TC: LTV - Les in lesni izdelki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 16 od 16


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 312:2003
angleško: Particleboards - Specifications
slovensko: Iverne plošče - Specifikacije
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 316:1999
angleško: Wood fibreboards - Definition, classification and symbols
slovensko: Vlaknene plošče - Definicija, razvrstitev in oznake
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2000
Razveljavitev: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 1099:1997
angleško: Plywood - Biological durability - Guidance for the assessment of plywood for use in different hazard classes
slovensko: Vezan les - Biološka trajnost - Navodilo za oceno uporabnosti vezanega lesa v različnih razredih ogroženosti
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2000
Razveljavitev: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 326-2:2000
angleško: Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 2: Quality control in the factory
slovensko: Lesne plošče – Vzorčenje, razžagovanje in kontrola – 2. del: Kontrola kakovosti v tovarni
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 326-3:1998
angleško: Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 3: Inspection of a consignment of panels
slovensko: Lesne plošče - Vzorčenje, izžagovanje in kontrola - 3. del: Kontrola dostavljenih plošč
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2000
Razveljavitev: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 622-5:1997
angleško: Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process boards (MDF)
slovensko: Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process boards (MDF)
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1998
Razveljavitev: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 622-5:2006
angleško: Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process boards (MDF)
slovensko: Vlaknene plošče - Specifikacije - 5. del: Zahteve za plošče, izdelane po suhem postopku (MDF)
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2006
Razveljavitev: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 635-4:1996
angleško: Plywood - Classification by surface appearance - Part 4: Parameters of ability for finishing - Guideline
slovensko: Vezan les - Klasifikacija po videzu površine - 4. del: Parametri primernosti za oplemenitenje, navodilo
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2000
Razveljavitev: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12871:2001
angleško: Wood-based panels - Performance specifications and requirements for load bearing boards for use in floors, walls and roofs
slovensko: Lesne plošče - Lastnosti in zahteve za nosilne plošče, ki se uporabljajo za pode, stene in strehe
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 12872:2000
angleško: Wood-based panels - Guidance on the use of load-bearing boards in floors, walls and roofs
slovensko: Lesne plošče – Napotki za uporabo nosilnih plošč za pode, stene in strehe
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-maj-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13353:2003
angleško: Solid wood panels (SWP) - Requirements
slovensko: Masivne lesne plošče (SWP) - Zahteve
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13353:2008
angleško: Solid wood panels (SWP) - Requirements
slovensko: Masivne lesne plošče (SWP) - Zahteve
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2009
Razveljavitev: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 13354:2003
angleško: Solid wood panels - Bonding quality - Test method
slovensko: Masivne lesne plošče – Kakovost zlepljenosti – Preskusna metoda
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 14272:2002
angleško: Plywood - Calculation method for some mechanical properties
slovensko: Vezane plošče – Metoda izračunavanja nekaterih mehanskih lastnosti
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12369-2:2004
angleško: Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 2: Plywood
slovensko: Lesne plošče – Značilne vrednosti za dimenzioniranje konstrukcij – 2. del: Vezan les
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2004
Razveljavitev: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 326-2:2000/AC:2005
angleško: Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 2: Quality control in the factory
slovensko: Lesne plošče – Vzorčenje, razžagovanje in kontrola – 2. del: Kontrola kakovosti v tovarni
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2006
Razveljavitev: 01-mar-2011
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi