TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 365
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 204:2018
angleško: Metallic materials - Uniaxial creep testing in tension - Method of test (ISO 204:2018)
slovensko: Kovinski materiali - Preskušanje nesoosnega lezenja pri nategu - Metoda preskušanja (ISO 204:2018)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 376:2011
angleško: Metallic material - Calibration of force-proving instruments used for the verification of uniaxial testing machines (ISO 376:2011)
slovensko: Kovinski materiali - Umerjanje merilnikov sile, ki se uporabljajo za preverjanje preskusnih strojev z enoosno obremenitvijo (ISO 376:2011)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 642:1999
angleško: Steel - Hardenability test by end quenching (Jominy test) (ISO 642:1999)
slovensko: Jeklo - Preskus kaljivosti jekla po Jominyju (ISO 642:1999)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.99 77.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 643:2020
angleško: Steels - Micrographic determination of the apparent grain size (ISO 643:2019, Corrected version 2020-03)
slovensko: Jekla - Mikrografsko določevanje navidezne velikosti kristalnih zrn (ISO 643:2019, popravljena različica 2020-03)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.080.20 77.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 148-1:2016
angleško: Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 1: Test method (ISO 148-1:2016)
slovensko: Kovinski materiali - Udarni preskus po Charpyju - 1. del: Preskusna metoda (ISO 148-1:2016)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 148-2:2016
angleško: Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 2: Verification of testing machines (ISO 148-2:2016)
slovensko: Kovinski materiali - Udarni preskus po Charpyju - 2. del: Preverjanje preskusnih naprav (ISO 148-2:2016)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 148-3:2016
angleško: Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 3: Preparation and characterization of Charpy V-notch test pieces for indirect verification of pendulum impact machines (ISO 148-3:2016)
slovensko: Kovinski materiali - Udarni preskus po Charpyju - 3. del: Priprava in ugotavljanje značilnosti V-zareznih preskušancev po Charpyju za posredno preverjanje udarnih naprav (ISO 148-3:2016)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1518:1998
angleško: Non-destructive testing - Leak testing - Characterization of mass spectrometer leak detectors
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Preskus tesnosti – Karakterizacija masno-spektrometričnih detektorjev puščanja
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1593:1999
angleško: Non-destructive testing - Leak testing - Bubble emission techniques
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Preskušanje tesnosti - Tehnika preskušanja z mehurčki
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1779:1999
angleško: Non-destructive testing - Leak testing - Criteria for method and technique selection
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Preskus tesnosti - Kriteriji za izbiro metode in postopka
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2400:2012
angleško: Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Specification for calibration block No. 1 (ISO 2400:2012)
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Ultrazvočne preiskave - Specifikacije za umeritveni vzorec št. 1 (ISO 2400:2012)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2639:2002
angleško: Steels - Determination and verification of the depth of carburized and hardened cases (ISO 2639:2002)
slovensko: Jekla - Določevanje in preverjanje cementacijske in kalilne globine (ISO 2639:2002)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.99 77.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3058:1998
angleško: Non-destructive testing - Aids to visual inspection - Selection of low-power magnifiers
slovensko: Neporušitvene preiskave - Pripomočki za vizualne preglede - Izbor povečevalnikov z majhno zmogljivostjo povečanja
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3059:2012
angleško: Non-destructive testing - Penetrant testing and magnetic particle testing - Viewing conditions (ISO 3059:2012)
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Penetrantsko preskušanje in preskušanje z magnetnimi delci - Pogoji opazovanja (ISO 3059:2012)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3785:2006
angleško: Metallic materials - Designation of test specimen axes in relation to product texture (ISO 3785:2006)
slovensko: Kovinski materiali – Označevanje osi preskusnih vzorcev glede na teksturo snovi vzorca (ISO 3785:2006)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3887:2018
angleško: Steels - Determination of the depth of decarburization (ISO 3887:2017)
slovensko: Jekla - Določevanje globine razogličene plasti (ISO 3887:2017)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.080.20 77.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5577:2017
angleško: Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Vocabulary (ISO 5577:2017)
slovensko: Neporušitvene preiskave - Preskušanje z ultrazvokom - Slovar (ISO 5577:2017)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5579:2013
angleško: Non-destructive testing - Radiographic testing of metallic materials using film and X- or gamma rays - Basic rules (ISO 5579:2013)
slovensko: Neporušitvene preiskave - Radiografski pregled kovinskih materialov z rentgenskimi ali gama žarki z uporabo filma - Osnovna pravila (ISO 5579:2013)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7438:2020
angleško: Metallic materials - Bend test (ISO 7438:2020)
slovensko: Kovinski materiali - Upogibni preskus (ISO 7438:2020)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7799:2000
angleško: Metallic materials - Sheet and strip 3 mm thick or less - Reverse bend test (ISO 7799:1985)
slovensko: Kovinski materiali - Pločevina in trakovi z debelino 3 mm ali manj - Preskus z izmeničnim upogibanjem (ISO 7799:1985)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7800:2012
angleško: Metallic materials - Wire - Simple torsion test
slovensko: Kovinski materiali - Žica - Enostavni vzvojni preskus
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7801:1984
angleško: Metallic materials -- Wire -- Reverse bend test
slovensko: Kovinski materiali - Žica - Preskus z izmeničnim upogibanjem
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7802:2013
angleško: Metallic materials - Wire - Wrapping test
slovensko: Kovinski materiali - Žica - Vzvojni preskus
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7963:2010
angleško: Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for calibration block No. 2 (ISO 7963:2006)
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Ultrazvočno preskušanje - Specifikacije za umeritveni vzorec št. 2 (ISO 7963:2006)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9712:2012
angleško: Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General principles (ISO 9712:2012)
slovensko: Neporušitvene preiskave - Kvalificiranje in certificiranje osebja za neporušitvene preiskave - Splošna načela (ISO 9712:2012)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 03.100.30
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi