TC: CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 17 od 17


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62576:2018
angleško : Electric double-layer capacitors for use in hybrid electric vehicles - Test methods for electrical characteristics
slovensko : Elektronski dvoplastni kondenzatorji za hibridna električna vozila - Metode za preskušanje električnih karakteristik
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 31.060.01 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61851-1:2019
angleško : Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements
slovensko : Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla - 1. del: Splošne zahteve
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61980-1:2021
angleško : Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems - Part 1: General requirements
slovensko : Brezžični sistemi za prenos električne energije za električna vozila (WPT) - 1. del: Splošne zahteve
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC IEC/TS 61980-2:2020
angleško : Electric vehicle wireless power transfer (wpt) systems - Part 2: Specific requirements for communication between electric road vehicle (EV) and infrastructure with respect to wireless power transfer (WPT) systems
slovensko : Brezžični sistemi za prenos električne energije za električna vozila (WPT) - 2. del: Posebne zahteve za komunikacijo med električnim cestnim vozilom in infrastrukturo glede na sisteme brezžičnega prenosa energije
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC IEC/TS 61980-3:2020
angleško : Electric vehicle wireless power transfer (wpt) systems - Part 3: Specific requirements for the magnetic field wireless power transfer systems
slovensko : Brezžični sistemi za prenos električne energije za električna vozila (WPT) - 3. del: Posebne zahteve za sistem brezžičnega prenosa energije z magnetnim poljem
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62840-2:2019
angleško : Electric vehicle battery swap system - Part 2: Safety requirements
slovensko : Sistem menjave baterij električnih vozil - 2. del: Varnostne zahteve
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63110-1:2022
angleško : Protocol for Management of Electric Vehicles charging and discharging infrastructures - Part 1: Basic Definitions, Use Cases and architecture
slovensko : Protokol za upravljanje z infrastrukturo za polnjenje in praznjenje električnih vozil - 1. del: Osnovne definicije, primeri uporabe in arhitektura
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2022
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63119-1:2019
angleško : Information exchange for Electric Vehicle charging roaming service - Part 1:General
slovensko : Izmenjava informacij za gostovanje storitev napajanja električnih vozil - 1.del: Splošno
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 35.240.01 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61851-23:2014
angleško : Electric vehicle conductive charging system - Part 23: D.C. electric vehicle charging station
slovensko : Sistem kabelskega napajanja električnih vozil - 23. del: Postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z enosmernim tokom (IEC 61851-23:2014)
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61851-24:2014
angleško : Electric vehicle conductive charging system - Part 24: Digital communication between a d.c. EV charging station and an electric vehicle for control of d.c. charging
slovensko : Sistem kabelskega napajanja električnih vozil - 24. del: Digitalna komunikacija med enosmerno (d.c.) EV-napajalno postajo in električnim vozilom za krmiljenje enosmernega (d.c.) napajanja (IEC 61851-24:2014)
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61851-25:2021
angleško : Electric vehicle conductive charging system - Part 23-2: DC EV supply equipment where protection relies on electrical separation
slovensko : Sistem kabelskega napajanja električnih vozil - 23-2. del: Oprema za enosmerno napajanje EV, kjer varnost zagotavlja električno ločevanje
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61851-21-1:2017
angleško : Electric vehicle conductive charging system - Part 21-1: Electric vehicle onboard charger EMC requirements for conductive connection to an a.c./d.c. supply
slovensko : Sistem kabelskega napajanja električnih vozil - 21-1. del: Zahteve EMC za vgrajen napajalnik pri kabelski priključitvi na izmenično/enosmerno napajanje
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61851-21-2:2021
angleško : Electric vehicle conductive charging system - Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply - EMC requirements for off board electric vehicle charging systems
slovensko : Sistemi za napajanje električnih vozil - 21-2. del: Zahteve za električna vozila za priključitev na izmenično/enosmerno napajanje - EMC zahteve za zunanje napajalne sisteme električnih vozil
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61851-23:2014/AC:2016-06
angleško : Electric vehicle conductive charging system - Part 23: DC electric vehicle charging station
slovensko : Sistem kabelskega napajanja električnih vozil - 23. del: Postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z enosmernim tokom - Popravek AC
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški in francoski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61851-24:2014/AC:2015
angleško : Electric vehicle conductive charging system - Part 24: Digital communication between a d.c. EV charging station and an electric vehicle for control of d.c. charging
slovensko : Sistem kabelskega napajanja električnih vozil - 24. del: Digitalna komunikacija med enosmerno (d.c.) EV-napajalno postajo in električnim vozilom za krmiljenje enosmernega (d.c.) napajanja - Popravek AC
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61851-21-1:2017/AC:2017-11
angleško : Electric vehicle conductive charging system - Part 21-1: Electric vehicle on-board charger EMC requirements for conductive connection to an AC/DC supply
slovensko : Sistem kabelskega napajanja električnih vozil - 21-1. del: Zahteve EMC za vgrajen napajalnik pri kabelski priključitvi na izmenično/enosmerno napajanje - Popravek AC
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61851-1:2001
angleško : Electric vehicle conductive charging system -- Part 1: General requirements
slovensko : Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements (IEC 61851-1:2001)
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 43.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi