TC: TLP - Tlačne posode

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 494
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 49:1994
angleško : Malleable cast iron fittings threaded to ISO 7-1
slovensko : Fitingi iz temprane litine z navoji po ISO 7-1
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7-1:1994
angleško : Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads -- Part 1: Dimensions, tolerances and designation
slovensko : Cevni navoji, pri katerih je tesnjenje izvedeno z navojem - 1. del: Mere, tolerance in označevanje
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 21.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7-2:2000
angleško : Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads -- Part 2: Verification by means of limit gauges
slovensko : Cevni navoji s tesnjenjem na navojih - 2. del: Verifikacija z uporabo mejnih kalibrov
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 21.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 977:1997
angleško : Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Method for one side exposure to fluids
slovensko : Podzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - Postopek za preskus ene strani na vpliv tekočine
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 978:1997
angleško : Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Determination of factor alpha and factor beta
slovensko : Podzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - Določitev faktorjev α in ß
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1333:2006
angleško : Flanges and their joints - Pipework components - Definition and selection of PN
slovensko : Prirobnice in prirobnični spoji - Sestavni deli cevovodov - Definicija in izbira tlačne stopnje PN
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.040.60 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1626:2008
angleško : Cryogenic vessels - Valves for cryogenic service
slovensko : Kriogene posode - Ventili za kriogeno področje
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.060.01 23.020.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1797:2001
angleško : Cryogenic vessels - Gas/material compatibility
slovensko : Kriogene posode - Združljivost plin/material
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 286-1:1998
angleško : Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 1: Pressure vessels for general purposes
slovensko : Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 1. del: Tlačne posode za splošne namene
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.32
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 286-2:1992
angleško : Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their trailers
slovensko : Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 2. del: Tlačne posode za zračne zavore in pomožne sisteme za motorna vozila in njihove priklopnike
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.32
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 286-3:1994
angleško : Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 3: Steel pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
slovensko : Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 3. del: Tlačne posode iz jekla za zračne zavore in pomožno pnevmatsko opremo na tirnih vozilih
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.32
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 286-4:1994
angleško : Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 4: Aluminium alloy pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
slovensko : Enostavne, neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 4. del: Tlačne posode iz aluminijevih zlitin za zračne zavore in pomožno pnevmatsko opremo na tirnih vozilih
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.32 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6708:1995
angleško : Pipework components -- Definition and selection of DN (nominal size)
slovensko : Cevni deli - Opredelitve in izvor imenskih mer
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6708:1995
angleško : Pipework components - Definition and selection of DN (nominal size) (ISO 6708:1995)
slovensko : Elementi za cevovode - Definicija in izbira DN (imenski premer) (ISO 6708: 1995)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 720-1:1999
angleško : Transportable gas cylinders - Gases and gas mixtures - Part 1: Properties of pure gases
slovensko : Premične plinske jeklenke - Plini in zmesi plinov - 1. del: Lastnosti čistih plinov
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.35 71.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7225:2007
angleško : Gas cylinders - Precautionary labels (ISO 7225:2005)
slovensko : Plinske jeklenke - Nalepke o nevarnosti (ISO 7225:2005)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.35 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7268:1983
angleško : Pipe components -- Definition of nominal pressure
slovensko : Cevne komponente - Definicija imenskega tlaka
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 764-7:2002
angleško : Pressure equipment - Part 7: Safety systems for unfired pressure equipment
slovensko : Tlačna oprema - 7. del: Varnostni sistemi za neogrevano tlačno opremo
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.32
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7866:2012
angleško : Gas cylinders - Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders - Design, construction and testing (ISO 7866:2012)
slovensko : Plinske jeklenke - Ponovno polnljive plinske jeklenke iz celega iz aluminijevih zlitin - Konstruiranje, izdelava in preskušanje (ISO 7866:2012)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.35 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 976-1:1997
angleško : Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels - Part 1: Requirements and test methods for single wall tanks
slovensko : Podzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - Horizontalni cilindrični rezervoarji za breztlačno shranjevanje utekočinjenih goriv na osnovi nafte - 1. del: Zahteve in preskusne metode za enoplaščne rezervoarje
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 976-2:1997
angleško : Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels - Part 2: Transport, handling, storage and installation of single wall tanks
slovensko : Podzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - Horizontalni cilindrični rezervoarji za breztlačno shranjevanje utekočinjenih goriv na osnovi nafte - 2. del: Transport, rokovanje, shranjevanje in postavitev enoplaščnih rezervoarjev
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1092-2:1997
angleško : Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 2: Cast iron flanges
slovensko : Prirobnice in prirobnični spoji - Okrogle prirobnice za cevi, ventile, vezne elemente (fitinge) in dodatke z oznako PN - 2. del: Prirobnice iz litega železa
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1092-3:2003
angleško : Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 3: Copper alloy flanges
slovensko : Prirobnice in prirobnični spoji - Okrogle prirobnice za cevi, ventile, fitinge in pribor z oznako PN - 3. del: Prirobnice iz bakrovih zlitin
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1092-4:2002
angleško : Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 4: Aluminium alloy flanges
slovensko : Prirobnice in prirobnični spoji - Okrogle prirobnice za cevi, ventile, vezne elemente (fitinge) in dodatke z oznako PN - 4. del: Prirobnice iz aluminijevih zlitin
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 77.150.10 23.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11120:2015
angleško : Gas cylinders - Refillable seamless steel tubes of water capacity between 150 l and 3000 l - Design, construction and testing (ISO 11120:2015)
slovensko : Plinske jeklenke - Ponovno polnljive velike jeklenke iz celega iz jekla z vodno prostornino od 150 do 3000 l - Konstruiranje, izdelava in preskušanje (ISO 11120:2015)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi