TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 27
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13269:2016
angleško : Maintenance - Guideline on preparation of maintenance contracts
slovensko : Vzdrževanje - Smernice za pripravo pogodb o vzdrževanju
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.080.10
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13306:2017
angleško : Maintenance - Maintenance terminology
slovensko : Vzdrževanje - Terminologija s področja vzdrževanja
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.080.10 01.040.03
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15341:2019
angleško : Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators
slovensko : Vzdrževanje - Ključni kazalniki učinkovitosti in uspešnosti vzdrževanja
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.99
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15628:2014
angleško : Maintenance - Qualification of maintenance personnel
slovensko : Vzdrževanje - Kvalificiranje vzdrževalcev
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.30
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 55001:2014
angleško : Asset management - Management systems - Requirements
slovensko : Obvladovanje premoženja - Sistemi vodenja - Zahteve
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.10 03.100.70
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 55002:2018
angleško : Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001
slovensko : Obvladovanje premoženja - Upravljanje sistemov - Smernice za uporabo ISO 55001
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.70 03.100.10
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13460:2009
angleško : Maintenance - Documentation for maintenance
slovensko : Vzdrževanje - Dokumentacija za vzdrževanje
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.080.10 01.110
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15331:2011
angleško : Criteria for design, management and control of maintenance services for buildings
slovensko : Merila za načrtovanje, upravljanje in kontrolo storitev vzdrževanja stavb
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 91.040.01 03.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16646:2014
angleško : Maintenance - Maintenance within physical asset management
slovensko : Vzdrževanje - Vzdrževanje znotraj obvladovanja premoženja
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16991:2018
angleško : Risk based inspection framework (RBIF)
slovensko : Območje nadzora na podlagi ocene tveganja
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17007:2017
angleško : Maintenance process and associated indicators
slovensko : Proces vzdrzevanja in z njim povezani kazalniki
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17385:2019
angleško : Method for condition assessment of immobile constructed assets
slovensko : Metoda za oceno stanja nepremičnin
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.01 91.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17485:2021
angleško : Maintenance - Maintenance within physical asset management - Framework for improving the value of the physical assets through their whole life cycle
slovensko : Vzdrževanje - Vzdrževanje znotraj obvladovanja premoženja - Okvir za izboljšanje vrednosti fizičnega premoženja v njegovem celotnem življenjskem ciklu
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 55000:2014
angleško : Asset management - Overview, principles and terminology
slovensko : Obvladovanje premoženja - Pregled, načela in terminologija
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.10 01.040.03
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TS 55010:2019
angleško : Asset management - Guidance on the alignment of financial and non-financial functions in asset management
slovensko : Obvladovanje premoženja - Napotki o uskladitvi finančnih in nefinančnih funkcij pri obvladovanju premoženja
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 13269:2001
angleško : Maintenance - Guideline on preparation of maintenance contracts
slovensko : Maintenance - Guideline on preparation of maintenance contracts
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.080.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
Razveljavitev : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13269:2006
angleško : Maintenance - Guideline on preparation of maintenance contracts
slovensko : Vzdrževanje - Smernica o pripravi pogodb o vzdrževanju
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.080.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
Razveljavitev : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13306:2001
angleško : Maintenance terminology
slovensko : Maintenance terminology
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.080.10 01.040.03
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
Razveljavitev : 01-Nov-2010
angleški, francoski in nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13306:2010
angleško : Maintenance - Maintenance terminology
slovensko : Vzdrževanje - Terminologija s področja vzdrževanja
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.080.10 01.040.03
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
Razveljavitev : 01-Feb-2018
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13460:2002
angleško : Maintenance - Documents for maintenance
slovensko : Maintenance - Documents for maintenance
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.080.10 01.110
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
Razveljavitev : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15331:2005
angleško : Criteria for design, management and control of maintenance services for buildings
slovensko : Merila za načrtovanje, upravljanje in kontrolo storitev vzdrževanja stavb
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 91.040.01 03.080.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
Razveljavitev : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15341:2007
angleško : Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators
slovensko : Vzdrževanje - Bistveni kazalniki učinkovitosti vzdrževanja
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.99
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2007
Razveljavitev : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15628:2007
angleško : Maintenance - Qualification of maintenance personnel
slovensko : Vzdrževanje - Kvalificiranje vzdrževalcev
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
Razveljavitev : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 55002:2014
angleško : Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001
slovensko : Obvladovanje premoženja - Upravljanje sistemov - Smernice za uporabo ISO 55001
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.70 03.100.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2017
Razveljavitev : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 17666
angleško : Maintenance - Maintenance engineering - Requirements
slovensko : Vzdrževanje - Vzdrževalni inženiring - Zahteve
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.080.10
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi