TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 64
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 1234:1993
angleško: Standardization programme - European Standards in the field of Construction products as defined by the Directive 89/106/EEC
slovensko: Standardizacijski program – Evropski standardi na področju gradbenih proizvodov, kot so opredeljeni v direktivi 89/106/EGS
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 01.120 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-2A: 225.06 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2445:1972
angleško: Joints in building -- Fundamental principles for design
slovensko: Gradbeni stiki - Osnove dimenzioniranja
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3447:1975
angleško: Joints in building -- General check-list of joint functions
slovensko: Gradbeni stiki - Splošni pregled funkcij stikov
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6927:2012
angleško: Buildings and civil engineering works - Sealants - Vocabulary (ISO 6927:2012)
slovensko: Stavbe in gradbeni inženirski objekti - Tesnilne mase - Slovar (ISO 6927:2012)
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.100.50 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški, francoski in nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7389:2003
angleško: Building construction - Jointing products - Determination of elastic recovery of sealants (ISO 7389:2002)
slovensko: Gradnja objektov - Sredstva za stikovanje - Ugotavljanje sposobnosti povrnitve za tesnilne mase (ISO 7389:2002)
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7390:2003
angleško: Building construction - Jointing products - Determination of resistance to flow of sealants (ISO 7390:2002)
slovensko: Gradnja objektov - Sredstva za stikovanje - Ugotavljanje odpornosti proti tečenju za tesnilne mase (ISO 7390:2002)
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7727:1984
angleško: Joints in building -- Principles for jointing of building components -- Accommodation of dimensional deviations during construction
slovensko: Gradbeni stiki - Osnove stikovanja gradbenih elementov - Izravnava dimenzijskih odstopanj pri gradnji
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7845:1985
angleško: Horizontal joints between load-bearing walls and concrete floors -- Laboratory mechanical tests -- Effect of vertical loading and of moments transmitted by the floors
slovensko: Vodoravni stiki med nosilnimi stenami in betonskimi stropi - Laboratorijski mehanski preskusi - Vpliv navpične obremenitve in momentne obremenitve stropov
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 19.060 91.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8339:2005
angleško: Building construction - Sealants - Determination of tensile properties (Extension to break) (ISO 8339:2005)
slovensko: Gradnja objektov - Lepila - Tesnilne mase - Ugotavljanje nateznih lastnosti (nateg do porušitve) (ISO 8339:2005)
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8340:2005
angleško: Building construction - Sealants - Determination of tensile properties at maintained extension (ISO 8340:2005)
slovensko: Gradnja objektov – Lepila - Tesnilne mase - Ugotavljanje nateznih lastnosti pri vzdrževanem raztezku (ISO 8340:2005)
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9046:2004
angleško: Building construction - Jointing products - Determination of adhesion/cohesion properties of sealants at constant temperature (ISO 9046:2002)
slovensko: Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti tesnilnih mas pri stalni temperaturi (ISO 9046:2002)
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9047:2003
angleško: Building construction - Jointing products - Determination of adhesion/cohesion properties of sealants at variable temperatures (ISO 9047:2001)
slovensko: Gradnja objektov - Tesnilne mase - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti pri spremenljivi temperaturi (ISO 9047:2001)
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9836:2017
angleško: Performance standards in building -- Definition and calculation of area and space indicators
slovensko: Standardi za lastnosti stavb - Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.040.01
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10563:2017
angleško: Buildings and civil engineering works - Sealants - Determination of change in mass and volume (ISO 10563:2017)
slovensko: Stavbe in gradbeni inženirski objekti - Tesnilne mase - Ugotavljanje spremembe mase in prostornine (ISO 10563:2017)
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 17.060 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10590:2005
angleško: Building construction - Sealants - Determination of tensile properties of sealants at maintained extension after immersion in water (ISO 10590:2005)
slovensko: Gradnja objektov – Tesnilne mase – Ugotavljanje nateznih lastnosti lepil pri vzdrževanem raztezku po namakanju v vodi (ISO 10590:2005)
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10591:2005
angleško: Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion properties of sealants after immersion in water (ISO 10591:2005)
slovensko: Gradnja objektov – Tesnilne mase - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti po namakanju v vodi (ISO 10591:2005)
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11431:2002
angleško: Building construction - Jointing products - Determination of adhesion/cohesion properties of sealants after exposure to heat, water and artificial light through glass (ISO 11431:2002)
slovensko: Gradnja objektov - Sredstva za stikovanje - Ugotavljanje adhezijskih/kohezijskih lastnosti tesnilnih mas po izpostavljenosti vročini, vodi in umetni svetlobi skozi steklo (ISO 11431:2002)
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11432:2005
angleško: Building construction - Sealants - Determination of resistance to compression (ISO 11432:2005)
slovensko: Gradnja objektov – Tesnilne mase – Ugotavljanje odpornosti proti pritisku (ISO 11432:2005)
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11600:2003
angleško: Building construction - Jointing products - Classification and requirements for sealants (ISO 11600:2002)
slovensko: Gradnja objektov - Sredstva za stikovanje - Klasifikacija in zahteve za tesnilne mase (ISO 11600:2002)
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12825:2001
angleško: Raised access floors
slovensko: Dvignjeni podi
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13213:2001
angleško: Hollow floors
slovensko: Votli podi
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13638:1996
angleško: Building construction -- Sealants -- Determination of resistance to prolonged exposure to water
slovensko: Gradnja poslopij - Tesnilne mase - Ugotavljanje odpornosti proti dolgotrajni izpostavljenosti vodi
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13964:2014
angleško: Suspended ceilings - Requirements and test methods
slovensko: Viseči stropi - Zahteve in preskusne metode
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14716:2004
angleško: Stretched ceilings - Requirements and test methods
slovensko: Napeti stropovi – Zahteve in preskusne metode
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2005
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15913:2009
angleško: Layout criteria for viewing area for spectators with special needs
slovensko: Merila za načrtovanje vidnega polja gledalcev s posebnimi potrebami
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 97.200.10 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi