TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 474
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-1:1991
angleško: Lighting columns - Part 1: Definitions and terms
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - 1. del: Definicije in izrazi
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-2:2004
angleško: Lighting columns - Part 2: General requirements and dimensions
slovensko: Drogovi za razsvetljavo – 2. del: Splošne zahteve in mere
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-4:2005
angleško: Lighting columns - Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns
slovensko: Drogovi za razsvetljavo – 4. del: Zahteve za drogove za razsvetljavo iz armiranega in prednapetega betona
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-5:2002
angleško: Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting columns
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - 5. del: Zahteve za jeklene drogove za razsvetljavo
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40 77.140.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-6:2002
angleško: Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - 6. del: Zahteve za aluminijaste drogove za razsvetljavo
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-7:2002
angleško: Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting columns
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - 7. del: Zahteve za drogove za razsvetljavo iz vlaknatoarmiranega polimernega kompozita
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 445:2007
angleško: Grout for prestressing tendons - Test methods
slovensko: Injekcijska masa za prednapete kable - Preskusne metode
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 446:2007
angleško: Grout for prestressing tendons - Grouting procedures
slovensko: Injekcijska masa za prednapete kable - Postopki injektiranja
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 447:2007
angleško: Grout for prestressing tendons - Basic requirements
slovensko: Injekcijska masa za prednapete kable - Osnovne zahteve
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 523:2003
angleško: Steel strip sheaths for prestressing tendons - Terminology, requirements, quality control
slovensko: Zaščitne cevi za prednapete kable iz jeklenih trakov – Terminologija, zahteve in kontrola kakovosti
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.080.40 77.140.75 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 678:1993
angleško: Determination of the dry density of autoclaved aerated concrete
slovensko: Določevanje gostote v suhem stanju pri avtoklaviranem celičastem betonu
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 679:2005
angleško: Determination of the compressive strength of autoclaved aerated concrete
slovensko: Ugotavljanje tlačne trdnosti avtoklaviranega celičastega betona
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 680:2005
angleško: Determination of the drying shrinkage of autoclaved aerated concrete
slovensko: Določanje krčenja avtoklaviranega celičastega betona zaradi sušenja
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 989:1995
angleško: Determination of the bond behaviour between reinforcing bars and autoclaved aerated concrete by the the "Push-Out" test
slovensko: Ugotavljanje sprijemnosti med armaturnimi palicami in avtoklaviranim celičastim betonom s preskusom izvleka
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 990:2002
angleško: Test methods for verification of corrosion protection of reinforcement in autoclaved aerated concrete and lightweight aggregate concrete with open structure
slovensko: Preskusne metode za preverjanje korozijske zaščite armature v avtoklaviranem celičastem betonu in betonu iz lahkega agregata z odprto strukturo
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 991:1995
angleško: Determination of the dimension of prefabricated reinforced components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure
slovensko: Določevanje mer montažnih armiranih elementov iz avtoklaviranega celičastega betona ali betona iz lahkega agregata z odprto strukturo
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 992:1995
angleško: Determination of the dry density of lightweight aggregate concrete with open structure
slovensko: Določevanje gostote osušenega betona iz lahkega agregata z odprto strukturo
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1008:2002
angleško: Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete
slovensko: Voda za pripravo betona - Zahteve za vzorčenje, preskušanje in ugotavljanje primernosti vode za pripravo betona, vključno vode, pridobljene iz procesov v industriji betona
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2003
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Concrete - Specification, performance, production and conformity - Rules for the implementation of SIST EN 206
slovensko: Beton - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost - Pravila za uporabo SIST EN 206
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1169:1999
angleško: Precast concrete products - General rules for factory production control of glass-fibre reinforced cement
slovensko: Montažni betonski izdelki - Splošna pravila za notranjo kontrolo proizvodnje steklocementnega kompozita
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1338:2003
angleško: Concrete paving blocks - Requirements and test methods
slovensko: Betonski tlakovci - Zahteve in preskusne metode
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30 93.080.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1339:2003
angleško: Concrete paving flags - Requirements and test methods
slovensko: Betonske plošče za tlakovanje - Zahteve in preskusne metode
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30 93.080.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1340:2003
angleško: Concrete kerb units - Requirements and test methods
slovensko: Betonski robniki - Zahteve in preskusne metode
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30 93.080.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1341:2012
angleško: Slabs of natural stone for external paving - Requirements and test methods
slovensko: Plošče iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje - Zahteve in preskusne metode
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.15 93.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1342:2012
angleško: Setts of natural stone for external paving - Requirements and test methods
slovensko: Tlakovci iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje - Zahteve in preskusne metode
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.15 93.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi