TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 75
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60205:2017
angleško : Calculation of the effective parameters of magnetic piece parts
slovensko : Izračun efektivnih parametrov magnetnih sestavnih delov
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60556:2006
angleško : Gyromagnetic materials intended for application at microwave frequencies - Measuring methods for properties
slovensko : Giromagnetne snovi za uporabo pri mikrovalovnih frekvencah – Merilne metode za določene lastnosti (IEC 60556:2006)
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61007:2020
angleško : Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Measuring methods and test procedures
slovensko : Transformatorji in induktorji za uporabo v elektronski in telekomunikacijski opremi - Metode merjenja in preskusni postopki
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61332:2017
angleško : Soft ferrite material classification
slovensko : Klasifikacija mehkoferitnih materialov
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61333:2019
angleško : Marking on ferrite cores
slovensko : Označevanje feritnih jeder
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61605:2005
angleško : Fixed inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Marking codes
slovensko : Fiksne dušilke za elektronsko in telekomunikacijsko opremo – Označevalne kode (IEC 61605:2005)
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.180 01.070
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61605:2017
angleško : Fixed inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Marking codes
slovensko : Fiksne dušilke za elektronsko in telekomunikacijsko opremo - Označevalne kode
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.180 01.070
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61631:2020
angleško : Test method for the mechanical strength of cores made of magnetic oxides
slovensko : Metode za preskušanje mehanske trdnosti jeder iz magnetnih oksidov
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62211:2017
angleško : Inductive components - Reliability management
slovensko : Induktivne komponente - Obvladovanje zanesljivosti
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62358:2012
angleško : Ferrite cores - Standard inductance factor for gapped cores and its tolerance
slovensko : Feritna jedra - Standardni faktor induktance za jedra z režo in njegove tolerance
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63299:2022
angleško : Classification of magnetic powder cores
slovensko : Klasifikacija jeder iz magnetnega prahu
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.100.10 29.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60401-1:2020
angleško : Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites - Part 1: Terms used for physical irregularities and reference of dimensions
slovensko : Pojmi in nomenklatura za jedra iz mehkomagnetnih feritov - 1. del: Pojmi, uporabljeni za fizikalne nepravilnosti, in sklicevanje na mere
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 01.040.29 29.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60401-2:2003
angleško : Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites -- Part 2: Reference of dimensions
slovensko : Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites - Part 2: Reference of dimensions (IEC 60401-2:2003)
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60401-2:2010
angleško : Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites - Part 2: Reference of dimensions (IEC 60401-2:2009)
slovensko : Pojmi in nomenklatura za jedra iz mehkomagnetnega ferita - 2. del: Sklicevanje na mere (IEC 60401-2:2009)
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60401-3:2016
angleško : Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites - Part 3: Guidelines on the format of data appearing in manufacturers' catalogues of transformaer and inductor cores
slovensko : Pojmi in nomenklatura za jedra iz mehkomagnetnega ferita - 3. del: Smernice o velikosti podatkov, ki se pojavljajo v katalogih proizvajalcev jeder za transformatorje in tuljave
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60424-1:2016
angleško : Ferrite cores - Guidelines on the limits of surface irregularities - Part 1: General Specification
slovensko : Feritna jedra - Smernice o mejnih vrednostih površinskih nepravilnosti - 1. del: Splošna specifikacija
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60424-3:2016
angleško : Ferrite cores - Guideline on the limits of surface irregularities - Part 3: ETD-cores, EER-cores, EC-cores and E-cores
slovensko : Feritna jedra - Smernica o mejnih vrednostih površinskih nepravilnosti - 3. del: ETD-jedra, EER-jedra, EC-jedra in E-jedra
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60424-4:2016
angleško : Ferrite cores - Guidelines on the limits of surface irregularities - Part 4: Ring-cores
slovensko : Feritna jedra - Smernice o mejnih vrednostih površinskih nepravilnosti - 4. del: Obročkasta jedra
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60424-5:2009
angleško : Ferrite cores - Guide on the limits of surface irregularities - Part 5: Planar-cores (IEC 60424-5:2009)
slovensko : Feritna jedra - Vodilo o omejitvah površinskih neregularnosti - 5. del: Planarna jedra (IEC 60424-5:2009)
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60424-8:2015
angleško : Ferrite cores - Guidelines on the limits of surface irregularities - Part 8: PQ-cores
slovensko : Feritna jedra - Smernice o omejitvah površinskih nepravilnostih - 8. del: Jedra PQ
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60740-1:2005
angleško : Laminations for transformers and inductors -- Part 1: Mechanical and electrical characteristics
slovensko : Laminati za transformatorje in dušilke – 1. del: Mehanske in električne karakteristike (IEC 60740-1:2005)
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62024-1:2018
angleško : High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 1: Nanohenry range chip inductor
slovensko : Visokofrekvenčne induktivne komponente - Električne karakteristike in merilne metode - 1. del: Čipni induktor v območju nanohenrijev
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62024-2:2009
angleško : High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 2: Rated current of inductors for DC to DC converters (IEC 62024-2:2008)
slovensko : Visokofrekvenčni induktivni sestavni deli - Električne karakteristike in merilne metode - 2. del: Odvisni tok tuljav za DC/DC presmernik (IEC 62024-2:2008)
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62024-2:2020
angleško : High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 2: Rated current of inductors for DC to DC converters
slovensko : Visokofrekvenčne induktivne komponente - Električne karakteristike in merilne metode - 2. del: Naznačeni tok tuljav za presmernik DC/DC
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62025-1:2007
angleško : High frequency inductive components - Non-electrical characteristics and measuring methods -- Part 1: Fixed, surface mounted inductors for use in electronic and telecommunication equipment
slovensko : Visokofrekvenčne induktivne komponente – Neelektrične karakteristike in merilne metode – 1. del: Fiksni, površinsko pritrjeni induktorji za uporabo v elektronski in telekomunikacijski opremi (IEC 62025-1:2007)
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi