TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 113
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TS 9002:2016
angleško : Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za uporabo standarda ISO 9001:2015
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15224:2016
angleško : Health care services - Quality management systems - Requirements based on EN ISO 9001:2015
slovensko : Zdravstvene storitve - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve na osnovi EN ISO 9001:2015
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 11.020.01 03.100.70
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15378:2017
angleško : Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP) (ISO 15378:2017)
slovensko : Primarni embalažni materiali za zdravila - Posebne zahteve za uporabo ISO 9001:2015 v povezavi z dobro proizvodno prakso (DPP) (ISO 15378:2017)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 55.040 11.040.01 03.120.10
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9000:2015
angleško : Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Osnove in slovar (ISO 9000:2015)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10 01.040.03
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9001:2015
angleško : Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve (ISO 9001:2015)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9004:2018
angleško : Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success (ISO 9004:2018)
slovensko : Vodenje kakovosti - Kakovost organizacije - Napotki za doseganje trajne uspešnosti (ISO 9004:2018)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SO: 176.66 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10001:2018
angleško : Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of conduct for organizations
slovensko : Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za kodeks ravnanja organizacij
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10002:2018
angleško : Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in organizations
slovensko : Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za ravnanje s pritožbami v organizacijah
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10003:2018
angleško : Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for dispute resolution external to organizations
slovensko : Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za reševanje nesoglasij z odjemalci s pomočjo drugih organizacij
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10004:2018
angleško : Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring
slovensko : Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za nadzorovanje in merjenje
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10005:2018
angleško : Quality management systems - Guidelines for quality plans
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za plane kakovosti
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10006:2017
angleško : Quality management - Guidelines for quality management in projects
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za vodenje kakovosti projektov
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10007:2017
angleško : Quality management systems - Guidelines for configuration management
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za vodenje konfiguracij
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10008:2013
angleško : Quality Management - Customer satisfaction - Guidelines for business-to-consumer electronic commerce transactions
slovensko : Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za elektronsko poslovanje med organizacijami in potrošniki
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.080.01 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10012:2003
angleško : Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment (ISO 10012:2003)
slovensko : Sistemi vodenja meritev – Zahteve za procese merjenja in merilno opremo (ISO 10012:2003)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 17.020 03.120.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
slovenski in angleški jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10013:2021
angleško : Quality management systems - Guidance for documented information
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Napotki za dokumentirane informacije
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.120.10 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10014:2021
angleško : Quality management systems -- Managing an organization for quality results -- Guidance for realizing financial and economic benefits
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Vodenje organizacije za doseganje rezultatov kakovosti - Napotki za doseganje finančnih in ekonomskih koristi
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10015:2019
angleško : Quality management - Guidelines for competence management and people development
slovensko : Vodenje kakovosti - Smernice za vodenje kompetenc in razvoj zaposlenih
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.120.10 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10017:2021
angleško : Quality management - Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2015
slovensko : Vodenje kakovosti - Napotki za statistične metode v zvezi z ISO 9001:2015
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.120.10 03.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10018:2020
angleško : Quality management - Guidance for people engagement
slovensko : Vodenje kakovosti - Napotki za vključevanje zaposlenih
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.120.10 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10019:2005
angleško : Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services
slovensko : Smernice za izbiro svetovalcev za sisteme vodenja kakovosti in uporabo njihovih storitev
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15592:2007
angleško : Health services - Quality management systems - Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement
slovensko : Zdravstvene storitve – Sistemi vodenja kakovosti – Vodilo za uporabo EN ISO 9004:2000 za izboljšanje izvajanja zdravstvenih storitev
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 11.020.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2007
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16231:2012
angleško : Energy efficiency benchmarking methodology
slovensko : Metodologija za primerjalno analizo energijske učinkovitosti
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 27.015 13.020.20 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 18091:2019
angleško : Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001 in local government
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za uporabo standarda ISO 9001 v lokalni oblasti
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.120.10 03.160 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19011:2018
angleško : Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018)
slovensko : Smernice za presojanje sistemov vodenja (ISO 19011:2018)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 13.020.10 03.120.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi