TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 60:1999
angleško: Plastics - Determination of apparent density of material that can be poured from a specified funnel (ISO 60:1977)
slovensko: Polimerni materiali - Določanje nasipne mase materiala, ki se lahko nasipa skozi lij določenih mer (ISO 60:1977)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 61:1999
angleško: Plastics - Determination of apparent density of moulding material that cannot be poured from a specified funnel (ISO 61:1976)
slovensko: Polimerni materiali - Določanje nasipne mase materiala za oblikovanje, ki ga ni mogoče nasuti skozi lij določenih mer (ISO 61:1976)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 119:1998
angleško: Plastics - Phenol-formaldehyde mouldings - Determination of free phenols - Iodometric method (ISO 119:1977)
slovensko: Polimerni materiali - Fenol-formaldehidni oblikovanci - Določevanje prostega fenola - Jodometrična metoda (ISO 119.1977)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 120:1998
angleško: Plastics - Phenol-formaldehyde mouldings - Determination of free ammonia and ammonium compounds - Colorimetric comparison method (ISO 120:1977)
slovensko: Polimerni materiali - Fenol-formaldehidni oblikovanci - Določevanje prostega amoniaka in amonijevih spojin - Kolorimetrična primerjalna metoda (ISO 120:1977)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 171:1980
angleško: Plastics -- Determination of bulk factor of moulding materials
slovensko: Polimerni materiali - Določanje "bulk" faktorja (razmerja med gostoto oblikovanega materiala in navidezno gostoto materiala za oblikovanje) materialov za oblikovanje
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 172:1998
angleško: Plastics - Phenol-formaldehyde mouldings - Detection of free ammonia (ISO 172:1978)
slovensko: Polimerni materiali - Fenol-formaldehidni oblikovanci - Ugotavljanje prisotnosti prostega amoniaka (ISO 172:1978)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 308:1997
angleško: Plastics - Phenolic moulding materials - Determination of acetone-soluble matter (apparent resin content of material in the unmoulded state) (ISO 308:1994)
slovensko: Polimerni materiali - Materiali za oblikovanje na osnovi fenolnih smol - Določevanje topnega v acetonu (navidezni delež smole v neoblikovanem stanju) (ISO 308:1994)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 489:1999
angleško: Plastics - Determination of refractive index (ISO 489:1999)
slovensko: Polimerni materiali - Določanje lomnega količnika (ISO 489:1999)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 585:1999
angleško: Plastics - Unplasticized cellulose acetate - Determination of moisture content (ISO 585:1990)
slovensko: Polimerni materiali - Nemehčani acetat celuloze - Določevanje vlage (ISO 585:1990)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1061:1999
angleško: Plastics - Unplasticized cellulose acetate - Determination of free acidity (ISO 1061:1990)
slovensko: Polimerni materiali - Nemehčani acetati celuloze - Določanje kislosti (ISO 1061:1990)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1068:1975
angleško: Plastics -- Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride -- Determination of compacted apparent bulk density
slovensko: Polimerni materiali - PVC - Določanje navidezne nasipne mase po tresenju
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1158:1998
angleško: Plastics - Vinyl chloride homopolymers and copolymers - Determination of chlorine content (ISO 1158:1998)
slovensko: Polimerni materiali - Homo- in kopolimeri vinilklorida - Določevanje klora (ISO 1158:1998)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1241:1998
angleško: Adhesives - Determination of acid value
slovensko: Lepila - Določevanje kislinskega števila
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1244:1998
angleško: Adhesives - Determination of the colour and/or colour changes of adhesive coats under the influence of light
slovensko: Lepila - Določevanje barve in/ali spremembe barve premazov lepil pod vplivom svetlobe
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1246:1998
angleško: Adhesives - Determination of ash and sulphated ash
slovensko: Lepila – Določevanje pepela in sulfatnega pepela
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1264:1997
angleško: Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Determination of pH of aqueous extract (ISO 1264:1980)
slovensko: Polimerni materiali - Homo- in kopolimeri vinilklorida - Določevanje pH vodnega ekstrakta (ISO 1264:1980)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1598:1999
angleško: Plastics - Cellulose acetate - Determination of insoluble particles (ISO 1598:1990)
slovensko: Polimerni materiali - Acetat celuloze - Določanje števila netopnih delcev (ISO 1598:1990)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1599:1999
angleško: Plastics - Cellulose acetate - Determination of viscosity loss on moulding (ISO 1599:1990)
slovensko: Polimerni materiali - Acetat celuloze - Določanje znižanja viskoznosti pri oblikovanju s stiskanjem (ISO 1599:1990)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1600:1999
angleško: Plastics - Cellulose acetate - Determination of light absorption on moulded specimens produced using different periods of heating (ISO 1600:1990)
slovensko: Polimerni materiali - Acetat celuloze - Določanje absorpcije svetlobe oblikovancev, pripravljenih z različno dolgim segrevanjem (ISO 1600:1990)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1675:1985
angleško: Plastics -- Liquid resins -- Determination of density by the pyknometer method
slovensko: Polimerni materiali - Tekoče smole - Določanje gostote s piknometrom
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1675:1998
angleško: Plastics - Liquid resins - Determination of density by the pyknometer method (ISO 1675:1985)
slovensko: Polimerni materiali – Tekoče smole – Določevanje gostote s piknometrom (ISO 1675:1985)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1719:1998
angleško: Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary products - Tack measurement for pressure sensitive adhesives - Determination of loop tack
slovensko: Lepila za papir in karton, za embalažo in za odpadne higienske proizvode - Merjenje lepljivosti lepil, občutljivih na pritisk - Določanje lepljivosti v loku
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1720:1998
angleško: Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary products - Determination of dispersability
slovensko: Lepila za papir in karton, za embalažo in za odpadne higienske proizvode - Določanje porazdelitve (po površini)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1721:1998
angleško: Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary products - Track measurement for pressure sensitive adhesives - Determination of rolling ball track
slovensko: Lepila za papir in karton, za embalažo in za odpadne higienske proizvode - Merjenje sledi lepil, občutljivih na pritisk - Določanje sledi kotaleče se kroglice
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1761:1999
angleško: Rubber hoses and hose assemblies for fuel truck delivery - Specification
slovensko: Gumene cevi in cevni priključki za dostavo goriva s cisterno - Specifikacija
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.40 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi