TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 25
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17439:2020
angleško: Guidance on how to implement EN ISO 19650-1 and -2 in Europe
slovensko: Navodila za izvajanje EN ISO 19650-1 in EN ISO 19650-2 v Evropi
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17654:2021
angleško: Guideline for the implementation of BIM Execution Plans (BEP) and Exchange Information Requirements (EIR) on European level based on EN ISO 19650-1 and -2
slovensko: Smernica za izvajanje načrtov za izvedbo BIM-pristopa (BEP) in informacijskih zahtev naročnika (EIR) na evropski ravni na podlagi EN ISO 19650-1 in EN ISO 19650-2
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23386:2020
angleško: Building information modelling and other digital processes used in construction - Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected data dictionaries (ISO 23386:2020)
slovensko: Informacijsko modeliranje gradenj in drugi digitalni procesi v gradbeništvu - Metodologija za opisovanje, vzpostavitev in vzdrževanje atributov v medsebojno povezanih podatkovnih slovarjih (ISO 23386:2020)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23387:2020
angleško: Building Information Modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset - Concepts and principles (ISO 23387:2020)
slovensko: Informacijsko modeliranje gradenj (BIM) - Podatkovne predloge za gradnike, ki se uporabljajo v življenjskem ciklu gradbenega objekta - Pojmi in načela (ISO 23387:2020)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 13.020.60 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12006-2:2020
angleško: Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework for classification (ISO 12006-2:2015)
slovensko: Gradnja objektov - Organizacija informacij v gradbeništvu - 2. del: Okviri za klasifikacijo (ISO 12006-2:2015)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12006-3:2016
angleško: Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework for object-oriented information (ISO 12006-3:2007)
slovensko: Gradnja objektov - Organizacija podatkov o gradbenih delih - 3. del: Okvirna struktura objektno orientiranih podatkov (ISO 12006-3:2007)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16739-1:2020
angleško: Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries - Part 1: Data schema (ISO 16739-1:2018)
slovensko: Industry Foundation Classes (IFC) za izmenjavo podatkov na področju gradbeništva in upravljanja objektov - 1. del: Shema podatkov (ISO 16739-1:2018) - Opomba: CD-ROM
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-2N: 352.11 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16757-1:2019
angleško: Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 1: Concepts, architecture and model (ISO 16757-1:2015)
slovensko: Podatkovne strukture digitalnih knjižnic gradnikov stavbnih sistemov - 1. del: Koncepti, arhitektura in model (ISO 16757-1:2015)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16757-2:2019
angleško: Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 2: Geometry (ISO 16757-2:2016)
slovensko: Podatkovne strukture digitalnih knjižnic gradnikov stavbnih sistemov - 2. del: Geometrija (ISO 16757-2:2016)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17412-1:2020
angleško: Building Information Modelling - Level of Information Need - Part 1: Concepts and principles
slovensko: Informacijsko modeliranje gradenj - Raven informacijskih potreb - 1. del: Pojmi in načela
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19650-1:2018
angleško: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles (ISO 19650-1:2018)
slovensko: Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 1. del: Pojmi in načela (ISO 19650-1:2018)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19650-2:2018
angleško: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets (ISO 19650-2:2018)
slovensko: Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 2. del: Faza načrtovanja in izvedbe gradbenega projekta (ISO 19650-2:2018)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19650-3:2020
angleško: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 3: Operational phase of the assets (ISO 19650-3:2020)
slovensko: Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 3. del: Obratovalna faza sredstev (ISO 19650-3:2020)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19650-5:2020
angleško: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 5: Security-minded approach to information management (ISO 19650-5:2020)
slovensko: Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 5. del: Varnostni pristop k upravljanju informacij (ISO 19650-5:2020)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21597-1:2020
angleško: Information container for linked document delivery - Exchange specification - Part 1: Container (ISO 21597-1:2020)
slovensko: Informacijski vsebnik za izročitev povezanih dokumentov - Specifikacija za izmenjavo - 1. del: Vsebnik (ISO 21597-1:2020)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21597-2:2020
angleško: Information container for linked document delivery - Exchange specification - Part 2: Link types (ISO 21597-2:2020)
slovensko: Informacijski vsebnik za izročitev povezanih dokumentov - Specifikacija za izmenjavo - 2. del: Vrste povezav (ISO 21597-2:2020)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 29481-1:2017
angleško: Building information models - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format (ISO 29481-1:2016)
slovensko: Informacijski modeli stavb - Priročnik z informacijami - 1. del: Metodologija in oblika (ISO 29481-1:2016)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 29481-2:2016
angleško: Building information models - Information delivery manual - Part 2: Interaction framework (ISO 29481-2:2012)
slovensko: Informacijski modeli stavb - Priročnik z informacijami - 2. del: Okvirni podatki o medsebojnem vplivanju (ISO 29481-2:2012)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16739:2016
angleško: Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries (ISO 16739:2013)
slovensko: Temeljni industrijski razredi (IFC) za izmenjavo podatkov na področju gradbeništva in upravljanja objektov (ISO 16739:2013) - Opomba: CD-ROM
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 25.040.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2016
Razveljavitev: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 17473
angleško: Building information modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset - Data templates based on harmonised technical specifications under the Construction Products Regulation (CPR)
slovensko: Informacijsko modeliranje gradenj (BIM) - Podatkovne predloge za gradnike, ki se uporabljajo v življenjskem ciklu gradbenega objekta - Podatkovne predloge na podlagi harmoniziranih tehničnih specifikacij v skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih (CPR)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 17632
angleško: Building Information Modelling (BIM) - Semantic Modelling and Linking (SML)
slovensko: Informacijsko modeliranje gradenj (BIM) - Semantični standard za modeliranje in povezovanje (SML)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO 12006-3
angleško: Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework for object-oriented information (ISO/DIS 12006-3:2021)
slovensko: Gradnja objektov - Organizacija podatkov o gradbenih delih - 3. del: Okvirna struktura objektno orientiranih podatkov (ISO/DIS 12006-3:2021)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 17549-2
angleško: Building information modelling - Information structure based on EN ISO 16739 1 to exchange data templates and data sheets for construction objects - Part 2: Configurable construction objects and requirements
slovensko: Informacijsko modeliranje gradenj - Podatkovna struktura za izmenjavo podatkovnih predlog in tehničnih listov gradbenih proizvodov, ki temelji na EN ISO 16739-1 - 2. del: Zahteve in prilagodljivi gradbeni proizvodi
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO 19650-4
angleško: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 4: Information exchange (ISO/DIS 19650-4:2021)
slovensko: Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 4. del: Izmenjava informacij (ISO/DIS 19650-4:2021)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO 29481-3
angleško: Building information models - Information delivery manual - Part 3: Data schema and code (ISO/DIS 29481-3:2021)
slovensko: Informacijski modeli stavb - Priročnik z informacijami - 3. del: Shema podatkov in koda (ISO/DIS 29481-3:2021)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi