TC: SKA - Stikalni in krmilni aparati

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 336
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60947-1:2021
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules (IEC 60947-1:2020)
slovensko : Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 1. del: Splošna pravila (IEC 60947-1:2020)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.130.20
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
francoski jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50041:2019
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 42,5×80 - Dimensions and characteristics
slovensko : Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - Kontrolna stikala - Položaj stikala 42,5×80 - Mere in značilnosti
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.130.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50047:2019
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 30×55 - Dimensions and characteristics
slovensko : Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - Kontrolna stikala - Položaj stikala 30×55 - Mere in značilnosti
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.130.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50052:2016
angleško : Cast aluminium alloy enclosures for gas-filled high-voltage switchgear and controlgear
slovensko : Ohišja iz lite aluminijeve zlitine za plinske visokonapetostne stikalne in krmilne naprave
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 77.150.10 29.130.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50064:2018
angleško : High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled wrought aluminium and aluminium alloy enclosures
slovensko : Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - S plinom polnjena ohišja iz gnetljivega aluminija in aluminijevih zlitin
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 77.150.10 29.130.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50068:2018
angleško : High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled wrought steel enclosures
slovensko : Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - S plinom polnjena ohišja iz gnetljivega jekla
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 77.080.20 29.130.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50069:2018
angleško : High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys
slovensko : Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - S plinom polnjena varjena kompozitna ohišja iz litih in gnetljivih aluminijevih zlitin
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 77.150.10 29.130.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50089:1992/A1:1994
angleško : Cast resin partitions for metal enclosed gas-filled high-voltage switchgear and controlgear
slovensko : Cast resin partitions for metal enclosed gas-filled high-voltage switchgear and controlgear
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.130.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
Razveljavitev : 01-Jul-2023
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50187:1996
angleško : Gas-filled compartments for a.c. switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
slovensko : Gas-filled compartments for a.c. switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.130.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
Razveljavitev : 01-Jul-2023
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50274:2002
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Protection against electric shock - Protection against unintentional direct contact with hazardous live parts
slovensko : Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - Zaščita pred električnim udarom - Zaščita pred nenamernim neposrednim stikom z nevarnimi deli pod napetostjo (vsebuje popravek AC:2009)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 13.260 29.130.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60715:2017
angleško : Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear - Standardized mounting on rails for mechanical support of switchgear, controlgear and accessories (IEC 60715:2017)
slovensko : Dimenzije nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - Standardizirana vgradnja stikalnih naprav, krmilnih naprav in dodatne opreme na nosilne natične letve za mehansko podporo (IEC 60715:2017)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.130.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61095:2009
angleško : Electromechanical contactors for household and similar purposes (IEC 61095:2009)
slovensko : Elektromehanski kontaktorji za gospodinjske in podobne namene (IEC 61095:2009)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.130.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2009
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62208:2011
angleško : Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements (IEC 62208:2011)
slovensko : Prazna ohišja za sestave nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - Splošne zahteve (IEC 62208:2011)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.130.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62683-1:2017
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear - Product data and properties for information exchange - Part 1: Catalogue data (IEC 62683-1:2017)
slovensko : Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - Podatki o izdelku in njegovih lastnostih za izmenjavo informacij - 1. del: Kataloški podatki (IEC 62683-1:2017)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.130.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC IEC/TR 63201:2020
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear - Guidance for the development of embedded software (IEC/TR 63201:2019)
slovensko : Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - Navodilo za razvoj vgrajene programske opreme (IEC/TR 63201:2019)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 35.080 29.130.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC IEC/TR 63216:2020
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear - Electromagnetic compatibility assessment for switchgear and controlgear and their assemblies (IEC/TR 63216:2019)
slovensko : Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - Ocena elektromagnetne združljivosti za stikalne in krmilne naprave ter njihove sklope (IEC/TR 63216:2019)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 33.100.01 29.130.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60947-1:2007
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: General rules
slovensko : Nizkonapetostne stikalne naprave – 1. del: Splošna pravila (IEC 60947-1:2007)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.130.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2007
Razveljavitev : 01-Mar-2024
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60947-2:2017
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers (IEC 60947-2:2016)
slovensko : Nizkonapetostne stikalne naprave - 2. del: Odklopniki (IEC 60947-2:2016)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.130.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60947-3:2009
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units (IEC 60947-3:2008)
slovensko : Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 3. del: Stikala, ločilniki, ločilna stikala in stikalni aparati z varovalkami (IEC 60947-3:2008)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.130.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
Razveljavitev : 01-Mar-2024
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60947-3:2021
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units (IEC 60947-3:2020)
slovensko : Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 3. del: Stikala, ločilniki, ločilna stikala in stikalni aparati z varovalkami (IEC 60947-3:2020)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.120.40 29.130.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60947-8:2003
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 8: Control units for built-in thermal protection (PTC) for rotating electrical machines
slovensko : Nizkonapetostne stikalne naprave – 8. del: Krmilne enote za vgrajeno toplotno zaščito (PTC) rotacijskih električnih strojev (IEC 60947-8:2003)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.130.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
Razveljavitev : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60999-2:2003
angleško : Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units -- Part 2: Particular requirements for clamping units for conductors above 35 mm² up to 300 mm² (included)
slovensko : Povezovalne naprave – Varnostne zahteve za vijačne in brezvijačne pritrdilne enote za električne bakrene vodnike – 2. del: Posebne zahteve za pritrdilne enote za vodnike nad 35 mm2 do vključno 300 mm2 (IEC 60999-2:2003)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 0: Guidance to specifying assemblies
slovensko : Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 0. del: Navodila za specificiranje sestavov
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.130.20
Stopnja : 6300 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61439-1:2011
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules (IEC 61439-1:2011)
slovensko : Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 1. del: Splošna pravila (IEC 61439-1:2011)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.130.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2012
Razveljavitev : 01-Jun-2024
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SP: 187.55 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61439-1:2021
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules (IEC 61439-1:2020)
slovensko : Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 1. del: Splošna pravila (IEC 61439-1:2020)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.130.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi