TC: IBLP - Barve, laki in premazi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 498
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11125-2:2018
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 2: Determination of particle size distribution (ISO 11125-2:2018)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Preskusne metode za kovinske granulate za peskanje - 2. del: Ugotavljanje porazdelitve velikosti delcev (ISO 11125-2:2018)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 25.220.10 87.020
Stopnja : 6060 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 277:2010
angleško : Binders for paints and varnishes - Raw tung oil - Requirements and methods of test (ISO 277:2002)
slovensko : Veziva za barve in lake - Surovo tungovo olje - Zahteve in preskusne metode (ISO 277:2002)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1513:2010
angleško : Paints and varnishes - Examination and preparation of test samples (ISO 1513:2010)
slovensko : Barve in laki - Pregled in priprava vzorcev za preskušanje (ISO 1513:2010)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1514:2016
angleško : Paints and varnishes - Standard panels for testing (ISO 1514:2016)
slovensko : Barve in laki - Standardne ploščice za preskušanje (ISO 1514:2016)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1519:2011
angleško : Paints and varnishes - Bend test (cylindrical mandrel) (ISO 1519:2011)
slovensko : Barve in laki - Preskus s pregibom (cilindrični trn) (ISO 1519:2011)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1520:2006
angleško : Paints and varnishes - Cupping test (ISO 1520:2006)
slovensko : Barve in laki - Preskus elastičnosti s prodorom sferičnega trna (ISO 1520:2006)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1522:2006
angleško : Paints and varnishes - Pendulum damping test (ISO 1522:2006)
slovensko : Barve in laki – Preskus trdote z dušenjem nihanja (ISO 1522:2006)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2813:2014
angleško : Paints and varnishes - Determination of gloss value at 20 degrees, 60 degrees and 85 degrees (ISO 2813:2014)
slovensko : Barve in laki - Ugotavljanje vrednosti sijaja pod koti 20, 60 in 85 stopinj (ISO 2813:2014)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2815:2003
angleško : Paints and varnishes - Buchholz indentation test (ISO 2815:2003)
slovensko : Barve in laki - Določanje trdote po Buchholzu (ISO 2815:2003)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3231:1997
angleško : Paints and varnishes - Determination of resistance to humid atmospheres containing sulfur dioxide (ISO 3231:1993)
slovensko : Barve in laki - Določevanje odpornosti proti vlažni atmosferi, ki vsebuje žveplov dioksid (ISO 3231:1993)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3248:2016
angleško : Paints and varnishes - Determination of the effect of heat (ISO 3248:2016)
slovensko : Barve in laki - Ugotavljanje vpliva toplote (ISO 3248:2016)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4618:2014
angleško : Paints and varnishes - Terms and definitions (ISO 4618:2014)
slovensko : Barve in laki - Izrazi in definicije (ISO 4618:2014)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040 01.040.87
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4624:2016
angleško : Paints and varnishes - Pull-off test for adhesion (ISO 4624:2016)
slovensko : Barve in laki - Preskušanje oprijema z odtrganjem filma (ISO 4624:2016)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4630:2015
angleško : Clear liquids - Estimation of colour by the Gardner colour scale (ISO 4630:2015)
slovensko : Prozorne tekočine - Ocenjevanje barve z Gardnerjevo barvno lestvico (ISO 4630:2015)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.99 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6271:2015
angleško : Clear liquids - Estimation of colour by the platinum-cobalt colour scale (ISO 6271:2015)
slovensko : Prozorne tekočine - Ocenjevanje barve s platina-kobaltovo barvno lestvico (ISO 6271:2015)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.99 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6503:1984
angleško : Paints and varnishes -- Determination of total lead -- Flame atomic absorption spectrometric method
slovensko : Barve in laki - Določanje skupne vsebnosti svinca - Plamenska atomska absorpcijska spektrometrijska metoda
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6860:2006
angleško : Paints and varnishes - Bend test (conical mandrel) (ISO 6860:2006)
slovensko : Barve in laki – Preskus s pregibom (stožčasta os) (ISO 6860:2006)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7142:2007
angleško : Binders for paints and varnishes - Epoxy resins - General methods of test (ISO 7142:2007)
slovensko : Veziva za barve in lake - Epoksidne smole - Splošne metode preskušanja (ISO 7142:2007)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7143:2007
angleško : Binders for paints and varnishes - Methods of test for characterizing water-based binders (ISO 7143:2007)
slovensko : Veziva za barve in lake - Metode preskušanja za karakterizacijo veziv na vodni osnovi (ISO 7143:2007)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8623:2015
angleško : Tall-oil fatty acids for paints and varnishes - Test methods and characteristic values (ISO 8623:2015)
slovensko : Maščobne kisline talovega olja za barve in lake - Preskusne metode in karakteristike (ISO 8623:2015)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10283:2007
angleško : Binders for paints and varnishes - Determination of monomeric diisocyanates in isocyanate resins (ISO 10283:2007)
slovensko : Veziva za barve in lake - Določevanje monomernih diizocianatov v poliizocianatnih smolah (ISO 10283:2007)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1062-1:2004
angleško : Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 1: Classification
slovensko : Barve in laki – Premazni materiali in premazni sistemi za zunanjo zaščito zidov in betona – 1. del: Razvrstitev
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1062-3:2008
angleško : Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 3: Determination of liquid water permeability
slovensko : Barve in laki - Premazi in premazni sistemi za zunanjo zaščito zidov in betona - 3. del: Določevanje prehajanja (prepuščanja) tekoče vode
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1062-6:2002
angleško : Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 6: Determination of carbon dioxide permeability
slovensko : Barve in laki - Premazni materiali in premazni sistemi za zunanjo zaščito zidov in betona - 6. del: Določevanje prepustnosti za ogljikov dioksid
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1062-7:2004
angleško : Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 7: Determination of crack bridging properties
slovensko : Barve in laki - Premazni materiali in premazni sistemi za zunanjo zaščito zidov in betona - 7. del: Določanje lastnosti premoščanja razpok
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi