TC: TLP - Tlačne posode

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 495
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 49:1994
angleško: Malleable cast iron fittings threaded to ISO 7-1
slovensko: Fitingi iz temprane litine z navoji po ISO 7-1
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7-1:1994
angleško: Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads -- Part 1: Dimensions, tolerances and designation
slovensko: Cevni navoji, pri katerih je tesnjenje izvedeno z navojem - 1. del: Mere, tolerance in označevanje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 21.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7-2:2000
angleško: Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads -- Part 2: Verification by means of limit gauges
slovensko: Cevni navoji s tesnjenjem na navojih - 2. del: Verifikacija z uporabo mejnih kalibrov
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 21.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 407:2004
angleško: Small medical gas cylinders - Pin-index yoke-type valve connections (ISO 407:2004)
slovensko: Male plinske jeklenke za uporabo v medicini - Ventilski priključni nastavki po sistemu pin-index (ISO 407:2004)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 23.060.40 11.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 877:1999
angleško: Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings - Requirements, test methods and quality assurance
slovensko: Cevi, fitingi in pribor iz litega železa za hišne vodne odtoke – Zahteve, postopki preskušanja in zagotavljanje kakovosti
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 91.140.80 23.040.40 23.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 969:2009
angleško: Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for gas pipelines - Requirements and test methods
slovensko: Cevi, fitingi in dodatki iz duktilne litine za plinovode - Zahteve in postopki preskušanja
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 77.140.75 91.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 977:1997
angleško: Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Method for one side exposure to fluids
slovensko: Podzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - Postopek za preskus ene strani na vpliv tekočine
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 978:1997
angleško: Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Determination of factor alpha and factor beta
slovensko: Podzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - Določitev faktorjev α in ß
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1333:2006
angleško: Flanges and their joints - Pipework components - Definition and selection of PN
slovensko: Prirobnice in prirobnični spoji - Sestavni deli cevovodov - Definicija in izbira tlačne stopnje PN
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.040.60 01.040.23
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1626:2008
angleško: Cryogenic vessels - Valves for cryogenic service
slovensko: Kriogene posode - Ventili za kriogeno področje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.060.01 23.020.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1797:2001
angleško: Cryogenic vessels - Gas/material compatibility
slovensko: Kriogene posode - Združljivost plin/material
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1919:2000
angleško: Transportable gas cylinders - Cylinders for liquefied gases (excluding acetylene and LPG) - Inspection at time of filling
slovensko: Premične plinske jeklenke - Jeklenke za utekočinjene pline (razen acetilena in UNP) - Nadzor v času polnjenja
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1920:2000
angleško: Transportable gas cylinders - Cylinders for compressed gases (excluding acetylene) - Inspection at time of filling
slovensko: Premične plinske jeklenke - Jeklenke za stisnjene pline (razen acetilena) - Nadzor v času polnjenja
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 286-1:1998
angleško: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 1: Pressure vessels for general purposes
slovensko: Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 1. del: Tlačne posode za splošne namene
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 286-2:1992
angleško: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their trailers
slovensko: Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 2. del: Tlačne posode za zračne zavore in pomožne sisteme za motorna vozila in njihove priklopnike
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 286-3:1994
angleško: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 3: Steel pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
slovensko: Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 3. del: Tlačne posode iz jekla za zračne zavore in pomožno pnevmatsko opremo na tirnih vozilih
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 286-4:1994
angleško: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 4: Aluminium alloy pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
slovensko: Enostavne, neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 4. del: Tlačne posode iz aluminijevih zlitin za zračne zavore in pomožno pnevmatsko opremo na tirnih vozilih
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6708:1995
angleško: Pipework components -- Definition and selection of DN (nominal size)
slovensko: Cevni deli - Opredelitve in izvor imenskih mer
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6708:1995
angleško: Pipework components - Definition and selection of DN (nominal size) (ISO 6708:1995)
slovensko: Elementi za cevovode - Definicija in izbira DN (imenski premer) (ISO 6708: 1995)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 720-1:1999
angleško: Transportable gas cylinders - Gases and gas mixtures - Part 1: Properties of pure gases
slovensko: Premične plinske jeklenke - Plini in zmesi plinov - 1. del: Lastnosti čistih plinov
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 71.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7225:2007
angleško: Gas cylinders - Precautionary labels (ISO 7225:2005)
slovensko: Plinske jeklenke - Nalepke o nevarnosti (ISO 7225:2005)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7268:1983
angleško: Pipe components -- Definition of nominal pressure
slovensko: Cevne komponente - Definicija imenskega tlaka
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 764-7:2002
angleško: Pressure equipment - Part 7: Safety systems for unfired pressure equipment
slovensko: Tlačna oprema - 7. del: Varnostni sistemi za neogrevano tlačno opremo
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7866:2012
angleško: Gas cylinders - Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders - Design, construction and testing (ISO 7866:2012)
slovensko: Plinske jeklenke - Ponovno polnljive plinske jeklenke iz celega iz aluminijevih zlitin - Konstruiranje, izdelava in preskušanje (ISO 7866:2012)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 976-1:1997
angleško: Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels - Part 1: Requirements and test methods for single wall tanks
slovensko: Podzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - Horizontalni cilindrični rezervoarji za breztlačno shranjevanje utekočinjenih goriv na osnovi nafte - 1. del: Zahteve in preskusne metode za enoplaščne rezervoarje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi