TC: GPO - Gradnja poslopij

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 17 od 17


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9047:1989
angleško: Building construction -- Sealants -- Determination of adhesion/cohesion properties at variable temperatures
slovensko: Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti pri spremenljivi temperaturi
TC: GPO - Gradnja poslopij ICS: 91.100.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1996
Razveljavitev: 01-nov-2008
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9047:1997
angleško: Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion properties at variable temperatures (ISO 9047:1989)
slovensko: Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti pri spremenljivi temperaturi
TC: GPO - Gradnja poslopij ICS: 91.100.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2001
Razveljavitev: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9836:1992
angleško: Performance standards in building -- Definition and calculation of area and space indicators
slovensko: Standardi za lastnosti stavb - Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine
TC: GPO - Gradnja poslopij ICS: 91.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-nov-2011
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10563:1991
angleško: Building construction -- Sealants for joints -- Determination of change in mass and volume
slovensko: Gradnja objektov - Tesnilne mase za stike - Ugotavljanje spremembe mase in prostornine
TC: GPO - Gradnja poslopij ICS: 91.100.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1996
Razveljavitev: 01-dec-2005
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10563:1997
angleško: Building construction - Sealants for joints - Determination of change in mass and volume (ISO 10563:1991)
slovensko: Gradnja objektov - Tesnilne mase za stike - Ugotavljanje spremembe mase in prostornine
TC: GPO - Gradnja poslopij ICS: 91.100.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2001
Razveljavitev: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10590:1991
angleško: Building construction -- Sealants -- Determination of adhesion/cohesion properties at maintained extension after immersion in water
slovensko: Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti pri vzdrževanem raztezku po namakanju v vodi
TC: GPO - Gradnja poslopij ICS: 91.100.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1996
Razveljavitev: 01-dec-2005
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10590:1997
angleško: Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion properties at maintained extension after immersion in water (ISO 10590:1991)
slovensko: Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti pri vzdrževanem raztezku po namakanju v vodi
TC: GPO - Gradnja poslopij ICS: 91.100.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2001
Razveljavitev: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10591:1991
angleško: Building construction -- Sealants -- Determination of adhesion/cohesion properties after immersion in water
slovensko: Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti po namakanju v vodi
TC: GPO - Gradnja poslopij ICS: 91.100.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1996
Razveljavitev: 01-dec-2005
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10591:1997
angleško: Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion properties after immersion in water (ISO 10591:1991)
slovensko: Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti po namakanju v vodi
TC: GPO - Gradnja poslopij ICS: 91.100.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2001
Razveljavitev: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11431:1993
angleško: Building construction -- Sealants -- Determination of adhesion/cohesion properties after exposure to artificial light through glass
slovensko: Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti po izpostavljenosti umetni svetlobi skozi steklo
TC: GPO - Gradnja poslopij ICS: 91.100.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1996
Razveljavitev: 01-apr-2004
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11432:1993
angleško: Building construction -- Sealants -- Determination of resistance to compression
slovensko: Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje odpornosti proti pritisku
TC: GPO - Gradnja poslopij ICS: 91.100.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1996
Razveljavitev: 01-dec-2005
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11432:1997
angleško: Building construction - Sealants - Determination of resistance to compression (ISO 11432:1993)
slovensko: Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje odpornosti proti pritisku
TC: GPO - Gradnja poslopij ICS: 91.100.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2001
Razveljavitev: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 26927:1990
angleško: Building construction - Jointing products - Sealants - Vocabulary (ISO 6927:1981)
slovensko: Gradnja objektov - Sredstva za stikovanje - Tesnilne mase - Slovar (ISO 6927:1981)
TC: GPO - Gradnja poslopij ICS: 91.100.50 01.040.91
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1997
Razveljavitev: 01-sep-2012
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 28394:1990
angleško: Building construction - Jointing products - Determination of extrudability of one-component sealants (ISO 8394:1988)
slovensko: Gradnja objektov - Sredstva za stikovanje - Ugotavljanje iztisljivosti enokomponentnih tesnilnih mas (ISO 8394:1988)
TC: GPO - Gradnja poslopij ICS: 91.100.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1996
Razveljavitev: 01-nov-2011
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6707-1:1989
angleško: Building and civil engineering -- Vocabulary -- Part 1: General terms
slovensko: Stavbe in gradbeni inženirski objekti - Slovar - 1. del: Splošni izrazi
TC: GPO - Gradnja poslopij ICS: 93.010 91.010.01 01.040.93 01.040.91
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1998
Razveljavitev: 01-sep-2010
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 14383-2:2003
angleško: Prevention of crime - Urban planning and design - Part 2: Urban planning
slovensko: Preprečevanje kriminala – Urbanistično planiranje in projektiranje – 2. del: Urbanistično planiranje
TC: GPO - Gradnja poslopij ICS: 91.020 13.310
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2004
Razveljavitev: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8340:1984/Cor 1:1995
angleško: ISO 8340:1984/Cor 1:1995
slovensko: Gradnja objektov - Sredstva za stikovanje - Tesnilne mase - Ugotavljanje nateznih lastnosti pri vzdrževanem raztezku
TC: GPO - Gradnja poslopij ICS: 91.100.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1996
Razveljavitev: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi