TC: IRUD - Rudarstvo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 219
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 157:1996
angleško: Coal -- Determination of forms of sulfur
slovensko: Premog - Ugotavljanje načina vezave žvepla
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 310:1992
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of hygroscopic moisture content in analytical samples -- Gravimetric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati – Določevanje higroskopske vlage v analiznih vzorcih – Gravimetrijska metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 312:1986
angleško: Manganese ores -- Determination of active oxygen content, expressed as manganese dioxide -- Titrimetric method
slovensko: Manganove rude - Določevanje aktivnega kisika, izraženega kot manganov dioksid - Titrimetrijska metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 315:1984
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of nickel content -- Dimethylglyoxime spectrometric method and flame atomic absorption spectrometric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje niklja - Dimetilglioksimska spektrometrijska metoda in metoda plamenske atomske absorpcijske spektrometrije
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 317:1984
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of arsenic content -- Spectrometric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje arzena - Spektrometrijska metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 320:1981
angleško: Manganese ores -- Determination of sulphur content -- Barium sulphate gravimetric methods and sulphur dioxide titrimetric method after combustion
slovensko: Manganove rude - Določevanje žvepla - Gravimetrijska metoda z barijevim sulfatom in titrimetrijska metoda z žveplovim dioksidom po zgorevanju
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 349:1975
angleško: Hard coal -- Audibert-Arnu dilatometer test
slovensko: Črni premog - Audibert-Arnujev dilatometrični preskus
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 556:1980
angleško: Coke (greater than 20 mm in size) -- Determination of mechanical strength
slovensko: Koks (zrnatost nad 20 mm) - Ugotavljanje mehanske trdnosti
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 561:1989
angleško: Coal preparation plant -- Graphical symbols
slovensko: Obrat za pripravo premoga - Grafični simboli
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 565:1990
angleško: Test sieves -- Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet -- Nominal sizes of openings
slovensko: Preskusna sita - Kovinsko pletivo, kovinske perforirane plošče in električno oblikovane folije - Imenske mere odprtin
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 567:1995
angleško: Coke -- Determination of bulk density in a small container
slovensko: Koks - Določanje nasipne gostote v majhni posodi
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 587:1997
angleško: Solid mineral fuels -- Determination of chlorine using Eschka mixture
slovensko: Trdna fosilna goriva - Določevanje klora z uporabo Eschkajeve zmesi
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 609:1996
angleško: Solid mineral fuels -- Determination of carbon and hydrogen -- High temperature combustion method
slovensko: Trdna fosilna goriva - Določevanje ogljika in vodika - Metoda zgorevanja pri visoki temperaturi
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 610:1990
angleško: High-tensile steel chains (round link) for chain conveyors and coal ploughs
slovensko: Visokonosilne jeklene verige za verižne transporterje in pluge v rudarstvu
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.100.40 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 616:1995
angleško: Coke -- Determination of shatter indices
slovensko: Koks - Ugotavljanje drobljivosti
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 619:1981
angleško: Manganese ores -- Determination of chromium content -- Diphenylcarbazide photometric method and silver persulphate titrimetric method
slovensko: Manganove rude - Določevanje kroma - Difenilkarbazidna fotometrijska metoda in titrimetrijska metoda s srebrovim persulfatom
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 625:1996
angleško: Solid mineral fuels -- Determination of carbon and hydrogen -- Liebig method
slovensko: Trdna fosilna goriva - Določevanje ogljika in vodika - Liebigova metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 721:1991
angleško: Rock drilling equipment -- Integral stems
slovensko: Oprema za vrtanje kamnin - Enovito (monoblok) drogovje
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 722:1991
angleško: Rock drilling equipment -- Hollow drill steels in bar form, hexagonal and round
slovensko: Oprema za vrtanje kamnin - Votlo vrtalno drogovje v obliki šesterokotnih in okroglih palic
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 723:1991
angleško: Rock drilling equipment -- Forged collared shanks and corresponding chuck bushings for hollow hexagonal drill steels
slovensko: Oprema za vrtanje kamnin - Kovani usadniki in prilegajoče puše za votlo šesterokotno vrtalno drogovje
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 728:1995
angleško: Coke (nominal top size greater than 20 mm) -- Size analysis by sieving
slovensko: Koks (nazivna zrnatost nad 20 mm) - Določanje zrnatosti s sejalno analizo
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 923:2000
angleško: Coal cleaning equipment -- Performance evaluation
slovensko: Oprema za separiranje premoga - Preskušanje in vrednotenje učinkovitosti delovanja
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2002
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 924:1989
angleško: Coal preparation plant -- Principles and conventions for flowsheets
slovensko: Obrat za pripravo premoga - Načela in konvencije za diagrame poteka tehnoloških procesov
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1013:1995
angleško: Coke -- Determination of bulk density in a large container
slovensko: Koks - Določanje nasipne gostote v veliki posodi
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1014:1985
angleško: Coke -- Determination of true relative density, apparent relative density and porosity
slovensko: Koks - Določanje prave gostote, čiste gostote in poroznosti
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi