TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 178
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 14745:2003
angleško : Solid Recovered Fuels
slovensko : Trdna biogoriva
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14780:2017
angleško : Solid biofuels - Sample preparation (ISO 14780:2017)
slovensko : Trdna biogoriva - Priprava vzorcev (ISO 14780:2017)
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10 75.160.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 14980:2004
angleško : Solid recovered fuels - Report on relative difference between biodegradable and biogenic fractions of SRF
slovensko : Trdno alternativno gorivo-Poročilo o relativni razliki med biorazgradljivim in biogenim deležem TAG
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15358:2011
angleško : Solid recovered fuels - Quality management systems - Particular requirements for their application to the production of solid recovered fuels
slovensko : Trdna alternativna goriva - Sistemi vodenja kakovosti - Posebne zahteve za njihovo uporabo pri proizvodnji trdnih alternativnih goriv
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 03.120.99 75.160.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15401:2010
angleško : Solid recovered fuels - Determination of bulk density
slovensko : Trdna alternativna goriva - Določevanje nasipne gostote
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15404:2010
angleško : Solid recovered fuels - Methods for the determination of ash melting behaviour by using characteristic temperatures
slovensko : Trdna alternativna goriva - Metode za določevanje karakterističnih temperatur tališča pepela
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15405:2010
angleško : Solid recovered fuels - Determination of density of pellets and briquettes
slovensko : Trdna alternativna goriva - Določevanje gostote peletov in briketov
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15406:2010
angleško : Solid recovered fuels - Determination of bridging properties of bulk material
slovensko : Trdna alternativna goriva - Določevanje premostitvenih lastnosti razsutega materiala
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15408:2011
angleško : Solid recovered fuels - Methods for the determination of sulphur (S), chlorine (Cl), fluorine (F) and bromine (Br) content
slovensko : Trdna alternativna goriva - Metode za določevanje žvepla (S), klora (Cl), fluora (F) in broma (Br)
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15410:2011
angleško : Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of major elements (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)
slovensko : Trdna alternativna goriva - Metode za določevanje glavnih elementov (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15411:2011
angleško : Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of trace elements (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V and Zn)
slovensko : Trdna alternativna goriva - Metode za določevanje elementov v sledovih (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V in Zn)
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15412:2010
angleško : Solid recovered fuels - Methods for the determination of metallic aluminium
slovensko : Trdna alternativna goriva - Metode za določevanje aluminija v kovinski obliki
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15413:2011
angleško : Solid recovered fuels - Methods for the preparation of the test sample from the laboratory sample
slovensko : Trdna alternativna goriva - Metode za pripravo preskusnega vzorca iz laboratorijskega vzorca
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15441:2006
angleško : Solid recovered fuels - Guidelines on occupational health aspects
slovensko : Trdno alternativno gorivo - Smernice za varovanje zdravja na delovnem mestu
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10 13.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15443:2011
angleško : Solid recovered fuels - Methods for the preparation of the laboratory sample
slovensko : Trdna alternativna goriva - Metode za pripravo laboratorijskega vzorca
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15508:2006
angleško : Key properties on solid recovered fuels to be used for establishing a classification system
slovensko : Glavne lastnosti trdnih alternativnih goriv za vzpostavitev sistema klasifikacije
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15569:2009
angleško : Solid biofuels - A guide for a quality assurance system
slovensko : Trdna biogoriva - Vodilo za zagotavljanje sistema kakovosti
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 03.120.99 75.160.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15590:2011
angleško : Solid recovered fuels - Determination of potential rate of microbial self heating using the real dynamic respiration index
slovensko : Trdna alternativna goriva - Ugotavljanje potencialne stopnje mikrobiološkega lastnega segrevanja z uporabo realnega dinamičnega respiratornega indeksa
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15591:2007
angleško : Solid recovered fuels - Determination of the biomass content based on the 14C method
slovensko : Trdno alternativno gorivo - Določevanje vsebnosti biomase z metodo 14C
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15639:2010
angleško : Solid recovered fuels - Determination of mechanical durability of pellets
slovensko : Trdna alternativna goriva - Določevanje mehanske trdnosti peletov
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15716:2008
angleško : Solid recovered fuels - Determination of combustion behaviour
slovensko : Trdno alternativno gorivo - Določevanje načina zgorevanja
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16559:2022
angleško : Solid biofuels - Vocabulary (ISO 16559:2022)
slovensko : Trdna biogoriva - Slovar (ISO 16559:2022)
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 01.040.75 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16948:2015
angleško : Solid biofuels - Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen (ISO 16948:2015)
slovensko : Trdna biogoriva - Določevanje vsebnosti celotnega ogljika, vodika in dušika (ISO 16948:2015)
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16967:2015
angleško : Solid biofuels - Determination of major elements - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na and Ti (ISO 16967:2015)
slovensko : Trdna biogoriva - Določevanje makro elementov - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na in Ti (ISO 16967:2015)
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16968:2015
angleško : Solid biofuels - Determination of minor elements (ISO 16968:2015)
slovensko : Trdna biogoriva - Določevanje mikro elementov (ISO 16968:2015)
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi