TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 89
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50308:2004
angleško: Wind turbines - Protective measures - Requirements for design, operation and maintenance
slovensko: Vetrne turbine – Zaščitni ukrepi – Zahteve za načrtovanje, delovanje in vzdrževanje
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50373:2004
angleško: Wind turbines - Electromagnetic compatibility
slovensko: Vetrne turbine – Elektromagnetna združljivost
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 33.100.01 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2006
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60041:1994
angleško: Field acceptance tests to determine the hydraulic performance of hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines
slovensko: Terenski prevzemni preskusi za ugotavljanje zmogljivosti vodnih turbin, akumulacijskih črpalk in črpalnih turbin (IEC 60041:1991, spremenjen)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-S: 157.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60193:1999
angleško: Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Model acceptance tests
slovensko: Vodne turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine – Prevzemni preskusi modela (IEC 60193:1999)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
Razveljavitev: 01-jun-2022
angleški jezik SIST-U: 177.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60193:2019
angleško: Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Model acceptance tests (IEC 60193:2019)
slovensko: Vodne turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine - Prevzemni preskusi modela (IEC 60193:2019)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-V: 184.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60308:2005
angleško: Hydraulic turbines - Testing of control systems
slovensko: Vodne turbine – Preskušanje krmilnih sistemov (IEC 60308:2005)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60545
angleško: Guide for commissioning, operation and maintenance of hydraulic turbines
slovensko: Vodilo za zagonske preskuse, obratovanje in vzdrževanje
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1999
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60805
angleško: Guide for commissioning, operation and maintenance of storage pumps and of pump-turbines operating as pumps
slovensko: Vodilo za zagonske preskuse, obratovanje in vzdrževanje akumulacijskih črpalk in črpalnih turbin, ki obratujejo kot črpalke
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 23.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1999
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60994:1992
angleško: Guide for field measurement of vibrations and pulsations in hydraulic machines (turbines, storage pumps and pump-turbines)
slovensko: Vodilo za terenske preskuse vibracij in pulzacij za vodne naprave (turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine) (IEC 60994:1991)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140 17.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61116:1994
angleško: Electromechanical equipment guide for small hydroelectric installations
slovensko: Vodilo za elektromehansko opremo malih hidroelektrarn (IEC 61116:1992)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61362:2012
angleško: Guide to specification of hydraulic turbine governing systems
slovensko: Vodilo za specificiranje sistemov za krmiljenje hidravličnih turbin
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62006:2011
angleško: Hydraulic machines - Acceptance tests of small hydroelectric installations (IEC 62006:2010)
slovensko: Vodni stroji - Prevzemni preskusi majhnih hidroelektrarn (IEC 62006:2010)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
angleški jezik SIST-N: 118.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62097:2009
angleško: Hydraulic machines, radial and axial - Performance conversion method from model to prototype
slovensko: Vodni stroji, radialni in aksialni - Metoda prenosa zmogljivosti z modela na prototip (IEC 62097:2009)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2010
Razveljavitev: 01-mar-2022
angleški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62097:2019
angleško: Hydraulic machines, radial and axial - Methodology for performance transposition from model to prototype (IEC 62097:2019)
slovensko: Vodni stroji, radialni in aksialni - Metodologija prenosa uspešnosti z modela na prototip (IEC 62097:2019)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-O: 127.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62256:2008
angleško: Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Rehabilitation and performance improvement
slovensko: Vodne turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine - Vodilo za prenavljanje in izboljšanje delovanja (IEC 62256:2008)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
Razveljavitev: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-O: 127.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62256:2017
angleško: Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Rehabilitation and performance improvement (IEC 62256:2017)
slovensko: Vodne turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine - Prenavljanje in izboljšanje delovanja (IEC 62256:2017)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-P: 137.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62270:2004
angleško: Hydroelectric power plant automation - Guide for computer-based control
slovensko: Avtomatizacija hidroelektrarn – Vodilo za računalniški krmilni sistem (IEC 62270:2004)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62364:2013
angleško: Hydraulic machines - Guide for dealing with hydro-abrasive erosion in Kaplan, Francis and Pelton turbines
slovensko: Hidravlični stroji - Navodilo za obravnavanje hidroabrazivne erozije pri Kaplanovih, Francisovih in Peltonovih turbinah
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 23.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
Razveljavitev: 01-mar-2022
angleški jezik SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62364:2019
angleško: Hydraulic machines - Guide for dealing with hydro-abrasive erosion in Kaplan, Francis, and Pelton turbines (IEC 62364:2019)
slovensko: Hidravlični stroji - Navodilo za obravnavanje hidroabrazivne erozije pri Kaplanovih, Francisovih in Peltonovih turbinah (IEC 62364:2019)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140 23.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 45510-1:1997
angleško: Guide for procurement of power station equipment - Part 1: Common clauses
slovensko: Vodilo za nabavo opreme elektrarn –1. del: Splošna določila
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1999
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60609-1:2005
angleško: Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Cavitation pitting evaluation -- Part 1: Evaluation in reaction turbines, storage pumps and pump-turbines
slovensko: Vodne turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine – Ovrednotenje kavitacijskih razjed – 1. del: Ovrednotenje za reakcijske turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine (IEC 60609-1:2004)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60609-2:1999
angleško: Cavitation pitting evaluation in hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines -- Part 2: Evaluation in Pelton turbines
slovensko: Ovrednotenje kavitacijskih razjed vodnih turbin, akumulacijskih črpalk in črpalnih turbin – 2. del: Ovrednotenje za Peltonove turbine (IEC 60609-2:1997)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 61948-1 TRTR Ed. 2.0
angleško: Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering Documents - Part 1: General and annexes
slovensko: Vodne turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine – Razpisna dokumentacija – 1. del: Splošne in hišne turbine
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1999
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TR 61366-2
angleško: Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering Documents - Part 2: Guidelines for technical specifications for Francis turbines
slovensko: Vodne turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine – Razpisna dokumentacija – 2. del: Smernice za tehnične specifikacije Francisovih turbin
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1999
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 62903 TRTS Ed. 1.0
angleško: Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering documents - Part 3: Guidelines for technical specifications for Pelton turbines
slovensko: Vodne turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine – Razpisna dokumentacija – 3. del: Smernice za tehnične specifikacije Peltonovih turbin
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1999
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi