TC: CES - Ceste

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 379
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete - Requirements - Rules for implementation of SIST EN 13108-1
slovensko : Bituminizirane zmesi - Specifikacije materialov - 1.del: Bitumenski beton - Zahteve - Pravila za uporabo SIST EN 13108-1
TC : CES - Ceste ICS : 91.100.50
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic Asphalt - Requirements - Rules for implementation of SIST EN 13108-5
slovensko : Bituminizirane zmesi - Specifikacije materialov - 5. del: Drobir z bitumenskim mastiksom - Zahteve - Pravila za uporabo SIST EN 13108-5
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Bituminous mixtures - Material specifications - Part 6: Mastic Asphalt - Requirements - Rules for implementation of SIST EN 13108-6
slovensko : Bituminizirane zmesi - Specifikacije materialov - 6. del: Liti asfalt - Zahteve - Pravila za uporabo SIST EN 13108-6
TC : CES - Ceste ICS : 91.100.50
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7: Porous Asphalt - Requirements - Rules for implementation of SIST EN 13108-7
slovensko : Bituminizirane zmesi - Specifikacije materialov - 7. del: Drenažni asfalt - Zahteve - Pravila za uporabo SIST EN 13108-7
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12271:2006
angleško : Surface dressing - Requirements
slovensko : Površinske prevleke - Zahteve
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12273:2008
angleško : Slurry surfacing - Specifications
slovensko : Tankoplastne prevleke po hladnem postopku - Specifikacije
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13285:2018
angleško : Unbound mixtures - Specifications
slovensko : Nevezane zmesi - Zahteve
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14840:2005
angleško : Joint fillers and sealants - Test methods for preformed joint seals
slovensko : Polnila in tesnilne snovi - Preskusne metode za predoblikovana tesnila
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11819-1:2001
angleško : Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 1: Statistical Pass-By method (ISO 11819-1:1997)
slovensko : Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 1: Statistical Pass-By method (ISO 11819-1:1997)
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11819-2:2017
angleško : Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 2: The close-proximity method (ISO 11819-2:2017)
slovensko : Akustika - Merjenje vpliva cestnih površin na prometni hrup - 2. del: Metoda merjenja v neposredni bližini (ISO 11819-2:2017)
TC : CES - Ceste ICS : 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12272-1:2002
angleško : Surface dressing - Test methods - Part 1: Rate of spread and accuracy of spread of binder and chippings
slovensko : Površinske prevleke - Preskusne metode - 1. del: Količina pobrizga veziva in posipa drobirja
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12272-2:2003
angleško : Surface dressing - Test methods - Part 2: Visual assessment of defects
slovensko : Površinske prevleke - Preskusne metode - 2. del: Vizualna ocena pomanjkljivosti
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12272-3:2003
angleško : Surface dressing - Test methods - Part 3: Determination of binder aggregate adhesivity by the Vialit plate shock test method
slovensko : Površinske prevleke – Preskusne metode – 3. del: Ugotavljanje adhezivnosti veznega agregata s preskusno metodo udarjanja (preskusna metoda z Vialitovo ploščo)
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12274-1:2018
angleško : Slurry surfacing - Test methods - Part 1: Sampling of slurry surfacing mixture
slovensko : Tankoplastne prevleke po hladnem postopku - Preskusne metode - 1. del: Vzorčenje
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12274-2:2018
angleško : Slurry surfacing - Test methods - Part 2: Determination of residual binder content including preparation of samples
slovensko : Tankoplastne prevleke po hladnem postopku - Preskusne metode - 2. del: Ugotavljanje deleža ostankov veziva, vključno s pripravo vzorca
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12274-3:2018
angleško : Slurry surfacing - Test methods - Part 3: Consistency
slovensko : Tankoplastne prevleke po hladnem postopku - Preskusne metode - 3. del: Konsistenca
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12274-4:2018
angleško : Slurry surfacing - Test methods - Part 4: Determination of cohesion of the mix
slovensko : Tankoplastne prevleke po hladnem postopku - Preskusne metode - 4. del: Ugotavljanje kohezije zmesi
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12274-5:2018
angleško : Slurry surfacing - Test method - Part 5: Determination of the minimum binder content and wearing resistance
slovensko : Tankoplastne prevleke po hladnem postopku - Preskusne metode - 5. del: Ugotavljanje minimalnega deleža veziva in odpornosti proti obrabi
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12274-6:2018
angleško : Slurry surfacing - Test methods - Part 6: Rate of application
slovensko : Tankoplastne prevleke po hladnem postopku - Preskusne metode - 6. del: Količina nanosa
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12274-7:2005
angleško : Slurry surfacing - Test methods - Part 7: Shaking abrasion test
slovensko : Obnovitev površine z emulzijo – 7. del: Preskus obrabe s tresenjem
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12274-8:2005
angleško : Slurry surfacing - Test methods - Part 8: Visual assessment of defects
slovensko : Tankoplastne prevleke po hladnem postopku - Preskusne metode - 8. del: Vizualna ocena poškodb
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12697-1:2020
angleško : Bituminous mixtures - Test methods - Part 1: Soluble binder content
slovensko : Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 1. del: Topni delež veziva
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12697-4:2015
angleško : Bituminous mixtures - Test methods - Part 4: Bitumen recovery: Fractionating column
slovensko : Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 4. del: Ponovna pridobitev bitumna: kolonska frakcionirana destilacija
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12697-5:2018
angleško : Bituminous mixtures - Test methods - Part 5: Determination of the maximum density
slovensko : Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 5. del: Ugotavljanje največje gostote
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12697-6:2020
angleško : Bituminous mixtures - Test methods - Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens
slovensko : Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 6. del: Ugotavljanje prostorninske gostote bitumenskih preskušancev
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi