TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 27
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17439:2020
angleško : Guidance on how to implement EN ISO 19650-1 and -2 in Europe
slovensko : Navodila za izvajanje EN ISO 19650-1 in EN ISO 19650-2 v Evropi
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17654:2021
angleško : Guideline for the implementation of BIM Execution Plans (BEP) and Exchange Information Requirements (EIR) on European level based on EN ISO 19650-1 and -2
slovensko : Smernica za izvajanje načrtov za izvedbo BIM-pristopa (BEP) in informacijskih zahtev naročnika (EIR) na evropski ravni na podlagi EN ISO 19650-1 in EN ISO 19650-2
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17741:2021
angleško : Guidance for understanding and utilize EN/ISO 29481-1 Building information models - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format
slovensko : Navodila za razumevanje in uporabo EN/ISO 29481-1 Informacijski modeli stavb - Priročnik z informacijami - 1. del: Metodologija in oblika
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 23386:2020
angleško : Building information modelling and other digital processes used in construction - Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected data dictionaries (ISO 23386:2020)
slovensko : Informacijsko modeliranje gradenj in drugi digitalni procesi v gradbeništvu - Metodologija za opisovanje, vzpostavitev in vzdrževanje atributov v medsebojno povezanih podatkovnih slovarjih (ISO 23386:2020)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 23387:2020
angleško : Building Information Modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset - Concepts and principles (ISO 23387:2020)
slovensko : Informacijsko modeliranje gradenj (BIM) - Podatkovne predloge za gradnike, ki se uporabljajo v življenjskem ciklu gradbenega objekta - Pojmi in načela (ISO 23387:2020)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 13.020.60 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12006-2:2020
angleško : Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework for classification (ISO 12006-2:2015)
slovensko : Gradnja objektov - Organizacija informacij v gradbeništvu - 2. del: Okviri za klasifikacijo (ISO 12006-2:2015)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 35.240.67 91.010.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12006-3:2022
angleško : Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework for object-oriented information (ISO 12006-3:2022)
slovensko : Gradnja objektov - Organizacija podatkov o gradbenih delih - 3. del: Okvirna struktura objektno orientiranih podatkov (ISO 12006-3:2022)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16739-1:2020
angleško : Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries - Part 1: Data schema (ISO 16739-1:2018)
slovensko : Industry Foundation Classes (IFC) za izmenjavo podatkov na področju gradbeništva in upravljanja objektov - 1. del: Shema podatkov (ISO 16739-1:2018) - Opomba: CD-ROM
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 35.240.67 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-2N: 352.11 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16757-1:2019
angleško : Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 1: Concepts, architecture and model (ISO 16757-1:2015)
slovensko : Podatkovne strukture digitalnih knjižnic gradnikov stavbnih sistemov - 1. del: Koncepti, arhitektura in model (ISO 16757-1:2015)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 35.240.67 91.010.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16757-2:2019
angleško : Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 2: Geometry (ISO 16757-2:2016)
slovensko : Podatkovne strukture digitalnih knjižnic gradnikov stavbnih sistemov - 2. del: Geometrija (ISO 16757-2:2016)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 35.240.67 91.010.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17412-1:2020
angleško : Building Information Modelling - Level of Information Need - Part 1: Concepts and principles
slovensko : Informacijsko modeliranje gradenj - Raven informacijskih potreb - 1. del: Pojmi in načela
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19650-1:2018
angleško : Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles (ISO 19650-1:2018)
slovensko : Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 1. del: Pojmi in načela (ISO 19650-1:2018)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19650-2:2018
angleško : Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets (ISO 19650-2:2018)
slovensko : Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 2. del: Faza načrtovanja in izvedbe gradbenega projekta (ISO 19650-2:2018)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19650-3:2020
angleško : Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 3: Operational phase of the assets (ISO 19650-3:2020)
slovensko : Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 3. del: Obratovalna faza sredstev (ISO 19650-3:2020)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19650-5:2020
angleško : Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 5: Security-minded approach to information management (ISO 19650-5:2020)
slovensko : Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 5. del: Varnostni pristop k upravljanju informacij (ISO 19650-5:2020)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21597-1:2020
angleško : Information container for linked document delivery - Exchange specification - Part 1: Container (ISO 21597-1:2020)
slovensko : Informacijski vsebnik za izročitev povezanih dokumentov - Specifikacija za izmenjavo - 1. del: Vsebnik (ISO 21597-1:2020)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21597-2:2020
angleško : Information container for linked document delivery - Exchange specification - Part 2: Link types (ISO 21597-2:2020)
slovensko : Informacijski vsebnik za izročitev povezanih dokumentov - Specifikacija za izmenjavo - 2. del: Vrste povezav (ISO 21597-2:2020)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 29481-1:2017
angleško : Building information models - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format (ISO 29481-1:2016)
slovensko : Informacijski modeli stavb - Priročnik z informacijami - 1. del: Metodologija in oblika (ISO 29481-1:2016)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 35.240.67 91.010.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 29481-2:2016
angleško : Building information models - Information delivery manual - Part 2: Interaction framework (ISO 29481-2:2012)
slovensko : Informacijski modeli stavb - Priročnik z informacijami - 2. del: Okvirni podatki o medsebojnem vplivanju (ISO 29481-2:2012)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 35.240.67 91.010.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16739:2016
angleško : Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries (ISO 16739:2013)
slovensko : Temeljni industrijski razredi (IFC) za izmenjavo podatkov na področju gradbeništva in upravljanja objektov (ISO 16739:2013) - Opomba: CD-ROM
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 35.240.67 25.040.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
Razveljavitev : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12006-3:2016
angleško : Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework for object-oriented information (ISO 12006-3:2007)
slovensko : Gradnja objektov - Organizacija podatkov o gradbenih delih - 3. del: Okvirna struktura objektno orientiranih podatkov (ISO 12006-3:2007)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 35.240.67 91.010.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
Razveljavitev : 01-Oct-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 17473
angleško : Building information modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset - Data templates based on harmonised technical specifications under the Construction Products Regulation (CPR)
slovensko : Informacijsko modeliranje gradenj (BIM) - Podatkovne predloge za gradnike, ki se uporabljajo v življenjskem ciklu gradbenega objekta - Podatkovne predloge na podlagi harmoniziranih tehničnih specifikacij v skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih (CPR)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 17549-1
angleško : Building information modelling - Information structure based on EN ISO 16739 1 to exchange data templates and data sheets for construction objects - Part 1: Data templates and configured construction objects
slovensko : Informacijsko modeliranje gradenj - Podatkovna struktura za izmenjavo podatkovnih predlog in tehničnih listov gradnikov, ki temelji na EN ISO 16739-1 - 1. del: Podatkovne predloge in konfigurirani gradniki
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-2C: 223.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : FprEN 17549-2
angleško : Building information modelling - Information structure based on EN ISO 16739 1 to exchange data templates and data sheets for construction objects - Part 2: Configurable construction objects and requirements
slovensko : Informacijsko modeliranje gradenj - Podatkovna struktura za izmenjavo podatkovnih predlog in tehničnih listov gradnikov, ki temelji na EN ISO 16739-1 - 2. del: Zahteve in prilagodljivi gradniki
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17632-1:2022
angleško : Building Information Modelling (BIM) - Semantic Modelling and Linking (SML)
slovensko : Informacijsko modeliranje gradenj (BIM) - Semantični standard za modeliranje in povezovanje (SML)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 5020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi