TC: GPO - Gradnja poslopij

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 17 od 17


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9047:1989
angleško : Building construction -- Sealants -- Determination of adhesion/cohesion properties at variable temperatures
slovensko : Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti pri spremenljivi temperaturi
TC : GPO - Gradnja poslopij ICS : 91.100.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
Razveljavitev : 01-Nov-2008
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9047:1997
angleško : Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion properties at variable temperatures (ISO 9047:1989)
slovensko : Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti pri spremenljivi temperaturi
TC : GPO - Gradnja poslopij ICS : 91.100.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
Razveljavitev : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9836:1992
angleško : Performance standards in building -- Definition and calculation of area and space indicators
slovensko : Standardi za lastnosti stavb - Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine
TC : GPO - Gradnja poslopij ICS : 91.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
Razveljavitev : 01-Nov-2011
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10563:1991
angleško : Building construction -- Sealants for joints -- Determination of change in mass and volume
slovensko : Gradnja objektov - Tesnilne mase za stike - Ugotavljanje spremembe mase in prostornine
TC : GPO - Gradnja poslopij ICS : 91.100.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
Razveljavitev : 01-Dec-2005
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10563:1997
angleško : Building construction - Sealants for joints - Determination of change in mass and volume (ISO 10563:1991)
slovensko : Gradnja objektov - Tesnilne mase za stike - Ugotavljanje spremembe mase in prostornine
TC : GPO - Gradnja poslopij ICS : 91.100.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
Razveljavitev : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10590:1991
angleško : Building construction -- Sealants -- Determination of adhesion/cohesion properties at maintained extension after immersion in water
slovensko : Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti pri vzdrževanem raztezku po namakanju v vodi
TC : GPO - Gradnja poslopij ICS : 91.100.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
Razveljavitev : 01-Dec-2005
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10590:1997
angleško : Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion properties at maintained extension after immersion in water (ISO 10590:1991)
slovensko : Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti pri vzdrževanem raztezku po namakanju v vodi
TC : GPO - Gradnja poslopij ICS : 91.100.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
Razveljavitev : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10591:1991
angleško : Building construction -- Sealants -- Determination of adhesion/cohesion properties after immersion in water
slovensko : Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti po namakanju v vodi
TC : GPO - Gradnja poslopij ICS : 91.100.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
Razveljavitev : 01-Dec-2005
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10591:1997
angleško : Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion properties after immersion in water (ISO 10591:1991)
slovensko : Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti po namakanju v vodi
TC : GPO - Gradnja poslopij ICS : 91.100.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
Razveljavitev : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11431:1993
angleško : Building construction -- Sealants -- Determination of adhesion/cohesion properties after exposure to artificial light through glass
slovensko : Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti po izpostavljenosti umetni svetlobi skozi steklo
TC : GPO - Gradnja poslopij ICS : 91.100.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
Razveljavitev : 01-Apr-2004
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11432:1993
angleško : Building construction -- Sealants -- Determination of resistance to compression
slovensko : Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje odpornosti proti pritisku
TC : GPO - Gradnja poslopij ICS : 91.100.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
Razveljavitev : 01-Dec-2005
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11432:1997
angleško : Building construction - Sealants - Determination of resistance to compression (ISO 11432:1993)
slovensko : Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje odpornosti proti pritisku
TC : GPO - Gradnja poslopij ICS : 91.100.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
Razveljavitev : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 26927:1990
angleško : Building construction - Jointing products - Sealants - Vocabulary (ISO 6927:1981)
slovensko : Gradnja objektov - Sredstva za stikovanje - Tesnilne mase - Slovar (ISO 6927:1981)
TC : GPO - Gradnja poslopij ICS : 91.100.50 01.040.91
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
Razveljavitev : 01-Sep-2012
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 28394:1990
angleško : Building construction - Jointing products - Determination of extrudability of one-component sealants (ISO 8394:1988)
slovensko : Gradnja objektov - Sredstva za stikovanje - Ugotavljanje iztisljivosti enokomponentnih tesnilnih mas (ISO 8394:1988)
TC : GPO - Gradnja poslopij ICS : 91.100.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
Razveljavitev : 01-Nov-2011
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6707-1:1989
angleško : Building and civil engineering -- Vocabulary -- Part 1: General terms
slovensko : Stavbe in gradbeni inženirski objekti - Slovar - 1. del: Splošni izrazi
TC : GPO - Gradnja poslopij ICS : 93.010 91.010.01 01.040.93 01.040.91
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1998
Razveljavitev : 01-Sep-2010
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 14383-2:2003
angleško : Prevention of crime - Urban planning and design - Part 2: Urban planning
slovensko : Preprečevanje kriminala – Urbanistično planiranje in projektiranje – 2. del: Urbanistično planiranje
TC : GPO - Gradnja poslopij ICS : 91.020 13.310
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
Razveljavitev : 01-Mar-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8340:1984/Cor 1:1995
angleško : ISO 8340:1984/Cor 1:1995
slovensko : Gradnja objektov - Sredstva za stikovanje - Tesnilne mase - Ugotavljanje nateznih lastnosti pri vzdrževanem raztezku
TC : GPO - Gradnja poslopij ICS : 91.100.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
Razveljavitev : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi