TC: I11 - Imaginarni 11

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 450.3 S1:1984
angleško: Hearing aids - Part 3: Hearing aid equipment not entirely worn on the listener
slovensko: [Not translated]
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 11.180.15
Stopnja: 6660 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 450.5 S1:1985
angleško: Hearing aids - Part 5: Nipples for insert earphones
slovensko: [Not translated]
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 11.180.15
Stopnja: 6660 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 450.9 S1:1987
angleško: Hearing aids - Part 9: Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output
slovensko: [Not translated]
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 11.180.15 17.140.50
Stopnja: 6660 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50178:1997
angleško: Electronic equipment for use in power installations
slovensko: Electronic equipment for use in power installations
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50454:2008
angleško: Guide for the application of aluminium electrolytic capacitors
slovensko: Navodilo za uporabo aluminijskih elektrolitskih kondenzatorjev
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50520:2009
angleško: Cover plates and foils for the protection and warning of the location of cables or buried conduits in underground installations
slovensko: Prekrivne plošče in folije za zaščito in opozarjanje na položaj kablov ali zasutih kanalov v podzemnih napeljavah
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 29.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
Razveljavitev: 01-okt-2023
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60423:2007
angleško: Conduit systems for cable management - Outside diameters of conduits for electrical installations and threads for conduits and fittings
slovensko: Kanalski sistemi za urejanje okablenja - Zunanji premeri kanalov za kabelske inštalacije in navoje kanalov in fitingov (IEC 60423:2007)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 29.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60565:2007
angleško: Underwater acoustics - Hydrophones - Calibration in the frequency range 0,01 Hz to 1 MHz
slovensko: Podvodna akustika - Hidrofoni - Kalibracija v frekvenčnem območju od 0,01 Hz do 1 MHz (IEC 60565:2006)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 17.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
Razveljavitev: 01-jun-2023
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60689:2009
angleško: Measurement and test methods for tuning fork quartz crystal units in the range from 10 kHz to 200 kHz and standard values (IEC 60689:2008)
slovensko: Merilne in preskusne metode za kristalne uglaševalne vilice v območju od 10 kHz do 200 kHz in standardne vrednosti (IEC 60689:2008)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60915:2007
angleško: Fixed capacitors and resistors for use in electronic equipment - Preferred dimensions of shaft ends, bushes and for the mounting of single-hole, bush-mounted, shaft-operated electronic components
slovensko: Fiksni kondenzatorji in upori za uporabo v elektronski opremi - Priporočene mere za konce (valjastih) teles, izvrtine in montažo valjastih elektronskih komponent z eno odprtino skozi izvrtino (IEC 60915:2006 (EQV) + popravek maj 2007)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.040.10 31.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61023:2007
angleško: Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Marine speed and distance measuring equipment (SDME) - Performance requirements, methods of testing and required test results
slovensko: Pomorska plovba ter radiokomunikacijski oprema in sistemi - Oprema za merjenje hitrosti in razdalj na morju (SDME) - Tehnične zahteve, preskusne metode in pričakovani rezultati preskušanj (IEC 61023:2007)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 47.020.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61157:2007
angleško: Standard means for the reporting of the acoustic output of medical diagnostic ultrasonic equipment
slovensko: Standardni načini poročanja o akustičnem izhodu medicinske ultrazvočne diagnostične opreme (IEC 61157:2007)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 17.140.50 11.040.55 11.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61649:2008
angleško: Weibull analysis (IEC 61649:2008)
slovensko: Weibullova analiza (IEC 61649:2008)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 29.020 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61828:2001
angleško: Ultrasonics - Focusing transducers - Definitions and measurement methods for the transmitted fields
slovensko: Ultrasonics - Focusing transducers - Definitions and measurement methods for the transmitted fields (IEC 61828:2001)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 11.040.55 17.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
Razveljavitev: 01-feb-2024
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 61949:2008
angleško: Ultrasonics - Field characterization - In situ exposure estimation in finite-amplitude ultrasonic beams
slovensko: Ultrazvok - Določanje lastnosti polja - Ovrednotenje izpostavljenosti v ultrazvočnih žarkih, ki imajo amplitudo s končno velikostjo, na kraju samem (IEC/TS 61949:2007)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 17.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61984:2009
angleško: Connectors - Safety requirements and tests (IEC 61984:2008)
slovensko: Konektorji - Varnostne zahteve in preskusi (IEC 61984:2008)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62374:2007
angleško: Semiconductor devices - Time Dependent Dielectric Breakdown (TDDB) test for gate dielectric films
slovensko: Polprevodniški elementi - Preskus dielektrične plasti vrat s časovno odvisnim dielektričnim prebojem (TDDB) (IEC 62374:2007)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62428:2008
angleško: Electric power engineering - Modal components in three-phase a.c. systems - Quantities and transformations (IEC 62428:2008)
slovensko: Elektroenergetsko inženirstvo - Modalne komponente v trifaznih izmeničnih sistemih - Veličine in transformacije (IEC 62428:2008)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 29.020 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 140101:2008
angleško: Blank Detail Specification: Fixed low power film resistors
slovensko: Okvirna podrobna specifikacija: Fiksni upori majhnih moči
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 140401:2009
angleško: Blank Detail Specification: Fixed low power non-wire-wound surface mount (SMD) resistors
slovensko: Okvirna podrobna specifikacija: fiksni nežični upori majhne moči za površinsko montažo
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 163100:1991
angleško: Sectional Specification: Film and hybrid integrated circuits
slovensko: Področna specifikacija: Tankoplastna in hibridna integrirana vezja
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 163101:1991
angleško: Blank Detail Specification: Film and hybrid integrated circuits
slovensko: Okvirna podrobna specifikacija: Tankoplastna in hibridna integrirana vezja
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60027-2:2007
angleško: Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 2: Telecommunications and electronics
slovensko: Črkovni simboli za uporabo v elektrotehnologiji - 2. del: Telekomunikacije in elektronika (IEC 60027-2:2005)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.020 01.075 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
Razveljavitev: 01-apr-2022
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60027-3:2007
angleško: Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 3: Logarithmic and related quantities, and their units
slovensko: Črkovni simboli za uporabo v elektrotehnologiji - 3. del: Logaritmične in z njimi povezane veličine in njihove enote (IEC 60027-3:2002)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 29.020 01.075 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60027-4:2007
angleško: Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 4: Rotating electric machines
slovensko: Črkovni simboli za uporabo v elektrotehnologiji - 4. del: Električni rotacijski stroji (IEC 60027-4:2006)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.075 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi