TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 330
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 186:2002
angleško : Paper and board - Sampling to determine average quality (ISO 186:2002)
slovensko : Papir, karton in lepenka - Vzorčenje za ugotavljanje povprečne kakovosti (ISO 186:2002)
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 187:1990
angleško : Paper, board and pulps -- Standard atmosphere for conditioning and testing and procedure for monitoring the atmosphere and conditioning of samples
slovensko : Papir, karton, lepenka in vlaknine - Standardna atmosfera za kondicioniranje in preskušanje ter postopek za nadzor atmosfere in kondicioniranje vzorcev
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.060 85.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 216:2007
angleško : Writing paper and certain classes of printed matter - Trimmed sizes - A and B series, and indication of machine direction (ISO 216:2007)
slovensko : Pisalni papir in nekatere vrste tiskovin - Obrezane pole - Formata A in B z oznako vzdolžne smeri (ISO 216:2007)
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 217:2013
angleško : Paper - Untrimmed sizes - Designation and tolerances for primary and supplementary ranges, and indication of machine direction (ISO 217:2013)
slovensko : Papir - Neobrezane pole - Označevanje in dovoljena odstopanja za osnovne in dopolnilne formate ter navedba vzdolžne smeri vlaken v papirju (MD) (ISO 217:2013)
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 287:2017
angleško : Paper and board - Determination of moisture content of a lot - Oven-drying method (ISO 287:2017)
slovensko : Papir, karton in lepenka - Določevanje vlage v vzorcu pošiljke - Metoda sušenja v sušilniku (ISO 287:2017)
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 302:2015
angleško : Pulps -- Determination of Kappa number
slovensko : Vlaknine - Določanje števila Kappa
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 534:2011
angleško : Paper and board - Determination of thickness, density and specific volume (ISO 534:2011)
slovensko : Papir, karton in lepenka - Ugotavljanje debeline, gostote in specifičnega volumna (ISO 534:2011)
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 535:2014
angleško : Paper and board - Determination of water absorptiveness - Cobb method (ISO 535:2014)
slovensko : Papir, karton in lepenka - Določevanje absorpcije vode - Cobbova metoda (ISO 535:2014)
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 536:2020
angleško : Paper and board - Determination of grammage (ISO 536:2019)
slovensko : Papir, karton in lepenka - Ugotavljanje gramature (ISO 536:2019)
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 643:2014
angleško : Paper and board - European list of standard grades of paper and board for recycling
slovensko : Papir, karton in lepenka - Seznam evropskih standardnih vrst papirja, kartona in lepenke za recikliranje
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.060 01.040.85
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 645:1993
angleško : Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Preparation of a cold water extract
slovensko : Papir, karton in lepenka v neposrednem stiku z živili - Priprava hladnega vodnega ekstrakta
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.060 67.250
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 646:2018
angleško : Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of colour fastness of dyed paper and board
slovensko : Papir, karton in lepenka, namenjeni za stik z živili - Ugotavljanje obstojnosti barve v obarvanem papirju, kartonu in lepenki
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.060 67.250
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 647:1993
angleško : Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Preparation of a hot water extract
slovensko : Papir, karton in lepenka v neposrednem stiku z živili - Priprava vročega vodnega ekstrakta
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.060 67.250
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 648:2018
angleško : Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board
slovensko : Papir, karton in lepenka, namenjeni za stik z živili - Ugotavljanje svetlobne obstojnosti papirja, kartona in lepenke, ki vsebujejo optična belila
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.060 67.250
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 692:1982
angleško : Pulps -- Determination of alkali solubility
slovensko : Vlaknine - Določanje topnosti v alkalijah
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 699:2015
angleško : Pulps - Determination of alkali resistance
slovensko : Vlaknine - Določanje odpornosti proti alkalijam
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 776:2011
angleško : Pulps -- Determination of acid-insoluble ash
slovensko : Vlaknine - Določevanje v kislini netopnega pepela
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 920:2000
angleško : Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of dry matter content in an aqueous extract
slovensko : Papir, karton in lepenka, namenjeni neposrednemu stiku z živili - Določevanje suhe snovi v vodnem ekstraktu
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.060 67.250
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1104:2018
angleško : Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the transfer of antimicrobial constituents
slovensko : Papir, karton in lepenka v neposrednem stiku z živili - Določanje izločanja antimikrobnih snovi
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.060 67.250
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Paper and board (paperboard, cardboard and corrugated board) – Archive quality for preparation of the record, document, books, and for protection of document materials on paper
slovensko : Papir, karton, lepenka in valoviti karton (PKL) – Arhivska kakovost za pripravo zapisa, dokumenta, knjige in za zaščito dokumentnega gradiva na papirju
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 97.195 85.060
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1541:2001
angleško : Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of formaldehyde in an aqueous extract
slovensko : Papir, karton in lepenka, namenjeni neposrednemu stiku z živili - Določevanje formaldehida v vodnem ekstraktu
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.060 67.250
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1762:2015
angleško : Paper, board and pulps -- Determination of residue (ash) on ignition at 525 degrees C
slovensko : Papir, karton, lepenka in vlaknine - Določevanje ostanka (pepela) pri žarenju pri 525 °C
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.060 85.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1974:2012
angleško : Paper - Determination of tearing resistance - Elmendorf method (ISO 1974:2012)
slovensko : Papir - Ugotavljanje raztržne odpornosti - Elmendorfova metoda (ISO 1974:2012)
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2144:2019
angleško : Paper, board, pulps and cellulose nanomaterials -- Determination of residue (ash content) on ignition at 900 °C
slovensko : Papir, karton, lepenka in vlaknine ter celulozni nanomateriali - Določevanje ostanka (pepela) pri sežigu pri 900 °C
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.040 85.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2469:2014
angleško : Paper, board and pulps -- Measurement of diffuse radiance factor (diffuse reflectance factor)
slovensko : Papir, karton, lepenka in vlaknine - Merjenje faktorja razpršene odsevnosti
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.060 85.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi