TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 161
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 416.1 S1:1981
angleško: Specification for vulcanized fibre for electrical purposes -- Part 1: Definitions and general requirement
slovensko: Specification for vulcanized fibre for electrical purposes - Part 1: Definitions and general requirement (IEC 60667-1:1980)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
Razveljavitev: 01-jun-2023
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 416.2 S1:1987
angleško: Specification for vulcanized fibre for electrical purposes -- Part 2: Methods of test
slovensko: Specification for vulcanized fibre for electrical purposes - Part 2: Methods of test (IEC 60667-2:1982 + IEC 60667-2:1982/A1:1986)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
Razveljavitev: 01-jul-2023
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60112:2003
angleško: Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials
slovensko: Metoda za ugotavljanje preskusnih in primerjalnih indeksov ustvarjanja prevodnih poti trdnih izolacijskih materialov (IEC 60112:2003)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
Razveljavitev: 01-jan-2024
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60112:2020
angleško: Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials (IEC 60112:2020)
slovensko: Metoda za ugotavljanje preskusnih in primerjalnih indeksov ustvarjanja prevodnih poti trdnih izolacijskih materialov (IEC 60112:2020)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60212:2011
angleško: Standard conditions for use prior to and during the testing of solid electrical insulating materials
slovensko: Standardni pogoji, ki veljajo pred in med preskušanjem trdnih električnih izolacijskih materialov
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60370:2018
angleško: Test procedure for thermal endurance of insulating resins and varnishes for impregnation purposes - Electric breakdown methods (IEC 60370:2017)
slovensko: Postopek za preskušanje toplotne vzdržljivosti izolacijskih smol in premazov, namenjenih za impregnacijo - Metode z električnim prebojem (IEC 60370:2017)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60505:2011
angleško: Evaluation and qualification of electrical insulation systems
slovensko: Vrednotenje in kvalificiranje električnih izolacijskih sistemov
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61251:2016
angleško: Electrical insulating materials - A.C. voltage endurance evaluation (IEC 61251:2015)
slovensko: Elektroizolacijski materiali - Ocenjevanje vzdržljivosti pri izmenični napetosti (IEC 61251:2015)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 17.220.99 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61621:1997
angleško: Dry, solid insulating materials - Resistance test to high-voltage, low-current arc discharges
slovensko: Dry, solid insulating materials - Resistance test to high-voltage, low-current arc dicharges (IEC 61261:1997)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62068:2013
angleško: Electrical insulation materials and systems - General method of evaluation of electrical endurance under repetitive voltage impulses
slovensko: Elektroizolacijski materiali in sistemi - Splošna metoda za ocenjevanje električne vzdržljivosti pri ponavljajočih se napetostnih impulzih
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60071-1:2006
angleško: Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules
slovensko: Koordinacija izolacije - 1. del: Definicije, načela in pravila (IEC 60071-1:2006)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.080.01 01.040.29
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60071-2:2018
angleško: Insulation co-ordination - Part 2: Application guidelines (IEC 60071-2:2018)
slovensko: Koordinacija izolacije - 2. del: Smernice za uporabo (IEC 60071-2:2018)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60071-5:2015
angleško: Insulation co-ordination - Part 5: Procedures for high-voltage direct current (HVDC) converter stations
slovensko: Koordinacija izolacije - 5. del: Postopki za visokonapetostne enosmerne presmerniške postaje
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60216-1:2013
angleško: Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 1: Ageing procedures and evaluation of test results
slovensko: Električni izolacijski materiali - Lastnosti toplotne vzdržljivosti - 1. del: Postopki staranja in vrednotenje rezultatov preskušanja
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60216-3:2021
angleško: Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 3: Instructions for calculating thermal endurance characteristics (IEC 60216-3:2021)
slovensko: Elektroizolacijski materiali - Lastnosti toplotne vzdržljivosti - 3. del: Navodila za izračunavanje karakteristik toplotne vzdržljivosti (IEC 60216-3:2021)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60216-5:2008
angleško: Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part 5: Determination of relative thermal endurance index (RTE) of an insulating material
slovensko: Električni izolacijski materiali - Lastnosti toplotne vzdržljivosti - 5. del: Ugotavljanje indeksa relativne toplotne vzdržljivosti (RTE) izolacijskega materiala (IEC 60216-5:2008)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
Razveljavitev: 01-apr-2023
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60216-6:2006
angleško: Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 6: Determination of thermal endurance indices (TI and RTE) of an insulating material using the fixed time frame method (IEC 60216-6:2006)
slovensko: Električno izolacijski materiali - Lastnosti v zvezi s toplotno vzdržljivostjo - 6. del: Ugotavljanje indeksov toplotne vzdržljivosti (TI - informacijska tehnologija in RTE - radijska in telekomunikacijska oprema) izolacijskega materiala z uporabo metode fiksnih časovnih okvirov (IEC 60216-6:2006)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
Razveljavitev: 01-apr-2023
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60216-8:2013
angleško: Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 8: Instructions for calculating thermal endurance characteristics using simplified procedures
slovensko: Elektroizolacijski materiali - Lastnosti toplotne vzdržljivosti - 8. del: Navodila za izračunavanje karakteristik toplotne vzdržljivosti z uporabo poenostavljenih postopkov
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60243-1:2013
angleško: Electrical strength of insulating materials - Test methods - Part 1: Tests at power frequencies
slovensko: Električna prebojna trdnost izolacijskih materialov - 1. del: Preskušanje pri omrežnih frekvencah
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 17.220.99 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60243-2:2014
angleško: Electric strength of insulating materials - Test methods -- Part 2: Additional requirements for tests using direct voltage
slovensko: Električna trdnost izolacijskih snovi - Preskusne metode - 2. del: Dodatne zahteve za preskuse z enosmerno napetostjo (IEC 60243-2:2013)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 17.220.99 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60243-3:2014
angleško: Electric strength of insulating materials - Test methods - Part 3: Additional requirements for 1,2/50 µs impulse tests
slovensko: Električna trdnost izolacijskih snovi - Preskusne metode - 3. del: Dodatne zahteve za preskušanje z 1,2/50 µs napetostnimi impulzi (IEC 60243-3:2013)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 17.220.99 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60455-2:2015
angleško: Resin based reactive compounds used for electrical insulation - Part 2: Methods of test (IEC 60455-2:2015)
slovensko: Reaktivne zmesi na osnovi smole, ki se uporabljajo za električno izolacijo - 2. del: Preskusne metode (IEC 60455-2:2015)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60544-1:2013
angleško: Electrical insulating materials - Determination of the effects of ionizing radiation - Part 1: Radiation interaction and dosimetry
slovensko: Elektroizolacijski materiali - Ugotavljanje učinkov ionizacijskega sevanja - 1. del: Medsebojni vplivi sevanja in dozimetrija (IEC 60544-1:2013)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 17.240 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60544-2:2012
angleško: Electrical insulating materials - Guide for determining of the effects of ionizing radiation on insulating materials - Part 2: Procedures for irradiation and test
slovensko: Električni izolacijski materiali - Navodilo za ugotavljanje učinkov ionizirnega sevanja na izolacijske materiale - 2. del: Postopki za obsevanje in preskušanje
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60544-5:2012
angleško: Electrical insulating materials - Determination of the effects of ionising radiation - Part 5: Procedures for assessment of ageing in service
slovensko: Električni izolacijski materiali - Ugotavljanje učinkov ionizirnega sevanja - 5. del: Postopki za ocenjevanje staranja med uporabo
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
Razveljavitev: 01-maj-2023
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi