TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 66
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 382 S1:1979
angleško : Determination of the aromatic hydrocarbon content of new mineral insulating oils
slovensko : Determination of the aromatic hydrocarbon content of new mineral insulating oils (IEC 60590:1977)
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 415 S1:1981
angleško : Detection and determination of specified anti-oxidant additives in insulating oils
slovensko : Detection and determination of specified anti-oxidant additives in insulating oils (IEC 60666:1979)
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 488 S1:1987
angleško : Gassing of insulating liquids under electrical stress and ionization
slovensko : Gassing of insulating liquids under electrical stress and ionization (IEC 60628:1985)
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 582 S1:1991
angleško : Specification for unused polybutenes
slovensko : Specification for unused polybutenes (IEC 60963:1988)
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50375:2002
angleško : Testing methodology for wipers used in electrical insulating oil
slovensko : Testing methodology for wipers used in electrical insulating oil
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50503:2010
angleško : Guidelines for the inventory control, management, decontamination and or disposal of electrical equipment and insulating liquids containing PCBs
slovensko : Smernice za obvladovanje zalog, upravljanje, dekontaminacijo oziroma odstranjevanje električne opreme in izolacijskih tekočin, ki vsebujejo PCB
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60156:1995
angleško : Insulating liquids - Determination of the breakdown voltage at power frequency - Test method
slovensko : Insulating liquids - Determination of the breakdown voltage at power frequency - Test method (IEC 156:1995)
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60247:2004
angleško : Insulating liquids - Measurement of relative permittivity, dielectric dissipation factor (tan d) and d.c. resistivity
slovensko : Izolirne tekočine - Merjenje relativne dielektrične konstante, faktor dielektrične izgube (tangens ) in enosmerne upornosti (IEC 60247:2004)
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60296:2012
angleško : Fluids for electrotechnical applications - Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear
slovensko : Tekočine za elektrotehniko - Nerabljena mineralna izolacijska olja za transformatorje in omrežne stikalne naprave
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
Razveljavitev : 01-Jul-2023
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60296:2020
angleško : Fluids for electrotechnical applications - Mineral insulating oils for electrical equipment
slovensko : Tekočine za elektrotehniko - Mineralna izolacijska olja za električno opremo
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60376:2018
angleško : Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF6) and complementary gases to be used in its mixtures for use in electrical equipment
slovensko : Specifikacija tehničnega žveplovega heksafluorida (SF6) in komplementarnih plinov v mešanicah za uporabo v električni opremi
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60422:2013
angleško : Mineral insulating oils in electrical equipment - Supervision and maintenance guidance
slovensko : Mineralna izolacijska olja v električni opremi - Napotki za nadzorovanje in vzdrževanje
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60465:1990
angleško : Specification for unused insulating mineral oils for cables with oil ducts
slovensko : Specification for unused insulating mineral oils for cables with oil ducts (IEC 60465:1988)
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60475:2011
angleško : Method of sampling insulating liquids
slovensko : Metoda vzorčenja izolacijskih tekočin
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60475:2022
angleško : Method of sampling insulating liquids
slovensko : Metoda vzorčenja izolacijskih tekočin
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60480:2019
angleško : Specification for re-use of SF6 and its mixtures in electrical equipment
slovensko : Specifikacija za ponovno uporabo žveplovega heksafluorida(SF6) in njegovih mešanic v električni opremi
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60567:2011
angleško : Oil-filled electrical equipment - Sampling of gases and analysis of free and dissolved gases - Guidance
slovensko : Z oljem polnjena električna oprema - Vzorčenje plinov in analiziranje prostih in raztopljenih plinov - Napotek
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60599:1999
angleško : Mineral oil-impregnated electrical equipment in service - Guide to the interpretation of dissolved and free gases analysis
slovensko : Električna oprema, impregnirana z mineralnim oljem, v delovanju – Vodilo za tolmačenje rezultatov analize raztopljenih in prostih plinov (IEC 60599:1999)
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60599:2016
angleško : Mineral oil-impregnated electrical equipment in service - Guide to the interpretation of dissolved and free gases analysis
slovensko : Električna oprema, impregnirana z mineralnim oljem, v delovanju - Vodilo za tolmačenje rezultatov analize raztopljenih in prostih plinov
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60599:2022
angleško : Mineral oil-filled electrical equipment in service - Guidance on the interpretation of dissolved and free gases analysis
slovensko : Električna oprema, polnjena z mineralnim oljem, v delovanju - Vodilo za tolmačenje rezultatov analize raztopljenih in prostih plinov
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60666:2010
angleško : Detection and determination of specified additives in mineral insulating oils (IEC 60666:2010)
slovensko : Odkrivanje in ugotavljanje specifičnih aditivov v mineralnih izolacijskih oljih (IEC 60666:2010)
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60814:1997
angleško : Insulating liquids - Oil-impregnated paper and pressboard - Determination of water by automatic coulometric Karl Fischer titration
slovensko : Insulating liquids - Oil-impregnated paper and pressboard - Determination of water by automatic coulometric Karl Fischer titration (IEC 60814:1997)
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60836:2005
angleško : Specifications for unused silicone insulating liquids for electrotechnical purposes
slovensko : Specifikacije za nerabljene silikonske izolacijske tekočine za uporabo v elektrotehniki (IEC 60836:2005)
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60836:2015
angleško : Specifications for unused silicone insulating liquids for electrotechnical purposes
slovensko : Specifikacije za nerabljene silikonske izolacijske tekočine za uporabo v elektrotehniki
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60867:1994
angleško : Insulating liquids - Specifications for unused liquids based on synthetic aromatic hydrocarbons
slovensko : Insulating liquids - Specifications for unused liquids based on sythetichydrocarbons (IEC 867:1993)
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi