TC: OGS - Ogrevanje stavb

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 378
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1:1998
angleško: Flued oil stoves with vaporizing burners
slovensko: Peči za ogrevanje na tekoča goriva z uparjalnimi gorilniki in priključkom na dimnik
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 97.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 215:2004
angleško: Thermostatic radiator valves - Requirements and test methods
slovensko: Termostatni ventili za ogrevala - Zahteve in preskusne metode
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 23.060.01 91.140.10
Stopnja: 9900 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
Razveljavitev: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 226:1987
angleško: Atomizing oil burners - Connecting dimensions between burners and heat generators
slovensko: Razprševalni oljni gorilniki - Priključne mere med gorilnikom in generatorjem toplote
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 247:1997
angleško: Heat exchangers - Terminology
slovensko: Prenosniki toplote - Terminologija
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 293:1992
angleško: Oil pressure atomizing nozzles - Minimum requirements - Testing
slovensko: Tlačne šobe za razprševanje olja pri gorilnikih - Minimalne zahteve - Preskušanje
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 299:2009
angleško: Oil pressure atomizing nozzles - Determination of the angle and spray characteristics
slovensko: Tlačne šobe za razprševanje olja pri gorilnikih - Ugotavljanje kota in razprševalnih značilnosti
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 305:1997
angleško: Heat exchangers - Definitions of performance of heat exchangers and the general test procedure for establishing performance of all heat exchangers
slovensko: Prenosniki toplote - Definicije in splošni preskusni postopek za ugotavljanje njihovih lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 306:1997
angleško: Heat exchangers - Methods of measuring the parameters necessary for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote - Merilne metode in merilna točnost za ugotavljanje njihovih lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 307:1998
angleško: Heat exchangers - Guidelines to prepare installation, operating and maintenance instructions required to maintain the performance of each type of heat exchangers
slovensko: Prenosniki toplote – Smernice za pripravo navodil za vgradnjo, obratovanje in vzdrževanje, ki zagotavljajo pravilno delovanje posameznih tipov prenosnikov toplote
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 308:1997
angleško: Heat exchangers - Test procedures for establishing performance of air to air and flue gases heat recovery devices
slovensko: Prenosniki toplote - Preskusni postopki za ugotavljanje lastnosti naprav za prenos toplote zrak/zrak in dimni plini/zrak
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 327:2014
angleško: Heat exchangers - Forced convection air cooled refrigerant condensers - Test procedures for establishing performance
slovensko: Prenosniki toplote – Zračno hlajeni kondenzatorji hladiva s prisilno konvekcijo - Postopki preskušanja za ugotavljanje lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 328:2014
angleško: Heat exchangers - Forced convection unit air coolers for refrigeration - Test procedures for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote - Hladilniki zraka s prisilno konvekcijo za hlajenje - Postopki preskušanja za ugotavljanje lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30 23.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 810:1997
angleško: Dehumidifiers with electrically driven compressors - Rating tests, marking, operational requirements and technical data sheet
slovensko: Dehumidifiers with electrically driven compressors - Rating tests, marking, operational requirements and technical data sheet
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 91.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 834:2013
angleško: Heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators - Appliances with electrical energy supply
slovensko: Delilniki stroškov oddane toplote ogreval - Naprave z električnim napajanjem
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 835:1994
angleško: Heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators - Appliances without an electrical energy supply, based on the evaporation principle
slovensko: Delilniki stroškov porabe toplote ogreval – Naprave brez električnega napajanja na osnovi izhlapevanja
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2002
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1048:2014
angleško: Heat exchangers - Air cooled liquid coolers ('dry coolers') - Test procedures for establishing performance
slovensko: Prenosniki toplote - Zračno hlajeni hladilniki tekočin - Postopki preskušanja za ugotavljanje lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.200 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1117:1998
angleško: Heat exchangers - Liquid cooled refrigerant condensers - Test procedures for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote – Kondenzatorji hladiv, hlajeni s tekočino – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.200 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1118:1998
angleško: Heat exchangers - Refrigerant cooled liquid coolers - Test procedures for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote – Hladilniki tekočin, hlajeni s hladivom – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.200 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1148:1998
angleško: Heat exchangers - Water to water heat exchangers for district heating - Test procedures for establishing the performance data
slovensko: Prenosniki toplote – Prenosniki toplote voda/voda za daljinsko ogrevanje – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1216:1998
angleško: Heat exchangers - Forced circulation air-cooling and air-heating coils - Test procedures for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote – Hladilniki in grelniki zraka s prisilno konvekcijo – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1397:2015
angleško: Heat exchangers - Hydronic room fan coil units - Test procedures for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote - Ventilatorski konvektorji voda/zrak - Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1505:1997
angleško: Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with rectangular cross section - Dimensions
slovensko: Prezračevanje stavb – Pravokotni pločevinasti kanali in fazonski kosi - Mere
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 91.140.30
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1999
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1506:2007
angleško: Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with circular cross-section - Dimensions
slovensko: Prezračevanje stavb - Okrogli pločevinasti kanali in fazonski kosi - Mere
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 91.140.30
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 68.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1507:2006
angleško: Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts with rectangular section - Requirements for strength and leakage
slovensko: Prezračevanje stavb - Razvod zraka - Pravokotni pločevinasti zračni kanali - Zahteve za odpornost in tesnost
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 91.140.30
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2006
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1751:2014
angleško: Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing of damper and valves
slovensko: Prezračevanje stavb - Naprave za dovod in odvod zraka - Aerodinamično preskušanje dušilnikov in loput
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 91.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi