TC: IUSN - Usnje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 216
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2417:2016
angleško : Leather - Physical and mechanical tests - Determination of the static absorption of water (ISO 2417:2016)
slovensko : Usnje - Fizikalni in mehanski preskusi - Ugotavljanje statičnega vpijanja vode (ISO 2417:2016)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2418:2017
angleško : Leather - Chemical, physical and mechanical and fastness test - Sampling location (ISO 2418:2017)
slovensko : Usnje - Kemijski, fizikalni in mehanski ter obstojnostni preskusi - Mesto vzorčenja (ISO 2418:2017)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2419:2012
angleško : Leather - Physical and mechanical tests - Sample preparation and conditioning (ISO 2419:2012)
slovensko : Usnje - Fizikalni in mehanski preskusi - Priprava in kondicioniranje vzorca (ISO 2419:2012)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2420:2017
angleško : Leather - Physical and mechanical tests - Determination of apparent density and mass per unit area (ISO 2420:2017)
slovensko : Usnje - Fizikalni in mehanski preskusi - Ugotavljanje prave gostote in mase na enoto površine (ISO 2420:2017)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2588:2014
angleško : Leather - Sampling - Number of items for a gross sample (ISO 2588:2014)
slovensko : Usnje - Vzorčenje - Število vzorčnih kož iz proizvodne šarže (ISO 2588:2014)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2589:2016
angleško : Leather - Physical and mechanical tests - Determination of thickness (ISO 2589:2016)
slovensko : Usnje - Fizikalni in mehanski preskusi - Ugotavljanje debeline (ISO 2589:2016)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3376:2020
angleško : Leather - Physical and mechanical tests - Determination of tensile strength and percentage elongation (ISO 3376:2020)
slovensko : Usnje - Fizikalni in mehanski preskusi - Ugotavljanje raztržnosti in odstotka raztezka (ISO 3376:2020)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3378:2002
angleško : Leather - Physical and mechanical tests - Determination of resistance to grain cracking and grain crack index (ISO 3378:2002)
slovensko : Usnje - Fizikalni in mehanski preskusi - Ugotavljanje odpornosti lica proti razpokanju in indeksa razpokanja (ISO 3378:2002)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3379:2015
angleško : Leather - Determination of distension and strength of surface (Ball burst method) (ISO 3379:2015)
slovensko : Usnje - Ugotavljanje razteznosti in trdnosti površine (metoda s kroglico) (ISO 3379:2015)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3380:2015
angleško : Leather - Physical and mechanical tests - Determination of shrinkage temperature up to 100 degrees C (ISO 3380:2015)
slovensko : Usnje - Fizikalni in mehanski preskusi - Ugotavljanje temperature krčenja do 100 °C (ISO 3380:2015)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4044:2017
angleško : Leather - Chemical tests - Preparation of chemical test samples (ISO 4044:2017)
slovensko : Usnje - Kemijski preskusi - Priprava vzorcev za kemijske preskuse (ISO 4044:2017)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4045:2018
angleško : Leather - Chemical tests - Determination of pH and difference figure (ISO 4045:2018)
slovensko : Usnje - Kemijsko preskušanje - Določevanje pH in razlika števil (ISO 4045:2018)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4047:1998
angleško : Leather - Determination of sulphated total ash and sulphated water-insoluble ash (ISO 4047:1977)
slovensko : Usnje - Določevanje celotnega sulfatiranega pepela in sulfatiranega pepela, netopnega v vodi (ISO 4047:1977)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4048:2018
angleško : Leather - Chemical tests - Determination of matter soluble in dichloromethane and free fatty acid content (ISO 4048:2018)
slovensko : Usnje - Kemijski preskusi - Določevanje topne snovi v diklormetanu in vsebnosti prostih maščobnih kislin (ISO 4048:2018)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4098:2018
angleško : Leather - Chemical tests - Determination of water-soluble matter, water-soluble inorganic matter and water-soluble organic matter (ISO 4098:2018)
slovensko : Usnje - Kemijski preskusi - Določevanje v vodi topnih snovi, v vodi topnih anorganskih snovi in v vodi topnih organskih snovi (ISO 4098:2018)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4684:2005
angleško : Leather - Chemical tests - Determination of volatile matter (ISO 4684:2005)
slovensko : Usnje – Kemični preskusi – Določevanje hlapljivih snovi (ISO 4684:2005)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5397:1984
angleško : Leather -- Determination of nitrogen content and "hide substance" -- Titrimetric method
slovensko : Usnje - Določevanje dušika in “kožne substance” - Titracijska metoda
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5400:1984
angleško : Leather -- Determination of total silicon content -- Reduced molybdosilicate spectrometric method
slovensko : Usnje - Določevanje celotnega silicija - Spektrometrična metoda z reduciranim molibdensilikatom
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5404:2011
angleško : Leather - Physical test methods - Determination of water resistance of heavy leathers (ISO 5404:2011)
slovensko : Usnje - Fizikalni in mehanski preskusi - Ugotavljanje odpornosti težkega usnja proti vodi (ISO 5404:2011)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10195:2021
angleško : Leather - Chemical determination of chromium(VI) content in leather - Thermal pre-ageing of leather and determination of hexavalent chromium (ISO 10195:2018)
slovensko : Usnje - Kemično določevanje kroma (VI) v usnju - Termično staranje usnja in določevanje šestvalentnega kroma (ISO 10195:2018)
TC : IUSN - Usnje ICS : 71.060.10 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11640:2018
angleško : Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to cycles of to-and-fro rubbing (ISO 11640:2018)
slovensko : Usnje - Preskušanje obstojnosti barve - Obstojnost barve proti drgnjenju v dveh nasprotnih smereh (ISO 11640:2018)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11641:2012
angleško : Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to perspiration (ISO 11641:2012)
slovensko : Usnje - Preskušanje obstojnosti barve - Obstojnost barve proti znoju (ISO 11641:2012)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11642:2012
angleško : Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to water (ISO 11642:2012)
slovensko : Usnje - Preskušanje obstojnosti barve - Obstojnost barve proti vodi (ISO 11642:2012)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11643:2009
angleško : Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness of small samples to solvents (ISO 11643:2009)
slovensko : Usnje - Preskušanje obstojnosti barve - Obstojnost barve majhnih vzorcev proti topilu (ISO 11643:2009)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11644:2009
angleško : Leather - Test for adhesion of finish (ISO 11644:2009)
slovensko : Usnje - Preskus vezave dodelavnih nanosov (ISO 11644:2009)
TC : IUSN - Usnje ICS : 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi