TC: MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 126
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50249:2002
angleško : Electromagnetic locators for buried pipes and cables - Performance and safety
slovensko : Electromagnetic locators for buried pipes and cables - Performance and safety
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50579:2012
angleško : Electricity metering equipment - Severity levels, immunity requirements and test methods for conducted disturbances in the frequency range 2 -150 kHz
slovensko : Oprema za merjenje električne energije - Težavnostni nivoji, zahteve za odpornost in preskusne metode za motnje po vodnikih v frekvenčnem območju 2-150 kHz
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50586:2019
angleško : Open Smart Grid Protocol (OSGP)
slovensko : Odprti protokol pametnega omrežja (OSGP)
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 33.200 35.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50590:2015
angleško : Electricity metering data exchange - Lower layer PLC profile using adaptive multi-carrier spread spectrum for CX1 networks
slovensko : Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Nižjenivojski PLC-profil, ki uporablja adaptivni razpršeni spekter za omrežja CX1 z več nosilc
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 35.240.50 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60145
angleško : Var-hour (reactive energy) meters
slovensko : Števci jalove energije
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 91.140.50 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60061-3:1969/AMD40:2009
angleško : Testing equipment for electrical energy meters
slovensko : Merilna oprema za števce električne energije
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC/TR 62051
angleško : Electricity metering - Glossary of terms
slovensko : Electricity metering - Glossary of terms
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 135000:1992
angleško : Generic Specification: Travelling wave amplifier tubes
slovensko : Splošne specifikacije: ojačevalne elektronke na potujoče valove
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 31.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 135001:1992
angleško : Blank Detail Specification: C.W. power amplifier travelling wave tubes up to 500 Watts
slovensko : Okvirna podrobna specifikacija: močnostne ojačevalne elektronke C.W. na potujoče valove z močmi do 500 W
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 31.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 136000:1992
angleško : Generic Specification: Magnetrons
slovensko : Splošna specifikacija: magnetroni
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 31.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 136001:1992
angleško : Blank Detail Specification: Pulsed magnetrons (Excluding frequency agile magnetrons)
slovensko : Okvirna podrobna specifikacija: impulzni magnetroni (razen magnetronov s spreminjajočo se frekvenco)
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 31.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 136002:1992
angleško : Blank Detail Specification: C.W. magnetrons for RF heating or cooking applications
slovensko : Okvirna podrobna specifikacija: magnetroni C.W. za RF ogrevanje ali kuhinjsko uporabo
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 31.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50470-1:2006
angleško : Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)
slovensko : Oprema za merjenje električne energije (a.c.) - 1. del: Splošne zahteve, preskušanje in preskusni pogoji - Merilna oprema (razredni indeksi A, B in C)
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 17.220.20 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50470-2:2006
angleško : Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 2: Particular requirements - Electromechanical meters for active energy (class indexes A and B)
slovensko : Oprema za merjenje električne energije (a.c.) - 2. del: Posebne zahteve - Elektromehanski števci za delovno energijo (razredna indeksa A in B)
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 17.220.20 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50470-3:2006
angleško : Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C)
slovensko : Oprema za merjenje električne energije (a.c.) - 3. del: Posebne zahteve - Statični števci za delovno energijo (razredni indeksi A, B in C)
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 17.220.20 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50568-4:2015
angleško : Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 4: Physical Layer based on SMITP B-PSK modulation and SMITP Data Link Layer
slovensko : Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Niz DLMS/COSEM - 4. del: Fizična plast, temelječa na modulaciji SMITP B-PSK in plasti SMITP za povezavo podatkov
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 35.100.20 35.100.10 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50568-8:2015
angleško : Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8: PLC profile based on SMITP B-PSK modulation - Including: The Original-SMITP PLC profile based on SMITP B-PSK modulation,The Original-SMITP Local data exchange profile and The Original-SMITP IP profile
slovensko : Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Niz DLMS/COSEM - 8. del: PLC-profil na podlagi modulacije SMITP B-PSK - Vključuje: izvirni profil na podlagi modulacije SMITP B-PSK, izvirni SMITP-profil lokalne izmenjave podatkov in izvirni SMITP IP-profil
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 35.240.50 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 52056-8-4:2015
angleško : Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-4: The narrow-band OFDM PLC profiles for PRIME networks
slovensko : Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Niz DLMS/COSEM - 8-4. del: Ozkopasovni OFDM PLC-profil za omrežja PRIME
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 35.240.50 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 52056-8-7:2015
angleško : Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-7: The adaptive multi-carrier spread-spectrum PLC profile for CX1 networks
slovensko : Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Niz DLMS/COSEM - 8-7. del: PLC-profil z adaptivnim spektrom z več nosilnimi frekvencami za omrežja CX1
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 35.240.50 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62052-11:2003
angleško : Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment
slovensko : Oprema za merjenje električne energije (izmenični tok) - Splošne zahteve, preskusi in preskuševalni pogoji - 11. del: Merilna oprema (IEC 62052-11:2003) (IEC 62052-11:2003)
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
Razveljavitev : 01-Jun-2024
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62052-11:2021
angleško : Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment
slovensko : Oprema za merjenje električne energije - Splošne zahteve, preskusi in preskuševalni pogoji - 11. del: Merilna oprema
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 91.140.50 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62052-21:2004
angleško : Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions -- Part 21: Tariff and load control equipment
slovensko : Oprema za merjenje električne energije (a.c./izmenični tok) - Splošne zahteve, preskusi in pogoji preskušanja – 21. del: Oprema za krmiljenje tarif in bremen (IEC 62052- 21:2004)
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62052-31:2016
angleško : Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 31: Safety requirements and tests
slovensko : Oprema za merjenje električne energije (izmenični tok) - Splošne zahteve, preskusi in pogoji preskušanja - 31. del: Varnostne zahteve in preskusi
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 91.140.50 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62053-11:2003
angleško : Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2) (IEC 62053-11:2003)
slovensko : Oprema za merjenje električne energije (izmenični tok) - Posebne zahteve - 11. del: Elektromehanski števci delovne energije (razredi 0,5, 1, 2) (IEC 62053-11:2003)
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 17.220.20 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62053-21:2003
angleško : Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)
slovensko : Oprema za merjenje električne energije (izmenični tok) - Posebne zahteve - 21. del: Statični števci delovne energije (razreda 1 in 2) (IEC 62053-21:2003)
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
Razveljavitev : 01-Apr-2024
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi