TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 72
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60205:2017
angleško: Calculation of the effective parameters of magnetic piece parts
slovensko: Izračun efektivnih parametrov magnetnih sestavnih delov
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60556:2006
angleško: Gyromagnetic materials intended for application at microwave frequencies - Measuring methods for properties
slovensko: Giromagnetne snovi za uporabo pri mikrovalovnih frekvencah – Merilne metode za določene lastnosti (IEC 60556:2006)
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61007:2020
angleško: Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Measuring methods and test procedures
slovensko: Transformatorji in induktorji za uporabo v elektronski in telekomunikacijski opremi - Metode merjenja in preskusni postopki
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61332:2017
angleško: Soft ferrite material classification
slovensko: Klasifikacija mehkoferitnih materialov
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61333:2019
angleško: Marking on ferrite cores
slovensko: Označevanje feritnih jeder
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61605:2005
angleško: Fixed inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Marking codes
slovensko: Fiksne dušilke za elektronsko in telekomunikacijsko opremo – Označevalne kode (IEC 61605:2005)
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.180 01.070
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61605:2017
angleško: Fixed inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Marking codes
slovensko: Fiksne dušilke za elektronsko in telekomunikacijsko opremo - Označevalne kode
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.180 01.070
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61631:2020
angleško: Test method for the mechanical strength of cores made of magnetic oxides
slovensko: Metode za preskušanje mehanske trdnosti jeder iz magnetnih oksidov
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62211:2017
angleško: Inductive components - Reliability management
slovensko: Induktivne komponente - Obvladovanje zanesljivosti
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62358:2012
angleško: Ferrite cores - Standard inductance factor for gapped cores and its tolerance
slovensko: Feritna jedra - Standardni faktor induktance za jedra z režo in njegove tolerance
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60401-1:2020
angleško: Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites - Part 1: Terms used for physical irregularities and reference of dimensions
slovensko: Pojmi in nomenklatura za jedra iz mehkomagnetnih feritov - 1. del: Pojmi, uporabljeni za fizikalne nepravilnosti, in sklicevanje na mere
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 01.040.29 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60401-2:2003
angleško: Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites -- Part 2: Reference of dimensions
slovensko: Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites - Part 2: Reference of dimensions (IEC 60401-2:2003)
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60401-2:2010
angleško: Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites - Part 2: Reference of dimensions (IEC 60401-2:2009)
slovensko: Pojmi in nomenklatura za jedra iz mehkomagnetnega ferita - 2. del: Sklicevanje na mere (IEC 60401-2:2009)
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60401-3:2016
angleško: Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites - Part 3: Guidelines on the format of data appearing in manufacturers' catalogues of transformaer and inductor cores
slovensko: Pojmi in nomenklatura za jedra iz mehkomagnetnega ferita - 3. del: Smernice o velikosti podatkov, ki se pojavljajo v katalogih proizvajalcev jeder za transformatorje in tuljave
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60424-1:2016
angleško: Ferrite cores - Guidelines on the limits of surface irregularities - Part 1: General Specification
slovensko: Feritna jedra - Smernice o mejnih vrednostih površinskih nepravilnosti - 1. del: Splošna specifikacija
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60424-2:2016
angleško: Ferrite cores - Guidelines on the limits of surface irregularities - Part 2: RM-cores
slovensko: Feritna jedra - Smernice o mejnih vrednostih površinskih nepravilnosti - 2. del: RM-jedra
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60424-3:2016
angleško: Ferrite cores - Guideline on the limits of surface irregularities - Part 3: ETD-cores, EER-cores, EC-cores and E-cores
slovensko: Feritna jedra - Smernica o mejnih vrednostih površinskih nepravilnosti - 3. del: ETD-jedra, EER-jedra, EC-jedra in E-jedra
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60424-4:2016
angleško: Ferrite cores - Guidelines on the limits of surface irregularities - Part 4: Ring-cores
slovensko: Feritna jedra - Smernice o mejnih vrednostih površinskih nepravilnosti - 4. del: Obročkasta jedra
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60424-5:2009
angleško: Ferrite cores - Guide on the limits of surface irregularities - Part 5: Planar-cores (IEC 60424-5:2009)
slovensko: Feritna jedra - Vodilo o omejitvah površinskih neregularnosti - 5. del: Planarna jedra (IEC 60424-5:2009)
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60424-8:2015
angleško: Ferrite cores - Guidelines on the limits of surface irregularities - Part 8: PQ-cores
slovensko: Feritna jedra - Smernice o omejitvah površinskih nepravilnostih - 8. del: Jedra PQ
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60740-1:2005
angleško: Laminations for transformers and inductors -- Part 1: Mechanical and electrical characteristics
slovensko: Laminati za transformatorje in dušilke – 1. del: Mehanske in električne karakteristike (IEC 60740-1:2005)
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62024-1:2018
angleško: High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 1: Nanohenry range chip inductor
slovensko: Visokofrekvenčne induktivne komponente - Električne karakteristike in merilne metode - 1. del: Čipni induktor v območju nanohenrijev
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62024-2:2009
angleško: High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 2: Rated current of inductors for DC to DC converters (IEC 62024-2:2008)
slovensko: Visokofrekvenčni induktivni sestavni deli - Električne karakteristike in merilne metode - 2. del: Odvisni tok tuljav za DC/DC presmernik (IEC 62024-2:2008)
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62024-2:2020
angleško: High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 2: Rated current of inductors for DC to DC converters
slovensko: Visokofrekvenčne induktivne komponente - Električne karakteristike in merilne metode - 2. del: Naznačeni tok tuljav za presmernik DC/DC
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62025-1:2007
angleško: High frequency inductive components - Non-electrical characteristics and measuring methods -- Part 1: Fixed, surface mounted inductors for use in electronic and telecommunication equipment
slovensko: Visokofrekvenčne induktivne komponente – Neelektrične karakteristike in merilne metode – 1. del: Fiksni, površinsko pritrjeni induktorji za uporabo v elektronski in telekomunikacijski opremi (IEC 62025-1:2007)
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi