TC: INIR - Neionizirna sevanja

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 73
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50360:2001
angleško: Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)
slovensko: Produktni standard za dokazovanje ustreznosti mobilnih telefonov osnovnim omejitvam glede izpostavljenosti človeka elektromagnetnim poljem (300 MHz - 3 GHz) (vsebuje popravek AC:2006)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.100.01 33.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50360:2017
angleško: Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices, with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 300 MHz to 6 GHz: devices used next to the ear
slovensko: Produktni standard za prikaz skladnosti brezžičnih komunikacijskih naprav z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem v frekvenčnem območju od 300 MHz do 6 GHz: naprave, ki se uporabljajo v bližini ušesa
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 13.280 33.070.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50364:2010
angleško: Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications
slovensko: Omejevanje izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem naprav, ki delujejo v frekvenčnem obsegu od 0 Hz do 300 GHz in se uporabljajo za elektronski nadzor blaga (EAS), radiofrekvenčno razpoznavanje (RFID) in podobne namene
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.100.01 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
Razveljavitev: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50364:2018
angleško: Product standard for human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications
slovensko: Produktni standard za izpostavljenost ljudi elektromagnetnim sevanjem naprav, ki delujejo v frekvenčnem območju od 0 Hz do 300 GHz in se uporabljajo za elektronski nadzor blaga (EAS), radiofrekvenčno razpoznavanje (RFID) in podobne namene
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.100.01 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50371:2002
angleško: Generic standard to demonstrate the compliance of low power electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz - 300 GHz) - General public
slovensko: Osnovni standard za prikaz skladnosti elektronskih in električnih aparatov majhne moči z osnovnimi omejitvami v zvezi s človekovo izpostavljenostjo elektromagnetnim poljem (od 10 MHz do 300 GHz) - Širša javna uporaba
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50383:2002
angleško: Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strength and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems (110 MHz - 40 GHz)
slovensko: Osnovni standard za izračunavanje in merjenje moči elektromagnetnega polja in SAR v povezavi z izpostavljenostjo ljudi sevanjem zaradi radijskih baznih postaj in fiksnih terminalskih postaj za brezžične telekomunikacijske sisteme (110 MHz - 40 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.070.01 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50383:2010
angleško: Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strength and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems (110 MHz - 40 GHz)
slovensko: Osnovni standard za izračunavanje in merjenje moči elektromagnetnega polja in SAR v povezavi z izpostavljenostjo ljudi sevanjem zaradi radijskih baznih postaj in fiksnih terminalskih postaj za brezžične telekomunikacijske sisteme (110 MHz - 40 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.070.01 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50384:2002
angleško: Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic fields (110 MHz - 40 GHz) - Occupational
slovensko: Produktni standard za prikaz skladnosti radijskih baznih postaj in fiksnih terminalskih postaj za brezžične telekomunikacijske sisteme z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo elektromagnetnim sevanjem (110 MHz - 40 GHz) - Poklicno
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.050.01 33.100.10 33.070.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50385:2002
angleško: Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic fields (110 MHz - 40 GHz) - General public
slovensko: Standard za proizvod za prikaz skladnosti radijskih baznih postaj in fiksnih terminalskih postaj za brezžične telekomunikacijske sisteme z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo elektromagnetnim sevanjem (110 MHz - 40 GHz) - Prebivalstvo
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.100.10 33.050.01 33.070.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50385:2017
angleško: Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when placed on the market
slovensko: Produktni standard za prikaz skladnosti opreme baznih postaj z mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo elektromagnetnim sevanjem (110 MHz - 100 GHz), ko je dana na trg
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 13.280 33.120.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50392:2004
angleško: Generic standard to demonstrate the compliance of electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko: Splošni standard za prikaz skladnosti elektronskih in električnih naprav z osnovnimi mejnimi vrednostmi glede izpostavljenosti človeka elektromagnetnim sevanjem (0 Hz – 300 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50400:2006
angleško: Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service
slovensko: Osnovni standard za prikaz skladnosti stacionarne opreme za radijski prenos (110 MHz–40 GHz), namenjene za uporabo v brezžičnih telekomunikacijskih omrežjih z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.070.01 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50401:2006
angleško: Product standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service
slovensko: Produktni standard za prikaz skladnosti stacionarne opreme za radijski prenos (110 MHz - 40 GHz), namenjene za uporabo v brezžičnih telekomunikacijskih omrežjih z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.070.01 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50401:2017
angleško: Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when put into service
slovensko: Produktni standard za prikaz skladnosti opreme baznih postaj z mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo elektromagnetnim sevanjem (110 MHz - 100 GHz), namenjene za uporabo
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 13.280 33.070.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50413:2008
angleško: Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko: Osnovni standard za merjenje in izračunavanje izpostavljenosti ljudi električnim, magnetnim poljem in elektromagnetnim sevanjem (0 Hz - 300 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.100.01 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
Razveljavitev: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50420:2006
angleško: Basic standard for the evaluation of human exposure to electromagnetic fields from a stand alone broadcast transmitter (30 MHz - 40 GHz)
slovensko: Osnovni standard za ocenjevanje izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem samostojnih oddajnikov (30 MHz–40 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 17.240 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50421:2006
angleško: Product standard to demonstrate the compliance of stand alone broadcast transmitters with the reference levels or the basic restrictions related to public human exposure to radio frequency electromagnetic fields (30 MHz - 40 GHz)
slovensko: Produktni standard za prikaz skladnosti samostojnih oddajnikov z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem (30 MHz–40 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 17.240 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50442:2018
angleško: Guidelines for product committees on the preparation of standards related to human exposure from electromagnetic fields
slovensko: Smernice produktnim tehničnim odborom za pripravo standardov v zvezi z izpostavljenostjo ljudi elektromagnetnim sevanjem
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 13.280 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50475:2008
angleško: Basic standard for the calculation and the measurement of human exposure to electromagnetic fields from broadcasting service transmitters in the HF bands (3 MHz - 30 MHz)
slovensko: Osnovni standard za izračunavanje in merjenje izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem radijskih oddajnikov v območju HF (3 MHz - 30 MHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50476:2008
angleško: Product standard to demonstrate the compliance of broadcast station transmitters with the reference levels and the basic restrictions related to public exposure to radio frequency electromagnetic fields (3 MHz - 30 MHz)
slovensko: Standard za proizvod za dokazovanje skladnosti radijskih oddajnikov z referenčnimi mejnimi vrednostmi in osnovnimi omejitvami v zvezi z izpostavljenostjo ljudi elektromagnetnim sevanjem (3 MHz - 30 MHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50492:2008
angleško: Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field strength related to human exposure in the vicinity of base stations
slovensko: Osnovni standard za terensko merjenje jakosti elektromagnetnega polja v zvezi z izpostavljenostjo ljudi v okolici baznih postaj
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.070.01 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50496:2008
angleško: Determination of workers' exposure to electromagnetic fields and assessment of risk at a broadcast site
slovensko: Določevanje izpostavljenosti delavca elektromagnetnim sevanjem in ocena tveganja na mestu oddajnika
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50496:2018
angleško: Determination of workers' exposure to electromagnetic fields and assessment of risk at a broadcast site
slovensko: Ugotavljanje izpostavljenosti delavca elektromagnetnemu sevanju in ocena tveganja na mestu oddajnika
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50499:2008
angleško: Procedure for the assessment of the exposure of workers to electromagnetic fields
slovensko: Postopki ocenjevanja izpostavljenosti delavcev elektromagnetnim sevanjem
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 13.280 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
Razveljavitev: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50554:2010
angleško: Basic standard for the in-situ assessment of a broadcast site related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields
slovensko: Osnovni standard za terensko ocenjevanje mesta oddajanja v zvezi z izpostavljenostjo ljudi elektromagnetnim sevanjem
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi