TC: TOP - Toplota

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 431
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 823:2013
angleško : Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness
slovensko : Toplotno izolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje debeline
TC : TOP - Toplota ICS : 91.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 824:2013
angleško : Thermal insulating products for building applications - Determination of squareness
slovensko : Toplotno izolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje pravokotnosti
TC : TOP - Toplota ICS : 91.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 826:2013
angleško : Thermal insulating products for building applications - Determination of compression behaviour
slovensko : Toplotno izolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje obnašanja pri tlačni obremenitvi
TC : TOP - Toplota ICS : 91.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Thermal insulating materials for building applications - Requirements for the properties of thermal insulating materials according to their field of application
slovensko : Toplotnoizolacijski materiali v gradbeništvu - Zahteve za lastnosti toplotno izolacijskih materialov glede na področje uporabe
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1602:2013
angleško : Thermal insulating products for building applications - Determination of the apparent density
slovensko : Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje prostorninske mas
TC : TOP - Toplota ICS : 91.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1603:2013
angleško : Thermal insulating products for building applications - Determination of dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23 °C/50 % relative humidity)
slovensko : Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Preskus dimenzijske stabilnosti pri konstantnih laboratorijskih pogojih (23 °C/50-odstotna relativna vlažnost zraka)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1604:2013
angleško : Thermal insulating products for building applications - Determination of dimensional stability under specified temperature and humidity conditions
slovensko : Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Preskus dimenzijske stabilnosti pri predpisani temperaturi in relativni vlažnosti zraka
TC : TOP - Toplota ICS : 91.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1605:2013
angleško : Thermal insulating products for building applications - Determination of deformation under specified compressive load and temperature conditions
slovensko : Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje deformacij pri predpisani tlačni obremenitvi in temperaturi
TC : TOP - Toplota ICS : 91.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1606:2013
angleško : Thermal insulating products for building applications - Determination of compressive creep
slovensko : Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje lezenja pod tlačno obremenitvijo
TC : TOP - Toplota ICS : 91.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1607:2013
angleško : Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile strength perpendicular to faces
slovensko : Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje natezne trdnosti v smeri debeline
TC : TOP - Toplota ICS : 91.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1608:2013
angleško : Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile strength parallel to faces
slovensko : Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje natezne trdnosti v smeri dolžine
TC : TOP - Toplota ICS : 91.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1934:1998
angleško : Thermal performance of buildings - Determination of thermal resistance by hot box method using heat flow meter - Masonry
slovensko : Toplotne karakteristike stavb – Določanje toplotnega upora s komorno metodo z uporabo merilnikov toplotnega toka - Zid
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10 91.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6781:1983
angleško : Thermal insulation -- Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes -- Infrared method
slovensko : Toplotna izolacija - Kvalitativno zaznavanje toplotnih nepravilnosti v ovoju zgradbe - Infrardeča metoda
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6946:2017
angleško : Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation methods (ISO 6946:2017, Corrected version 2021-12)
slovensko : Gradbene komponente in gradbeni elementi - Toplotna upornost in toplotna prehodnost - Računske metode (ISO 6946:2017, popravljena različica 2021-12)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.060.01 91.120.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7345:2018
angleško : Thermal performance of buildings and building components - Physical quantities and definitions (ISO 7345:2018)
slovensko : Toplotne značilnosti stavb in delov stavb - Fizikalne količine in definicije (ISO 7345:2018)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10 01.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8142:1990
angleško : Thermal insulation -- Bonded preformed man-made mineral fibre pipe sections -- Specification
slovensko : Toplotna izolacija - Vezani, predoblikovani, ročno izdelani cevaki iz mineralne volne - Specifikacije
TC : TOP - Toplota ICS : 91.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8145:1994
angleško : Thermal insulation -- Mineral wool board for overdeck insulation of roofs -- Specification
slovensko : Toplotna izolacija - Plošče iz mineralne volne za izolacijo ravnih streh - Specifikacije
TC : TOP - Toplota ICS : 91.060.20 91.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8301:1991
angleško : Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal resistance and related properties -- Heat flow meter apparatus
slovensko : Toplotna izolacija - Določanje toplotne upornosti in sorodnih lastnosti v stacionarnem stanju - Merilnik toplotnega toka
TC : TOP - Toplota ICS : 27.220
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8302:1991
angleško : Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal resistance and related properties -- Guarded hot plate apparatus
slovensko : Toplotna izolacija - Določanje toplotne upornosti in sorodnih lastnosti v stacionarnem stanju - Aparat z zaščitenimi vročimi ploščami
TC : TOP - Toplota ICS : 27.220
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8497:1996
angleško : Thermal insulation - Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes (ISO 8497:1994)
slovensko : Toplotna izolacija - Določanje toplotne prevodnosti v stacionarnem stanju pri materialih za izolacijo okroglih cevi (ISO 8497:1994)
TC : TOP - Toplota ICS : 27.220
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8990:1996
angleško : Thermal insulation - Determination of steady-state thermal transmission properties - Calibrated and guarded hot box (ISO 8990:1994)
slovensko : Toplotna izolacija - Določanje toplotne prehodnosti v stacionarnem stanju - Metoda kalibrirane in zaščitene komore (ISO 8990:1994)
TC : TOP - Toplota ICS : 27.220
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 9165:1988
angleško : Practical thermal properties of building materials and products
slovensko : Praktične toplotne lastnosti gradbenih materialov in izdelkov
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9229:2020
angleško : Thermal insulation - Vocabulary (ISO 9229:2020)
slovensko : Toplotna izolacija - Slovar (ISO 9229:2020)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10 27.220 01.040.91 01.040.27
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9251:1995
angleško : Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of materials - Vocabulary (ISO 9251:1987)
slovensko : Toplotna izolacija - Pogoji prenosa toplote in lastnosti materialov - Slovar (ISO 9251:1987)
TC : TOP - Toplota ICS : 01.040.27 27.220
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški in francoski jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9346:2007
angleško : Hygrothermal performance of buildings and building materials - Physical quantities of mass transfer - Vocabular (ISO 9346:2007)
slovensko : Higrotermične značilnosti stavb in gradbenih materialov - Fizikalne količine in definicije - Slovar (ISO 9346:2007)
TC : TOP - Toplota ICS : 01.040.91 01.060 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi