklo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 572-9:2004
angleško: Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 9: Evaluation of conformity/Product standard
slovensko: Steklo v stavbah - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 9. del Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1036-1:2007
angleško: Glass in building - Mirrors from silver-coated float glass for internal use - Part 1: Definitions, requirements and tests methods
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Ogledala iz stekla s srebrno prevleko za uporabo v notranjosti stavb - 1. del: Definicije, zahteve in preskusne metode
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1036-2:2008
angleško: Glass in Building - Mirrors from silver-coated float glass for internal use - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Ogledala iz stekla s srebrno prevleko za uporabo v notranjosti stavb - 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1051-1:2003
angleško: Glass in building - Glass blocks and glass pavers - Part 1: Definitions and description
slovensko: Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 1. del: Definicije in opis
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 01.040.81 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1051-2:2007
angleško: Glass in building - Glass blocks and glass pavers - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Stekleni zidaki in stekleni tlakovci - 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1096-1:2012
angleško: Glass in building - Coated glass - Part 1: Definitions and classification
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Steklo z nanosi - 1. del: Definicije in klasifikacija
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20 01.040.81
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi