TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 18 od 18


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15941:2010
angleško: Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Methodology and data for generic data
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Metodologija in informacije za generične podatke
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15942:2011
angleško: Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format - Business to Business
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Komunikacijski format - Medpodjetniško poslovanje
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 35.240.67 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15978:2011
angleško: Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Vrednotenje učinkov ravnanja z okoljem v stavbah - Računska metoda
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16627:2015
angleško: Sustainability of construction works - Assessment of economic performance of buildings - Calculation methods
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje ekonomskih lastnosti stavb - Računska metoda
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16970:2016
angleško: Sustainability of construction works - Guidance for the implementation of EN 15804
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Navodila za uporabo EN 15804
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17005:2016
angleško: Sustainability of construction works - Additional environmental impact categories and indicators - Background information and possibilities - Evaluation of the possibility of adding environmental impact categories and related indicators and calculation methods for the assessment of the environmental performance of buildings
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Dodatne kategorije in kazalniki vplivov na okolje - Temeljne informacije in možnosti - Vrednotenje možnosti dodanih kategorij vplivov na okolje in sorodnih kazalnikov ter računske metode za ocenjevanje učinkov ravnanja z okoljem v stavbah
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.010.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15643-1:2010
angleško: Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings - Part 1: General framework
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje trajnostnosti stavb - 1. del: Splošni okvir
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15643-2:2011
angleško: Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 2: Framework for the assessment of environmental performance
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje stavb - 2. del: Okvir za ocenjevanje učinkov ravnanja z okoljem
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15643-3:2012
angleško: Sustainability of Construction Works - Assessment of Buildings - Part 3: Framework for the assessment of social performance
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje stavb - 3. del: Okvir za ocenjevanje družbenega učinka
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15643-4:2012
angleško: Sustainability of Construction Works - Assessment of Buildings - Part 4: Framework for the assessment of economic performance
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje stavb - 4. del: Okvir za ocenjevanje ekonomskega učinka
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15643-5:2017
angleško: Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings and civil engineering works - Part 5: Framework on specific principles and requirement for civil engineering works
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje trajnostnosti stavb in gradbenih inženirskih objektov - 5. del: Okvir za določitev posebnih načel in zahtev za gradbene inženirske objekte
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15804:2012+A2:2019
angleško: Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Skupna pravila za kategorije proizvodov za gradbene proizvode
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16309:2014+A1:2014
angleško: Sustainability of construction works - Assessment of social performance of buildings - Calculation methodology
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje družbenih lastnosti stavb - Metodologija računanja
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15804:2012
angleško: Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije na proizvodih - Osnovna pravila za kategorije proizvodov za gradbene proizvode
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2012
Razveljavitev: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16309:2014
angleško: Sustainability of construction works - Assessment of social performance of buildings - Calculation methodology
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje družbenih lastnosti stavb - Metodologija računanja
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2014
Razveljavitev: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15804:2012+A1:2013
angleško: Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Skupna pravila za kategorije proizvodov za gradbene proizvode
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.010.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2013
Razveljavitev: 01-dec-2019
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 15643
angleško: Sustainability of construction works - Framework for assessment of buildings and civil engineering works
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Okvir za ocenjevanje trajnostnosti stavb in gradbenih inženirskih objektov
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.040.01
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 17472
angleško: Sustainability of construction works - Sustainability assessment civil engineering works - Calculation methods
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje trajnostnosti gradbenih inženirskih objektov - Računske metode
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.040.01
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi