TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 467
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 52000-1:2017
angleško : Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 1: General framework and procedures (ISO 52000-1:2017)
slovensko : Energijske lastnosti stavb - Krovni standard za ocenjevanje energijskih lastnosti stavb - 1. del: Splošni okvir in postopki (ISO 52000-1:2017)
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.015 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : V reviziji
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1:1998
angleško : Flued oil stoves with vaporizing burners
slovensko : Peči za ogrevanje na tekoča goriva z uparjalnimi gorilniki in priključkom na dimnik
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 97.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 226:1987
angleško : Atomizing oil burners - Connecting dimensions between burners and heat generators
slovensko : Razprševalni oljni gorilniki - Priključne mere med gorilnikom in generatorjem toplote
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 247:1997
angleško : Heat exchangers - Terminology
slovensko : Prenosniki toplote - Terminologija
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30 01.040.27
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 267:2020
angleško : Forced draught burners for liquid fuels
slovensko : Ventilatorski gorilniki za tekoča goriva
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 293:1992
angleško : Oil pressure atomizing nozzles - Minimum requirements - Testing
slovensko : Tlačne šobe za razprševanje olja pri gorilnikih - Minimalne zahteve - Preskušanje
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 299:2009
angleško : Oil pressure atomizing nozzles - Determination of the angle and spray characteristics
slovensko : Tlačne šobe za razprševanje olja pri gorilnikih - Ugotavljanje kota in razprševalnih značilnosti
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 305:1997
angleško : Heat exchangers - Definitions of performance of heat exchangers and the general test procedure for establishing performance of all heat exchangers
slovensko : Prenosniki toplote - Definicije in splošni preskusni postopek za ugotavljanje njihovih lastnosti
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30 01.040.27
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 306:1997
angleško : Heat exchangers - Methods of measuring the parameters necessary for establishing the performance
slovensko : Prenosniki toplote - Merilne metode in merilna točnost za ugotavljanje njihovih lastnosti
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 307:1998
angleško : Heat exchangers - Guidelines to prepare installation, operating and maintenance instructions required to maintain the performance of each type of heat exchangers
slovensko : Prenosniki toplote – Smernice za pripravo navodil za vgradnjo, obratovanje in vzdrževanje, ki zagotavljajo pravilno delovanje posameznih tipov prenosnikov toplote
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 327:2014
angleško : Heat exchangers - Forced convection air cooled refrigerant condensers - Test procedures for establishing performance
slovensko : Prenosniki toplote – Zračno hlajeni kondenzatorji hladiva s prisilno konvekcijo - Postopki preskušanja za ugotavljanje lastnosti
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 328:2014
angleško : Heat exchangers - Forced convection unit air coolers for refrigeration - Test procedures for establishing the performance
slovensko : Prenosniki toplote - Hladilniki zraka s prisilno konvekcijo za hlajenje - Postopki preskušanja za ugotavljanje lastnosti
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 810:1997
angleško : Dehumidifiers with electrically driven compressors - Rating tests, marking, operational requirements and technical data sheet
slovensko : Dehumidifiers with electrically driven compressors - Rating tests, marking, operational requirements and technical data sheet
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 834:2013
angleško : Heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators - Appliances with electrical energy supply
slovensko : Delilniki stroškov oddane toplote ogreval - Naprave z električnim napajanjem
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 835:1994
angleško : Heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators - Appliances without an electrical energy supply, based on the evaporation principle
slovensko : Delilniki stroškov porabe toplote ogreval – Naprave brez električnega napajanja na osnovi izhlapevanja
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1048:2014
angleško : Heat exchangers - Air cooled liquid coolers ('dry coolers') - Test procedures for establishing performance
slovensko : Prenosniki toplote - Zračno hlajeni hladilniki tekočin - Postopki preskušanja za ugotavljanje lastnosti
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.200 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1117:1998
angleško : Heat exchangers - Liquid cooled refrigerant condensers - Test procedures for establishing the performance
slovensko : Prenosniki toplote – Kondenzatorji hladiv, hlajeni s tekočino – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.200 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1118:1998
angleško : Heat exchangers - Refrigerant cooled liquid coolers - Test procedures for establishing the performance
slovensko : Prenosniki toplote – Hladilniki tekočin, hlajeni s hladivom – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.200 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1148:1998
angleško : Heat exchangers - Water to water heat exchangers for district heating - Test procedures for establishing the performance data
slovensko : Prenosniki toplote – Prenosniki toplote voda/voda za daljinsko ogrevanje – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1216:1998
angleško : Heat exchangers - Forced circulation air-cooling and air-heating coils - Test procedures for establishing the performance
slovensko : Prenosniki toplote – Hladilniki in grelniki zraka s prisilno konvekcijo – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1505:1997
angleško : Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with rectangular cross section - Dimensions
slovensko : Prezračevanje stavb – Pravokotni pločevinasti kanali in fazonski kosi - Mere
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1506:2007
angleško : Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with circular cross-section - Dimensions
slovensko : Prezračevanje stavb - Okrogli pločevinasti kanali in fazonski kosi - Mere
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1507:2006
angleško : Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts with rectangular section - Requirements for strength and leakage
slovensko : Prezračevanje stavb - Razvod zraka - Pravokotni pločevinasti zračni kanali - Zahteve za odpornost in tesnost
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1751:2014
angleško : Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing of damper and valves
slovensko : Prezračevanje stavb - Naprave za dovod in odvod zraka - Aerodinamično preskušanje dušilnikov in loput
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1886:2007
angleško : Ventilation for buildings - Air handling units - Mechanical performance
slovensko : Prezračevanje stavb - Centralne enote - Mehanske lastnosti in merilni postopki
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi