TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 371
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10113:2020
angleško : Metallic materials - Sheet and strip - Determination of plastic strain ratio (ISO 10113:2020, Corrected version 2020-11)
slovensko : Kovinski materiali - Pločevina in trakovi - Ugotavljanje količnika plastične anizotropije (ISO 10113:2020, popravljena različica 2020-11)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen in popravljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2566-1:2021
angleško : iSteel - Conversion of elongation values - Part 1: Carbon and low-alloy steels (ISO 2566-1:2021, Corrected version 2022-06)
slovensko : Jekla - Pretvarjanje vrednosti raztezkov - 1. del: Ogljikova in malolegirana jekla (ISO 2566-1:2021, popravljena različica 2022-06)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.080.20 77.040.10
Stopnja : 8100 Status : Objavljen in popravljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2566-2:2021
angleško : Steel - Conversion of elongation values - Part 2: Austenitic steels (ISO 2566-2:2021, Corrected version 2022-05)
slovensko : Jekla - Pretvarjanje vrednosti raztezkov - 2. del: Avstenitna jekla (ISO 2566-2:2021, popravljena različica 2022-05)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.080.20 77.040.10
Stopnja : 8100 Status : Objavljen in popravljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 204:2018
angleško : Metallic materials - Uniaxial creep testing in tension - Method of test (ISO 204:2018)
slovensko : Kovinski materiali - Preskušanje nesoosnega lezenja pri nategu - Metoda preskušanja (ISO 204:2018)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 376:2011
angleško : Metallic material - Calibration of force-proving instruments used for the verification of uniaxial testing machines (ISO 376:2011)
slovensko : Kovinski materiali - Umerjanje merilnikov sile, ki se uporabljajo za preverjanje preskusnih strojev z enoosno obremenitvijo (ISO 376:2011)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 642:1999
angleško : Steel - Hardenability test by end quenching (Jominy test) (ISO 642:1999)
slovensko : Jeklo - Preskus kaljivosti jekla po Jominyju (ISO 642:1999)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.040.99 77.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 643:2020
angleško : Steels - Micrographic determination of the apparent grain size (ISO 643:2019, Corrected version 2020-03)
slovensko : Jekla - Mikrografsko določevanje navidezne velikosti kristalnih zrn (ISO 643:2019, popravljena različica 2020-03)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.080.20 77.040.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 148-1:2016
angleško : Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 1: Test method (ISO 148-1:2016)
slovensko : Kovinski materiali - Udarni preskus po Charpyju - 1. del: Preskusna metoda (ISO 148-1:2016)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 148-2:2016
angleško : Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 2: Verification of testing machines (ISO 148-2:2016)
slovensko : Kovinski materiali - Udarni preskus po Charpyju - 2. del: Preverjanje preskusnih naprav (ISO 148-2:2016)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 148-3:2016
angleško : Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 3: Preparation and characterization of Charpy V-notch test pieces for indirect verification of pendulum impact machines (ISO 148-3:2016)
slovensko : Kovinski materiali - Udarni preskus po Charpyju - 3. del: Priprava in ugotavljanje značilnosti V-zareznih preskušancev po Charpyju za posredno preverjanje udarnih naprav (ISO 148-3:2016)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1518:1998
angleško : Non-destructive testing - Leak testing - Characterization of mass spectrometer leak detectors
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Preskus tesnosti – Karakterizacija masno-spektrometričnih detektorjev puščanja
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1593:1999
angleško : Non-destructive testing - Leak testing - Bubble emission techniques
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Preskušanje tesnosti - Tehnika preskušanja z mehurčki
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2001
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1779:1999
angleško : Non-destructive testing - Leak testing - Criteria for method and technique selection
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Preskus tesnosti - Kriteriji za izbiro metode in postopka
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2400:2012
angleško : Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Specification for calibration block No. 1 (ISO 2400:2012)
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Ultrazvočne preiskave - Specifikacije za umeritveni vzorec št. 1 (ISO 2400:2012)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3058:1998
angleško : Non-destructive testing - Aids to visual inspection - Selection of low-power magnifiers
slovensko : Neporušitvene preiskave - Pripomočki za vizualne preglede - Izbor povečevalnikov z majhno zmogljivostjo povečanja
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3059:2012
angleško : Non-destructive testing - Penetrant testing and magnetic particle testing - Viewing conditions (ISO 3059:2012)
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Penetrantsko preskušanje in preskušanje z magnetnimi delci - Pogoji opazovanja (ISO 3059:2012)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3785:2006
angleško : Metallic materials - Designation of test specimen axes in relation to product texture (ISO 3785:2006)
slovensko : Kovinski materiali – Označevanje osi preskusnih vzorcev glede na teksturo snovi vzorca (ISO 3785:2006)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3887:2018
angleško : Steels - Determination of the depth of decarburization (ISO 3887:2017)
slovensko : Jekla - Določevanje globine razogličene plasti (ISO 3887:2017)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.080.20 77.040.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5577:2017
angleško : Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Vocabulary (ISO 5577:2017)
slovensko : Neporušitvene preiskave - Preskušanje z ultrazvokom - Slovar (ISO 5577:2017)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100 01.040.19
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5579:2013
angleško : Non-destructive testing - Radiographic testing of metallic materials using film and X- or gamma rays - Basic rules (ISO 5579:2013)
slovensko : Neporušitvene preiskave - Radiografski pregled kovinskih materialov z rentgenskimi ali gama žarki z uporabo filma - Osnovna pravila (ISO 5579:2013)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7438:2020
angleško : Metallic materials - Bend test (ISO 7438:2020)
slovensko : Kovinski materiali - Upogibni preskus (ISO 7438:2020)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7799:2000
angleško : Metallic materials - Sheet and strip 3 mm thick or less - Reverse bend test (ISO 7799:1985)
slovensko : Kovinski materiali - Pločevina in trakovi z debelino 3 mm ali manj - Preskus z izmeničnim upogibanjem (ISO 7799:1985)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7800:2012
angleško : Metallic materials - Wire - Simple torsion test
slovensko : Kovinski materiali - Žica - Enostavni vzvojni preskus
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7801:1984
angleško : Metallic materials -- Wire -- Reverse bend test
slovensko : Kovinski materiali - Žica - Preskus z izmeničnim upogibanjem
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7802:2013
angleško : Metallic materials - Wire - Wrapping test
slovensko : Kovinski materiali - Žica - Vzvojni preskus
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi