TC: TOP - Toplota

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 420
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 52016-1:2017
angleško: Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent head loads - Part 1: Calculation procedures (ISO 52016-1:2017)
slovensko: Energetska učinkovitost stavb - Potrebna energija za ogrevanje in hlajenje, notranje temperature ter zaznavna in latentna toplotna obremenitev - 1. del: Računski postopki (ISO 52016-1:2017)
TC: TOP - Toplota ICS: 27.015 91.120.10
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 245:1986
angleško: Thermal insulation - Classification of building materials according to their thermal insulation properties
slovensko: Toplotna izolacija - Klasifikacija gradbenih materialov glede na toplotno izolativnost
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.60 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 822:2013
angleško: Thermal insulating products for building applications - Determination of length and width
slovensko: Toplotno izolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje širine in dolžine
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 823:2013
angleško: Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness
slovensko: Toplotno izolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje debeline
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 824:2013
angleško: Thermal insulating products for building applications - Determination of squareness
slovensko: Toplotno izolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje pravokotnosti
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 825:2013
angleško: Thermal insulating products for building applications - Determination of flatness
slovensko: Toplotno izolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje ploskosti
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 826:2013
angleško: Thermal insulating products for building applications - Determination of compression behaviour
slovensko: Toplotno izolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje obnašanja pri tlačni obremenitvi
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1602:2013
angleško: Thermal insulating products for building applications - Determination of the apparent density
slovensko: Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje prostorninske mas
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1603:2013
angleško: Thermal insulating products for building applications - Determination of dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23 °C/50 % relative humidity)
slovensko: Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Preskus dimenzijske stabilnosti pri konstantnih laboratorijskih pogojih (23 °C/50-odstotna relativna vlažnost zraka)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1604:2013
angleško: Thermal insulating products for building applications - Determination of dimensional stability under specified temperature and humidity conditions
slovensko: Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Preskus dimenzijske stabilnosti pri predpisani temperaturi in relativni vlažnosti zraka
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1605:2013
angleško: Thermal insulating products for building applications - Determination of deformation under specified compressive load and temperature conditions
slovensko: Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje deformacij pri predpisani tlačni obremenitvi in temperaturi
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1606:2013
angleško: Thermal insulating products for building applications - Determination of compressive creep
slovensko: Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje lezenja pod tlačno obremenitvijo
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1607:2013
angleško: Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile strength perpendicular to faces
slovensko: Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje natezne trdnosti v smeri debeline
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1608:2013
angleško: Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile strength parallel to faces
slovensko: Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje natezne trdnosti v smeri dolžine
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1934:1998
angleško: Thermal performance of buildings - Determination of thermal resistance by hot box method using heat flow meter - Masonry
slovensko: Toplotne karakteristike stavb – Določanje toplotnega upora s komorno metodo z uporabo merilnikov toplotnega toka - Zid
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6781:1983
angleško: Thermal insulation -- Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes -- Infrared method
slovensko: Toplotna izolacija - Kvalitativno zaznavanje toplotnih nepravilnosti v ovoju zgradbe - Infrardeča metoda
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6946:2017
angleško: Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation methods (ISO 6946:2017)
slovensko: Gradbene komponente in gradbeni elementi - Toplotna upornost in toplotna prehodnost - Računske metode (ISO 6946:2017)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.060.01 91.120.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7345:2018
angleško: Thermal performance of buildings and building components - Physical quantities and definitions (ISO 7345:2018)
slovensko: Toplotne značilnosti stavb in delov stavb - Fizikalne količine in definicije (ISO 7345:2018)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8142:1990
angleško: Thermal insulation -- Bonded preformed man-made mineral fibre pipe sections -- Specification
slovensko: Toplotna izolacija - Vezani, predoblikovani, ročno izdelani cevaki iz mineralne volne - Specifikacije
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8145:1994
angleško: Thermal insulation -- Mineral wool board for overdeck insulation of roofs -- Specification
slovensko: Toplotna izolacija - Plošče iz mineralne volne za izolacijo ravnih streh - Specifikacije
TC: TOP - Toplota ICS: 91.060.20 91.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8301:1991
angleško: Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal resistance and related properties -- Heat flow meter apparatus
slovensko: Toplotna izolacija - Določanje toplotne upornosti in sorodnih lastnosti v stacionarnem stanju - Merilnik toplotnega toka
TC: TOP - Toplota ICS: 27.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8302:1991
angleško: Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal resistance and related properties -- Guarded hot plate apparatus
slovensko: Toplotna izolacija - Določanje toplotne upornosti in sorodnih lastnosti v stacionarnem stanju - Aparat z zaščitenimi vročimi ploščami
TC: TOP - Toplota ICS: 27.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8497:1996
angleško: Thermal insulation - Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes (ISO 8497:1994)
slovensko: Toplotna izolacija - Določanje toplotne prevodnosti v stacionarnem stanju pri materialih za izolacijo okroglih cevi (ISO 8497:1994)
TC: TOP - Toplota ICS: 27.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8990:1996
angleško: Thermal insulation - Determination of steady-state thermal transmission properties - Calibrated and guarded hot box (ISO 8990:1994)
slovensko: Toplotna izolacija - Določanje toplotne prehodnosti v stacionarnem stanju - Metoda kalibrirane in zaščitene komore (ISO 8990:1994)
TC: TOP - Toplota ICS: 27.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 9165:1988
angleško: Practical thermal properties of building materials and products
slovensko: Praktične toplotne lastnosti gradbenih materialov in izdelkov
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 91.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi