TC: NTF - Oskrba z električno energijo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 53
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50422:2013
angleško: Guide for the application of the European Standard EN 50160
slovensko: Vodilo za uporabo evropskega standarda EN 50160
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50549-1:2019
angleško: Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B
slovensko: Zahteve za vzporedno vezavo generatorskih postrojev z razdelilnim omrežjem - 1. del: Vezava z nizkonapetostnim razdelilnim omrežjem - Generatorski postroji do vključno tipa B
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01 29.160.20
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50549-1:2019/AC:2019-04
angleško: Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B
slovensko: Zahteve za vzporedno vezavo generatorskih postrojev z razdelilnim omrežjem - 1. del: Vezava z nizkonapetostnim razdelilnim omrežjem - Generatorski postroji do vključno tipa B - Popravek AC
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01 29.160.20
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50160:2010
angleško: Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution networks
slovensko: Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50555:2010
angleško: Interruption indexes
slovensko: Prekinitveni indeksi
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 27.010 29.240.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50608:2013
angleško: Smart grid projects in Europe
slovensko: Projekti za pametna omrežja (Smart grids) v Evropi
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01 27.010
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50609:2014
angleško: Technical Guidelines for Radial HVDC Networks
slovensko: Tehnične smernice za enosmerna, radialno napajana VN omrežja
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60038
angleško: IEC standard voltages
slovensko: Standardne napetosti IEC
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.020
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
francoski jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60038:2011
angleško: CENELEC standard voltages
slovensko: Standardne napetosti CENELEC (IEC 60038:2009, spremenjen)
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 27.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60059:1999
angleško: IEC standard current ratings
slovensko: Standardni tokovi IEC
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60196:2009
angleško: IEC standard frequencies
slovensko: Standardne frekvence IEC (IEC 60196:2009)
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.020
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
francoski jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TR 62510
angleško: Standardising the characteristics of electricity
slovensko: Standardizacija značilnosti električne energije
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/PAS 62559
angleško: IntelliGrid Methodology for Developing Requirements for Energy Systems
slovensko: Metodologija IntelliGrid za razvojne zahteve energetskega sistema
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62934:2021
angleško: Grid integration of renewable energy generation - Terms and definitions
slovensko: Integracija omrežja proizvodnje energije iz obnovljivih virov - Izrazi in definicije
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 27.010
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50549-2:2019
angleško: Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network - Generating plants up to and including Type B
slovensko: Zahteve za vzporedno vezavo generatorskih postrojev z razdelilnim omrežjem - 2. del: Vezava s srednjenapetostnim razdelilnim omrežjem do vključno tipa B
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01 29.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50654-1:2020
angleško: HVDC Grid Systems and connected Converter Stations - Guideline and Parameter Lists for Functional Specifications - Part 1: Guidelines
slovensko: Sistemi visokonapetostnega enosmernega omrežja in priključene pretvorniške postaje - Smernice in seznam parametrov za funkcijsko specifikacijo - 1. del: Smernice
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50654-2:2020
angleško: HVDC Grid Systems and connected Converter Stations - Guideline and Parameter Lists for Functional Specifications - Part 2: Parameter Lists
slovensko: Sistemi visokonapetostnega enosmernega omrežja in priključene pretvorniške postaje - Smernice in seznam parametrov za funkcijsko specifikacijo - 2. del: Seznam parametrov
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60865-1:2012
angleško: Short-circuit currents - Calculation of effects - Part 1: Definitions and calculation methods
slovensko: Kratkostični toki - Izračun učinkov - 1. del: Definicije in računski postopki (IEC 60865-1:2011)
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 17.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60909-0:2016
angleško: Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 0: Calculation of currents
slovensko: Kratkostični toki v izmeničnih trifaznih sistemih - 0. del: Računanje tokov
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 17.220.01 29.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60909-3:2010
angleško: Short-circuit currents in three-phase a.c systems - Part 3: Currents during two separate simultaneous line-to-earth short-circuits and partial short-circuit currents flowing through earth (IEC 60909-3:2009)
slovensko: Kratkostični toki v trofaznih izmeničnih sistemih - 3. del Toki med dvema ločenima sočasnima kratkima stikoma linijski-ozemljitveni vodnik in delnim kratkostičnim tokom, ki teče skozi ozemljitev (IEC 60909-3:2009))
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.20 17.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61660-1:1997
angleško: Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations - Part 1: Calculation of short-circuit currents
slovensko: Kratkostični toki v pomožnih enosmernih napeljavah elektrarn in transformatorskih postaj - 1. del: Računanje kratkostičnih tokov (IEC 61660-1:1997)
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 17.220.01 29.240.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61660-2:1997
angleško: Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations - Part 2: Calculation of effects
slovensko: Kratkostični toki v pomožnih enosmernih napeljavah elektrarn in transformatorskih postaj - 2. del: Računanje učinkov (IEC 61660-2:1997)
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 17.220.01 29.240.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62559-2:2015
angleško: Use case methodology - Part 2: Definition of use case template, actor list and requirement list
slovensko: Odločitveni postopki - 2. del: Opredelitev odločitvenih postopkov s seznamom zahtev in pripadajočih uporabnikov (IEC 62559-2:2015)
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62559-3:2018
angleško: Use case methodology - Part 3: Definition of use case template artefacts into an XML serialized format
slovensko: Odločitveni postopki - 3. del: Opredelitev artefaktov v predlogu odločitvenih postopkov v serializiranem formatu XML
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 35.240.50 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 472 S1:1989/AC:2013
angleško: Nominal voltages for low-voltage public electricity supply systems
slovensko: Nazivne napetosti za javna nizkonapetostna električna omrežja - Popravek AC
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 27.100
Stopnja: 9900 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi