TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 73
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2445:1972
angleško : Joints in building -- Fundamental principles for design
slovensko : Gradbeni stiki - Osnove dimenzioniranja
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3447:1975
angleško : Joints in building -- General check-list of joint functions
slovensko : Gradbeni stiki - Splošni pregled funkcij stikov
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6927:2021
angleško : Buildings and civil engineering sealants - Vocabulary (ISO 6927:2021)
slovensko : Tesnilne mase za stavbe in gradbene inženirske objekte - Slovar (ISO 6927:2021)
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.100.50 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7389:2003
angleško : Building construction - Jointing products - Determination of elastic recovery of sealants (ISO 7389:2002)
slovensko : Gradnja objektov - Sredstva za stikovanje - Ugotavljanje sposobnosti povrnitve za tesnilne mase (ISO 7389:2002)
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7390:2003
angleško : Building construction - Jointing products - Determination of resistance to flow of sealants (ISO 7390:2002)
slovensko : Gradnja objektov - Sredstva za stikovanje - Ugotavljanje odpornosti proti tečenju za tesnilne mase (ISO 7390:2002)
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7727:1984
angleško : Joints in building -- Principles for jointing of building components -- Accommodation of dimensional deviations during construction
slovensko : Gradbeni stiki - Osnove stikovanja gradbenih elementov - Izravnava dimenzijskih odstopanj pri gradnji
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7845:1985
angleško : Horizontal joints between load-bearing walls and concrete floors -- Laboratory mechanical tests -- Effect of vertical loading and of moments transmitted by the floors
slovensko : Vodoravni stiki med nosilnimi stenami in betonskimi stropi - Laboratorijski mehanski preskusi - Vpliv navpične obremenitve in momentne obremenitve stropov
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 19.060 91.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8339:2005
angleško : Building construction - Sealants - Determination of tensile properties (Extension to break) (ISO 8339:2005)
slovensko : Gradnja objektov - Lepila - Tesnilne mase - Ugotavljanje nateznih lastnosti (nateg do porušitve) (ISO 8339:2005)
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8340:2005
angleško : Building construction - Sealants - Determination of tensile properties at maintained extension (ISO 8340:2005)
slovensko : Gradnja objektov – Lepila - Tesnilne mase - Ugotavljanje nateznih lastnosti pri vzdrževanem raztezku (ISO 8340:2005)
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9046:2021
angleško : Building and civil engineering sealants - Determination of adhesion/cohesion properties at constant temperature (ISO 9046:2021)
slovensko : Tesnilne mase za stavbe in gradbene inženirske objekte - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti pri stalni temperaturi (ISO 9046:2021)
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9047:2003
angleško : Building construction - Jointing products - Determination of adhesion/cohesion properties of sealants at variable temperatures (ISO 9047:2001)
slovensko : Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti pri spremenljivi temperaturi (ISO 9047:2001)
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9836:2017
angleško : Performance standards in building -- Definition and calculation of area and space indicators
slovensko : Standardi za lastnosti stavb - Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.040.01
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10563:2017
angleško : Buildings and civil engineering works - Sealants - Determination of change in mass and volume (ISO 10563:2017)
slovensko : Stavbe in gradbeni inženirski objekti - Tesnilne mase - Ugotavljanje spremembe mase in prostornine (ISO 10563:2017)
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 17.060 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10590:2005
angleško : Building construction - Sealants - Determination of tensile properties of sealants at maintained extension after immersion in water (ISO 10590:2005)
slovensko : Gradnja objektov – Tesnilne mase – Ugotavljanje nateznih lastnosti lepil pri vzdrževanem raztezku po namakanju v vodi (ISO 10590:2005)
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10591:2021
angleško : Building and civil engineering sealants - Determination of adhesion/cohesion properties of sealants after immersion in water (ISO 10591:2021)
slovensko : Tesnilne mase za stavbe in gradbene inženirske objekte - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti po namakanju v vodi (ISO 10591:2021)
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11431:2002
angleško : Building construction - Jointing products - Determination of adhesion/cohesion properties of sealants after exposure to heat, water and artificial light through glass (ISO 11431:2002)
slovensko : Gradnja objektov - Sredstva za stikovanje - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti tesnilnih mas po izpostavljenosti vročini, vodi in umetni svetlobi skozi steklo (ISO 11431:2002)
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11432:2021
angleško : Building and civil engineering sealants - Determination of resistance to compression (ISO 11432:2021)
slovensko : Tesnilne mase za stavbe in gradbene inženirske objekte - Ugotavljanje odpornosti proti pritisku (ISO 11432:2021)
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11600:2003
angleško : Building construction - Jointing products - Classification and requirements for sealants (ISO 11600:2002)
slovensko : Gradnja objektov - Sredstva za stikovanje - Klasifikacija in zahteve za tesnilne mase (ISO 11600:2002)
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12825:2001
angleško : Raised access floors
slovensko : Dvignjeni podi
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13213:2001
angleško : Hollow floors
slovensko : Votli podi
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13638:1996
angleško : Building construction -- Sealants -- Determination of resistance to prolonged exposure to water
slovensko : Gradnja poslopij - Tesnilne mase - Ugotavljanje odpornosti proti dolgotrajni izpostavljenosti vodi
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13964:2014
angleško : Suspended ceilings - Requirements and test methods
slovensko : Viseči stropi - Zahteve in preskusne metode
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14716:2004
angleško : Stretched ceilings - Requirements and test methods
slovensko : Napeti stropovi – Zahteve in preskusne metode
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2005
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15913:2009
angleško : Layout criteria for viewing area for spectators with special needs
slovensko : Merila za načrtovanje vidnega polja gledalcev s posebnimi potrebami
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 97.200.10 11.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 21542:2021
angleško : Building construction - Accessibility and usability of the built environment
slovensko : Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 11.180.01 91.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi