TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 24 od 24


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 55000:2014
angleško: Asset management - Overview, principles and terminology
slovensko: Obvladovanje premoženja - Pregled, načela in terminologija
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.10 01.040.03
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 55002:2018
angleško: Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001
slovensko: Obvladovanje premoženja - Upravljanje sistemov - Smernice za uporabo ISO 55001
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.70 03.100.10
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13269:2016
angleško: Maintenance - Guideline on preparation of maintenance contracts
slovensko: Vzdrževanje - Smernice za pripravo pogodb o vzdrževanju
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13306:2017
angleško: Maintenance - Maintenance terminology
slovensko: Vzdrževanje - Terminologija s področja vzdrževanja
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13460:2009
angleško: Maintenance - Documentation for maintenance
slovensko: Vzdrževanje - Dokumentacija za vzdrževanje
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10 01.110
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15331:2011
angleško: Criteria for design, management and control of maintenance services for buildings
slovensko: Merila za načrtovanje, upravljanje in kontrolo storitev vzdrževanja stavb
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 91.040.01 03.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15341:2019
angleško: Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators
slovensko: Vzdrževanje - Ključni kazalniki učinkovitosti in uspešnosti vzdrževanja
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15628:2014
angleško: Maintenance - Qualification of maintenance personnel
slovensko: Vzdrževanje - Kvalificiranje vzdrževalcev
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16646:2014
angleško: Maintenance - Maintenance within physical asset management
slovensko: Vzdrževanje - Vzdrževanje znotraj obvladovanja premoženja
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16991:2018
angleško: Risk based inspection framework (RBIF)
slovensko: Območje nadzora na podlagi ocene tveganja
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17007:2017
angleško: Maintenance process and associated indicators
slovensko: Proces vzdrzevanja in z njim povezani kazalniki
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17385:2019
angleško: Method for condition assessment of immobile constructed assets
slovensko: Metoda za oceno stanja nepremičnin
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.01 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 55001:2014
angleško: Asset management - Management systems - Requirements
slovensko: Obvladovanje premoženja - Sistemi vodenja - Zahteve
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 55010:2019
angleško: Asset management - Guidance on the alignment of financial and non-financial functions in asset management
slovensko: Obvladovanje premoženja - Napotki o uskladitvi finančnih in nefinančnih funkcij pri obvladovanju premoženja
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 13269:2001
angleško: Maintenance - Guideline on preparation of maintenance contracts
slovensko: Maintenance - Guideline on preparation of maintenance contracts
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2002
Razveljavitev: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13269:2006
angleško: Maintenance - Guideline on preparation of maintenance contracts
slovensko: Vzdrževanje - Smernica o pripravi pogodb o vzdrževanju
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2007
Razveljavitev: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13306:2001
angleško: Maintenance terminology
slovensko: Maintenance terminology
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10 01.040.03
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2002
Razveljavitev: 01-nov-2010
angleški, francoski in nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13306:2010
angleško: Maintenance - Maintenance terminology
slovensko: Vzdrževanje - Terminologija s področja vzdrževanja
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10 01.040.03
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2010
Razveljavitev: 01-feb-2018
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13460:2002
angleško: Maintenance - Documents for maintenance
slovensko: Maintenance - Documents for maintenance
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10 01.110
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15331:2005
angleško: Criteria for design, management and control of maintenance services for buildings
slovensko: Merila za načrtovanje, upravljanje in kontrolo storitev vzdrževanja stavb
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 91.040.01 03.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2006
Razveljavitev: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15341:2007
angleško: Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators
slovensko: Vzdrževanje - Bistveni kazalniki učinkovitosti vzdrževanja
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2007
Razveljavitev: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15628:2007
angleško: Maintenance - Qualification of maintenance personnel
slovensko: Vzdrževanje - Kvalificiranje vzdrževalcev
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2007
Razveljavitev: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 55002:2014
angleško: Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001
slovensko: Obvladovanje premoženja - Upravljanje sistemov - Smernice za uporabo ISO 55001
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.70 03.100.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2017
Razveljavitev: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 17485
angleško: Maintenance - Maintenance within physical asset management - Framework for improving the value of the physical assets through their whole life cycle
slovensko: Vzdrževanje - Vzdrževanje znotraj obvladovanja premoženja - Okvir za izboljšanje vrednosti fizičnih premoženj skozi njihov celoten življenjski cikel
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.10
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi