TC: PVS - Fotonapetostni sistemi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 171
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Photovoltaic Systems - Terminology
slovensko: Fotonapetostni sistemi - Izrazje
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 01.040.27 27.160
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Sončni fotonapetostni sistemi - Zahteve za načrtovanje, izvedbo in montažo
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50380:2017
angleško: Marking and documentation requirements for Photovoltaic Modules
slovensko: Zahteve za označevanje in dokumentacijo fotonapetostnih modulov
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50461:2006
angleško: Solar cells - Datasheet information and product data for crystalline silicon solar cells
slovensko: Sončne celice – Tehnični podatki in podatki o izdelku za sončne celice iz kristalnega silicija
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50513:2009
angleško: Solar wafers - Data sheet and product information for crystalline silicon wafers for solar cell manufacturing
slovensko: Solarne rezine - Tehnični podatki in informacije o kristalnih silicijevih rezinah za izdelavo sončnih celic
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50524:2009
angleško: Data sheet and name plate for photovoltaic inverters
slovensko: Predstavitev tehničnih podatkov in napisne ploščice za fotonapetostne razsmernike
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50524:2021
angleško: Data sheet for photovoltaic inverters
slovensko: Predstavitev tehničnih podatkov za fotonapetostne razsmernike
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50530:2010
angleško: Overall efficiency of photovoltaic inverters
slovensko: Celovita učinkovitost fotonapetostnih razsmernikov
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50670:2016
angleško: External fire exposure to roofs in combination with photovoltaic (PV) arrays – Test method(s)
slovensko: Izpostavitev streh požaru z zunanje strani v kombinaciji s fotonapetostnimi (PV) sistemi - Metode preskušanja
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160 91.060.20 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60891:2010
angleško: Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics of photovoltaic devices
slovensko: Postopki za temperaturno in sevalno korekcijo izmerjenih karakteristik I-U fotonapetostnih naprav (IEC 60891:2009 (EQV))
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61194:1995
angleško: Characteristic parameters of stand-alone photovoltaic (PV) systems
slovensko: Značilni parametri samostojnih fotonapetostnih (PV) sistemov
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61345:1998
angleško: UV test for photovoltaic (PV) modules
slovensko: UV-preskus za fotonapetostne (PV) module
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61683:2000
angleško: Photovoltaic systems - Power conditioners - Procedure for measuring efficiency
slovensko: Fotonapetostni (PV) sistemi – Pretvorniki moči – Postopki za merjenje učinkovitosti
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61701:2012
angleško: Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules
slovensko: Korozijsko preskušanje fotonapetostnih (PV) modulov v slani megli (IEC 61701:2011)
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
Razveljavitev: 01-jul-2023
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61701:2020
angleško: Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules
slovensko: Korozijsko preskušanje fotonapetostnih (PV) modulov v slani megli
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61702:1999
angleško: Rating of direct coupled photovoltaic (PV) pumping systems
slovensko: Vrednotenje direktno sklopljenih fotonapetostnih (PV) črpalnih sistemov
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61725:1997
angleško: Analytical expression for daily solar profiles
slovensko: Analitični izrazi za dnevne sončne profile
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61727:1995
angleško: Photovoltaic (PV) systems - Characteristics of the utility interface
slovensko: Fotonapetostni (PV) sistemi – Značilnosti omrežnega vmesnika
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61829:2016
angleško: Crystalline silicon photovoltaic (PV) array - On-site measurement of I-V characteristics
slovensko: Fotonapetostno polje iz kristalnega silicija – Merjenje karakteristike I-U na mestu vgradnje
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 61836:2009
angleško: Solar photovoltaic energy systems - Terms, definitions and symbols
slovensko: Sončni fotonapetostni sistemi - Izrazi, definicije in simboli (IEC/TS 61836:2007)
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62093:2005
angleško: Balance-of-system components for photovoltaic systems - Design qualification natural environments
slovensko: Sistemska tehnika fotonapetostnih sistemov - Ocena zasnove za naravna okolja (IEC 62093:2005)
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62108:2008
angleško: Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies - Design qualification and type approval
slovensko: Koncentratorski fotonapetostni (CPV) moduli in sestavi - Ocena zasnove in odobritev tipa (IEC 62108:2007)
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62108:2016
angleško: Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies - Design qualificatoin and type approval
slovensko: Koncentratorski fotonapetostni (CPV) moduli in sestavi - Ocena zasnove in odobritev tipa
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62116:2014
angleško: Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures
slovensko: Fotonapetostni razsmerniki, povezani na omrežje - Postopki za preskušanje ukrepov proti otočnemu delovanju (IEC 62116:2014)
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62124:2005
angleško: Photovoltaic (PV) stand-alone systems - Design verification
slovensko: Otočni fotonapetostni (PV) sistemi - Preverjanje zasnove
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi