TC: VAZ - Varovanje zdravja

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Recommendations for the transport of blood and other diagnostic specimens
slovensko: Priporočila za transport krvnih in drugih diagnostičnih vzorcev
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.20
Stopnja: 7100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Recommendations for handling blood samples
slovensko: Priporočila za ravnanje s krvnimi vzorci
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.20
Stopnja: 7100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1659:1996
angleško: In vitro diagnostic systems - Culture media for microbiology - Terms and definitions
slovensko: Diagnostični sistemi in vitro – Gojišča za mikrobiologijo – Izrazi in definicije
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10 07.100.10 01.040.07
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 556-1:2001
angleško: Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices
slovensko: Sterilizacija medicinskih pripomočkov – Zahteve za medicinske pripomočke, ki morajo biti označeni s "STERILNO" – 1. del: Zahteve za končno sterilizirane medicinske pripomočke
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7491:2000
angleško: Dental materials - Determination of colour stability (ISO 7491:2000)
slovensko: Dental materials - Determination of colour stability (ISO 7491:2000)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7551:1998
angleško: Dental absorbent points (ISO 7551:1996)
slovensko: Dental absorbent points (ISO 7551:1996)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7786:2001
angleško: Dental rotary instruments - Laboratory abrasive instruments (ISO 7786:2001)
slovensko: Dental rotary instruments - Laboratory abrasive instruments (ISO 7786:2001)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.060.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7944:1998
angleško: Optics and optical instruments - Reference wavelengths (ISO 7944:1998)
slovensko: Optika in optični instrumenti – Referenčne valovne dolžine (ISO 7944:1998)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7998:2005
angleško: Ophthalmic optics - Spectacle frames - Lists of equivalent terms and vocabulary (ISO 7998:2005)
slovensko: Optika in optični instrumenti – Okviri očal – Slovar in seznami ustreznih izrazov (ISO 7998:2005)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.70 01.040.11
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški, francoski in ruski jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8282:1997
angleško: Dental equipment - Mercury and alloy mixers and dispensers (ISO 8282:1994)
slovensko: Dental equipment - Mercury and alloy mixers and dispensers (ISO 8282:1994)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8325:2004
angleško: Dentistry - Test methods for rotary instruments (ISO 8325:2004)
slovensko: Zobozdravstvo - Preskusne metode za vrtilne instrumente (ISO 8325:2004)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.060.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8429:1996
angleško: Optics and optical instruments - Ophthalmology - Graduated dial scale (ISO 8429:1986)
slovensko: Optika in optični instrumenti - Oftalmologija - Merilna lestvica (ISO 8429:1986)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 867-5:2001
angleško: Non-biological systems for use in sterilizers - Part 5: Specification for indicator systems and process challenge devices for use in performance testing for small sterilizers Type B and Type S
slovensko: Nebiološki sistemi za uporabo v sterilizatorjih – 5. del: Specifikacija za sisteme indikatorjev in razvoj izločevalnih načrtov za preskušanje delovanja majhnih sterilizatorjev tipov B in S
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10940:2009
angleško: Ophthalmic instruments - Fundus cameras (ISO 10940:2009)
slovensko: Oftalmični instrumenti - Kamere za slikanje očesnega ozadja (ISO 10940:2009)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11380:1996
angleško: Optics and optical instruments - Ophthalmic optics - Formers (ISO 11380:1994)
slovensko: Optika in opticni instrumenti - Očesna optika - Šablone (ISO 11380:1994)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11670:2003
angleško: Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam parameters - Beam positional stability (ISO 11670:2003)
slovensko: Laserji in laserska oprema - Preskusne metode za parametre laserskega žarka - Stabilnost položaja žarka (ISO 11670:2003)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12005:2003
angleško: Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam parameters - Polarization (ISO 12005:2003)
slovensko: Laserji in laserska oprema – Preskusne metode za parametre laserskega žarka – Polarizacija (ISO 12005:2003)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12322:1999
angleško: In vitro diagnostic medical devices - Culture media for microbiology - Performance criteria for culture media
slovensko: Diagnostični medicinski pripomočki in vitro – Gojišča za mikrobiologijo – Merila za kakovost gojišč
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10 07.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12439:1998
angleško: Sterile rectal catheters for single use
slovensko: Sterilni rektalni katetri za enkratno uporabo
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12866:1999
angleško: Ophthalmic instruments - Perimeters (ISO 12866:1999)
slovensko: Oftalmični instrumenti- Perimetri (ISO 12866:1999)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13402:2000
angleško: Surgical and dental hand instruments - Determination of resistance against autoclaving, corrosion and thermal exposure (ISO 13402:1995)
slovensko: Surgical and dental hand instruments - Determination of resistance against autoclaving, corrosion and thermal exposure (ISO 13402:1995)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.060.25 11.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13532:2002
angleško: General requirements for in vitro diagnostic medical devices for self-testing
slovensko: Splošne zahteve za diagnostične pripomočke in vitro za samopreskušanje
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13612:2002
angleško: Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices
slovensko: Ovrednotenje diagnostičnih medicinskih pripomočkov lastnosti in vitro
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13641:2002
angleško: Elimination or reduction of risk of infection related to in vitro diagnostic reagents
slovensko: Izločitev ali zmanjšanje tveganja okužbe v povezavi z diagnostičnimi reagenti in vitro
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13695:2004
angleško: Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test methods for the spectral characteristics of lasers (ISO 13695:2004)
slovensko: Optika in fotonska tehnologija – Preskusne metode za spektralne lastnosti laserjev (ISO 13695:2004)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi