TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 162
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 14745:2003
angleško: Solid Recovered Fuels
slovensko: Trdna biogoriva
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14780:2017
angleško: Solid biofuels - Sample preparation (ISO 14780:2017)
slovensko: Trdna biogoriva - Priprava vzorcev (ISO 14780:2017)
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10 75.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 14980:2004
angleško: Solid recovered fuels - Report on relative difference between biodegradable and biogenic fractions of SRF
slovensko: Trdno alternativno gorivo-Poročilo o relativni razliki med biorazgradljivim in biogenim deležem TAG
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15357:2011
angleško: Solid recovered fuels - Terminology, definitions and descriptions
slovensko: Trdna alternativna goriva - Terminologija, definicije in opisi
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10 01.040.75
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15358:2011
angleško: Solid recovered fuels - Quality management systems - Particular requirements for their application to the production of solid recovered fuels
slovensko: Trdna alternativna goriva - Sistemi vodenja kakovosti - Posebne zahteve za njihovo uporabo pri proizvodnji trdnih alternativnih goriv
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 03.120.99 75.160.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15359:2011
angleško: Solid recovered fuels - Specifications and classes
slovensko: Trdna alternativna goriva - Specifikacije in razredi
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15400:2011
angleško: Solid recovered fuels - Determination of calorific value
slovensko: Trdna alternativna goriva - Določevanje kalorične vrednosti
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15401:2010
angleško: Solid recovered fuels - Determination of bulk density
slovensko: Trdna alternativna goriva - Določevanje nasipne gostote
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15402:2011
angleško: Solid recovered fuels - Determination of the content of volatile matter
slovensko: Trdna alternativna goriva - Določevanje hlapnih snovi
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15403:2011
angleško: Solid recovered fuels - Determination of ash content
slovensko: Trdna alternativna goriva - Določevanje vsebnosti pepela
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15404:2010
angleško: Solid recovered fuels - Methods for the determination of ash melting behaviour by using characteristic temperatures
slovensko: Trdna alternativna goriva - Metode za določevanje karakterističnih temperatur tališča pepela
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15405:2010
angleško: Solid recovered fuels - Determination of density of pellets and briquettes
slovensko: Trdna alternativna goriva - Določevanje gostote peletov in briketov
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15406:2010
angleško: Solid recovered fuels - Determination of bridging properties of bulk material
slovensko: Trdna alternativna goriva - Določevanje premostitvenih lastnosti razsutega materiala
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15407:2011
angleško: Solid recovered fuels - Methods for the determination of carbon (C), hydrogen (H) and nitrogen (N) content
slovensko: Trdna alternativna goriva - Metode za določevanje ogljika (C), vodika (H) in dušika (N)
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15408:2011
angleško: Solid recovered fuels - Methods for the determination of sulphur (S), chlorine (Cl), fluorine (F) and bromine (Br) content
slovensko: Trdna alternativna goriva - Metode za določevanje žvepla (S), klora (Cl), fluora (F) in broma (Br)
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15410:2011
angleško: Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of major elements (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)
slovensko: Trdna alternativna goriva - Metode za določevanje glavnih elementov (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15411:2011
angleško: Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of trace elements (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V and Zn)
slovensko: Trdna alternativna goriva - Metode za določevanje elementov v sledovih (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V in Zn)
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15412:2010
angleško: Solid recovered fuels - Methods for the determination of metallic aluminium
slovensko: Trdna alternativna goriva - Metode za določevanje aluminija v kovinski obliki
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15413:2011
angleško: Solid recovered fuels - Methods for the preparation of the test sample from the laboratory sample
slovensko: Trdna alternativna goriva - Metode za pripravo preskusnega vzorca iz laboratorijskega vzorca
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15440:2011
angleško: Solid recovered fuels - Method of the determination of biomass content
slovensko: Trdna alternativna goriva - Metoda za določevanje biomase
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 27.190 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15441:2006
angleško: Solid recovered fuels - Guidelines on occupational health aspects
slovensko: Trdno alternativno gorivo - Smernice za varovanje zdravja na delovnem mestu
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10 13.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15442:2011
angleško: Solid recovered fuels - Methods for sampling
slovensko: Trdna alternativna goriva - Metode za vzorčenje
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15443:2011
angleško: Solid recovered fuels - Methods for the preparation of the laboratory sample
slovensko: Trdna alternativna goriva - Metode za pripravo laboratorijskega vzorca
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15508:2006
angleško: Key properties on solid recovered fuels to be used for establishing a classification system
slovensko: Glavne lastnosti trdnih alternativnih goriv za vzpostavitev sistema klasifikacije
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15569:2009
angleško: Solid biofuels - A guide for a quality assurance system
slovensko: Trdna biogoriva - Vodilo za zagotavljanje sistema kakovosti
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 03.120.99 75.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi