TC: MOC - Mobilne komunikacije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 499
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-726
angleško : International Electrotechnical Vocabulary - Part 726: Transmission lines and waveguides
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 726: Prenosni vodi in valovodi
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.120.10 01.040.33
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški, francoski, ruski in španski jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50290-2-27:2002/A1:2007
angleško : Communication cables -- Part 2-27: Common design rules and construction - Halogen free flame retardant thermoplastic sheathing compounds
slovensko : Komunikacijski kabli – 2-27. del: Skupna pravila za načrtovanje in konstrukcija – Brezhalogenske termoplastične izolacijske zmesi, ki zavirajo gorenje, za oplaščenje
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.120.10 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2007
Razveljavitev : 01-Feb-2024
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50582:2016
angleško : Method of test for resistance to fire of unprotected optical fibre cables for use in emergency circuits (diameter less than or equal to 20 mm)
slovensko : Metoda preskušanja odpornosti nezaščitenih optičnih kablov, ki se uporabljajo v zasilnih tokokrogih (s premerom, manjšim ali enakim 20 mm), proti ognju
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61726:2015
angleško : Cable assemblies, cables, connectors and passive microwave components - Screening attenuation measurement by the reverberation chamber method (IEC 61726:2015)
slovensko : Kabelski sestavi, kabli, konektorji in pasivne mikrovalovne komponente - Meritve zaslonskega slabljenja z metodo odmevne komore (IEC 61726:2015)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.120.30 33.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62522:2014
angleško : Calibration of tuneable laser sources (IEC 62522:2014)
slovensko : Umerjanje nastavljivih laserskih virov (IEC 62522:2014)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 17.180.01 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62614:2010
angleško : Fibre optics - Launch condition requirements for measuring multimode attenuation (IEC 62614:2010)
slovensko : Optična vlakna - Zahteve za meritve večrodovnega slabljenja pred začetkom proizvodnje (IEC 62614:2010)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
Razveljavitev : 01-Sep-2023
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 700 V1.2.1 (2000-09)
angleško : Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Wireless Relay Station (WRS)
slovensko : Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) - Brezžična relejna postaja (WRS)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.070.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50288-1:2013
angleško : Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 1: Generic specification
slovensko : Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje - 1. del: Rodovna specifikacija
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50288-7:2005
angleško : Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control -- Part 7: Sectional specification for instrumentation and control cables
slovensko : Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 7. del: Področna specifikacija za instrumentne in krmilne kable
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
Razveljavitev : 01-Feb-2023
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50411-2:2008
angleško : Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems - Product specifications -- Part 2: General and guidance for optical fibre cable joint closures, protected microduct closures, and microduct connectors
slovensko : Delilniki za optična vlakna in kabelske spojnice za uporabo v optičnih komunikacijskih sistemih - Specifikacija izdelka - 2. del: Splošno in napotki za kabelske spojnice optičnih kablov, zaščitene spojnice za mikrokanale in konektorje mikrokanalov
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50551-2:2013
angleško : Simplex and duplex cables to be used for cords - Part 2: Detailed Specification and minimum requirements for simplex ruggedized single mode cables to be used for patchcord/cords Category U
slovensko : Simpleksni in dupleksni kabli za vrvice - 2. del: Podrobna specifikacija in minimalne zahteve za simpleksne robustne enorodne optične kable za povezovalne vrvice/vrvice kategorije U
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
Razveljavitev : 01-Mar-2023
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61169-1:2013
angleško : Radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and measuring methods
slovensko : Radiofrekvenčni konektorji - 1. del: Rodovna specifikacija - Splošne zahteve in merilne metode
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61754-1:2013
angleško : Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 1: General and guidance
slovensko : Optični spojni elementi in pasivne komponente - Vmesniki optičnih konektorjev - 1. del: Splošno in navodilo (IEC 61754-1:2013)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61754-4:2013
angleško : Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 4: Type SC connector family
slovensko : Optični spojni elementi in pasivne komponente - Vmesniki optičnih konektorjev - 4. del: Konektorska družina vrste SC
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
Razveljavitev : 01-May-2023
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61754-6:2013
angleško : Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 6: Type MU connector family
slovensko : Optični spojni elementi in pasivne komponente - Vmesniki optičnih konektorjev - 6. del: Konektorska družina vrste MU (IEC 61754-6:2013)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
Razveljavitev : 01-May-2023
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61755-1:2006
angleško : Fibre optic connector optical interfaces -- Part 1: Optical interfaces for single mode non-dispersion shifted fibres - General and guidance
slovensko : Optični vmesniki konektorja optičnih vlaken – 1. del: Optični vmesniki za enorodovna vlakna z nepremaknjeno disperzijo – Splošno in napotek (IEC 61755-1:2005)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
Razveljavitev : 01-Oct-2023
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62037-1:2012
angleško : Passive r.f. and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 1: General requirements and measuring methods (IEC 62037-1:2012)
slovensko : Pasivne radiofrekvenčne (rf) in mikrovalovne naprave, meritve intermodulacijskega nivoja - 1. del: Splošne zahteve in merilne metode (IEC 62037-1:2012)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
Razveljavitev : 01-Jan-2025
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62037-2:2013
angleško : Passive r.f. and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 2: Measurement of passive intermodulation in coaxial cable assemblies (IEC 62037-2:2012)
slovensko : Pasivne radiofrekvenčne (rf) in mikrovalovne naprave, meritve intermodulacijskega nivoja - 2. del: Meritve pasivne intermodulacije v koaksialnih kabelskih sestavih (IEC 62037-2:2012)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.120.10 33.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
Razveljavitev : 01-Jan-2025
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62037-3:2012
angleško : Passive r.f. and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 3: Measurement of passive intermodulation in coaxial connectors (IEC 62037-3:2012)
slovensko : Pasivne radiofrekvenčne (rf) in mikrovalovne naprave, meritve intermodulacijskega nivoja - 3. del: Meritve pasivne intermodulacije v koaksialnih konektorjih (IEC 62037-3:2012)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.120.10 33.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2012
Razveljavitev : 01-Jan-2025
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62037-5:2013
angleško : Passive r.f. and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 5: Measurement of passive intermodulation in filters
slovensko : Pasivne radiofrekvenčne (rf) in mikrovalovne naprave, meritve intermodulacijskega nivoja - 5. del: Meritve pasivne intermodulacije v filtrih (IEC 62037-5:2013)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
Razveljavitev : 01-Jan-2025
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62037-6:2013
angleško : Passive r.f. and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 6: Measurement of passive intermodulation in antennas
slovensko : Pasivne radiofrekvenčne (rf) in mikrovalovne naprave, meritve intermodulacijskega nivoja - 6. del: Meritve pasivne intermodulacije v antenah (IEC 62037-6:2013)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2014
Razveljavitev : 01-Jan-2025
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62074-1:2014
angleško : Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic WDM devices - Part 1: Generic specification
slovensko : Optični spojni elementi in pasivne komponente - Optični elementi za WDM (valovni multipleks) - 1. del: Rodovna specifikacija (IEC 62074-1:2014)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62129-2:2011
angleško : Calibration of wavelength/optical frequency measurement insturments - Part 2: Michelson interferometer single wavelength meters (IEC 62129-2:2011)
slovensko : Kalibriranje valovno-dolžinskih/optično-frekvenčnih merilnih instrumentov - 2. del: Merilniki ene valovne dolžine z Michelsonovim interferometrom (IEC 62129-2:2011)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62148-6:2003
angleško : Fibre optic active components and devices - Package and interface standards -- Part 6: ATM-PON transceivers
slovensko : Aktivne komponente in naprave optičnih vlaken – Standardi oblike in vmesnika– 6. del: ATM-PON oddajniki in sprejemniki (IEC 62148-6:2003)*
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
Razveljavitev : 01-Apr-2023
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62149-1:2012
angleško : Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 1: General and guidance (IEC 62149-1:2011)
slovensko : Aktivne komponente in naprave optičnih vlaken - Izvedbeni standardi - 1. del: Splošno in navodilo (IEC 62149-1:2011)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi